%{search_type} search results

43 catalog results

RSS feed for this result

1. Gui gui lin lang you mu ren : yuan cang Qing dai Meng Hui Zang wen wu te zhan = Splendid Accessories of Nomadic Peoples : Mongolian, Muslim, and Tibetan artifacts of the Qing dynasty from the museum collection [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : NK1068 .G84 2017

2. Ming Qing xiao shuo xi qu cha tu yan jiu = The studies on illustrations of novels and dramas in the Ming and Qing dynasties [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : ND3268 .Q267 2016

3. Qing dai huang jia chen she mi dang. Jing ming yuan juan [2016]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : Stacks : NK2115.5 .A25 Q256 2016 V.1

4. Zhou Shaobai lan xi shi jian pu, chu ji [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ND1049 .Z4665 A4 2015

5. "Da mei shan guan shi yi tu" yan jiu [2013]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : Stacks : ND1049 .J39 L55 2013

6. Gu gong bo wu yuan cang Qing gong chen she dang an [2013]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : NK2115.5 .A25 G8 2013 V.1

7. Gu gong zhen cang Cixi de ci qi [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : NK4565.6 .G826 2013

8. The Su Zhu An collection of Chinese paintings and inkstones [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : A20131125

9. Yinzhen mei ren tu jie mi [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ND1044 .Y36 2013

10. Qing gong hou fei shou shi tu dian [2012]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : Stacks : NK7383 .A1 Q256 2012

11. He Shaoji shi wen ji [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : NK3634 .H62 A35 2008 V.1

12. Jun yue tian ting : Gu gong zhen cang xi qu wen wu = The dragon's stage: Chinese opera artifacts from the Palace Museum [2008]

 • East Asia Library : Chinese Folios : NK4783 .A1 J85 2008 V.1

13. Tu cheng xing le : Ming Qing wen ren hua xiang ti yong xi lun [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : ND1043.5 .M36 2008

14. Tian xia jia guo : yi wu jian shi : gu gong zhuan ti wen wu te ji [2007]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : Stacks : N7342 .G843 2007 F SUPPL

15. Yong le wen yuan : Qing dai gong ting dian ji wen hua yi shu. [2007]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : Stacks : N7343.5 .G8246 2007 F V.1

16. Zhou Shaoliang cang Ming Qing xiao shuo ban hua [2007]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : NC990.5 .Z468 2007 V.1-3

17. Ming Qing Jin shang lao zhai yuan [2006]

 • East Asia Library : Chinese Collection : NA7449 .S46 Z458 2006

18. Zheng Banqiao shi wen shu hua quan ji [2006]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : Stacks : ND1049 .C474 A4 2006

19. Guangxu lao hua kan : wan Qing she hui de "Tu hua xin wen" [2005]

 • East Asia Library : Chinese Collection : NC970 .G83 2005

20. Gu gong xue kan = Journal of Gugong studies [2004 - ]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : Stacks : N3750 .P3 G84 V.19 2018