%{search_type} search results

338 catalog results

RSS feed for this result

1. Muzyka we Lwowie : od Mozarta do Majerskiego : kompozytorzy, muzycy, instytucje [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML308.8 .L85 P545 2018

2. Muzyka : rodzaje i style [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML297.5 .M894 2017

4. Szarpidruty i poeci : piosenka wobec przemian społecznych i kulturowych ostatnich dekad [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML297 .G35 2017

5. Muzyka : konteksty [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML297.5 .M885 2016

6. Opera w kulturze [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML1700 .O683 2016

7. Zabobony gasnącego stulecia : Kontynuacje [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML197 .C55 2016

8. Kronika życia muzycznego w Warszawie w latach 1836-1840 [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML297.8 .W4 .T65 2015 CZ.1

9. Pieśni, piosnki, przyśpiewki na każdą okazję : ze zbiorów rękopiśmiennych Biblioteki Śląskiej [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML2851 .P6 M87 2015

10. Marcin Mielczewski and music under the patronage of the Polish Vasas [2014]

 • Music Library : Stacks : ML410 .M6483 P7913 2014

11. Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX wieku : słownik biograficzny [2014]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML297.5 .B53 2014

12. Dziennik ucha ; Słuchane na ostro : felietony [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML297.5 .C555 2013

14. Intuicja czy scjentyzm : Stockhausen - Ligeti - Nono - Berio - Xenakis - Grisey [2013]

 • Green Library : Stacks : ML3880 .H86 2013

15. Jan Ekier [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML417 .E3 T45 2013

16. Rozwój kultury muzycznej w Polsce w świetle polityki kulturalnej PZPR : 1956-1970 [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML297.5 .R93 2013

18. Bałakiriew w Warszawie i Żelazowej Woli : w hołdzie Chopinowi [2011]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML410 .B175 W58 2011

19. Kronika życia muzycznego w Warszawie w latach 1831-1835 [2011]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML297.8 .W4 .T65 2011

20. Z albumu Romana Jasińskiego [2011]

 • SAL3 (off-campus storage) : In process : ML417 .J383 A5 2011

21. Kultura dźwięku : teksty o muzyce nowoczesnej [2010]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML197 .A85166 2010

22. Łańcut moja miłość : festiwal, który stał się legendą [2010]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML38 .L36 M845 2010Z

23. Lutosławski o sobie [2010]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML410 .L965 A5 2010

25. KZ musik. 10 [sound recording]. [2009]

 • Music Library : Recordings : MCD 26124

26. KZ musik. 11 [sound recording]. [2009]

 • Music Library : Recordings : MCD 26125

27. KZ musik. 9 [sound recording]. [2009]

 • Music Library : Recordings : MCD 26123

28. Littera NIGRO scripta manet : in honorem Jaromír Černý [2009]

 • Music Library : Stacks : ML55 .C475 L58 2009

29. Schulwerk Carla Orffa : idea muzyki elementarnej i jej recepcja [2009]

 • Green Library : Stacks : ML410 .O65 M53 2009

30. Utopia urzeczywistniona : metafizyczne podłoże treści dzieła muzycznego [2009]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML3800 .L57 2009

31. W kręgu recepcji i rezonansu muzyki : szkice chopinowskie [2008]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML410 .C54 P625 2008

32. Kronika życia muzycznego na prowincji Królestwa Polskiego w latach 1815-1862 [2007]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML297.4 .T665 2007

33. Międzynarodowe Mistrzowskie Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego : Łańcut, 1975-2006 [2007]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : MT5 .L284 M54 2007

34. Muzyczne dwory polskich Wazów [2007]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML297.2 .P79 2007

36. Uniwersalia muzyczne [2007]

 • Green Library : Stacks : ML3820 .P64 2007

37. Bliżej muzyki : encyklopedia [2006]

 • Green Library : Stacks : ML100 .E35 2006

38. De musica [2006 - ]

 • Music Library : Stacks : ML160 .S4164 2006

39. Idiom polski w twórczości Andrzeja Panufnika [2006]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML410 .P1615 S99 2006

41. "Nowy romantyzm" w twórczości kompozytorów polskich po roku 1975 [2006]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML297.5 .S77 2006

42. Polska barokowa retoryka muzyczna [2006]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML297.3 .J38 2006

43. Polska muzyka filmowa 1945-1968 [2006]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML2075 .S685 2006

44. "Rytmy polskie" w muzyce XVI-XIX wieku : studium morfologiczne [2006]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML3677 .D34 2006

45. Życie muzyczne Kielc w latach 1815-1914 [2006]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML297.8 .K54 O36 2006

46. Filozofia i muzyka [2005]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML297 .T93 2005

47. Hodowcy lalek [2005]

 • Green Library : Stacks : ML420 .S65 A3 2005

48. Laureaci Konkursów Chopinowskich w Warszawie : z dyskografią [2005]

 • Music Library : Reference : ML105 .D93 2005

49. Muzyczny pejzaż Lubelszczyzny : dworki i dwory [2005]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML297.7 .L82 D44 2005

50. Muzyka i jej konteksty [2005 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML3797.2 .P7 M89 2005 CZ.1

51. Muzyka Kaszub : materiały encyklopedyczne [2005]

 • Green Library : Stacks : ML297.7 .K37 M9 2005

52. Muzyka w Europie w relacjach polskich podróżników [2005]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML240.2 .C47 2005

53. Refleksja estetyczna w polskiej krytyce muzycznej Dwudziestolecia międzywojennego [2005]

 • Green Library : Stacks : ML3880 .C54 2005

54. Repertuar muzyczny z siedemnastowiecznych rękopisów gdańskich [2005]

 • Green Library : Stacks : ML297.8 .G4 S97 2005

56. Wokół Chopina i Polski : siedem szkiców [2005]

 • Green Library : Stacks : ML410 .C54 B55 2005

57. Z perspektywy muzyki : wybór szkiców [2005]

 • Green Library : Stacks : ML160 .P635 2005

58. Almanach kompozytorów Akademii Myzycznej im. F. Chopina w Warszawie [2004]

 • Green Library : Stacks : ML390 .A46 2004 T.1

59. Animatorzy kultury muzycznej Mazowsza : II Płockie Spotkania Muzykologiczne 22 paźdzerniki 2004 r. [2004]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML297.7 .M39 A55 2004

60. Czym jest romantyzm? : przegląd koncepcji [2004]

 • Green Library : Stacks : ML3877 .S83 2004

61. Duchowość Europy Środkowej i Wschodniej w muzyce końca XX wieku [2004]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML240.5 .D83 2004

62. Skaldowie : historia i muzyka zespołu [2004]

 • Green Library : Stacks : ML421 .S56 I34 2004

63. W muzycznym Poznaniu : tradycje i współczesność [2004]

 • Green Library : Stacks : ML297.8 .P69 W2 2004

64. Wielcy muzycy w Bydgoszczy (1880-1939) [2004]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML297.8 .B93 G64 2004

65. Z zycia muzycznego Poznania : programy koncertow 1900-1939 : katalog [2004]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML297.8 .P6 F65 2004

66. Życie muzyczne w okupowanej Warszawie w latach 1939-1945 [2004]

 • Green Library : Stacks : ML297.8 .W4 F76 2004

67. 185 lat Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego w Kaliszu [2003]

 • Green Library : Stacks : ML28 .K16 B37 2003

68. Complexus effectuum musicologiae : studia Miroslao Perz septuagenario dedicata [2003]

 • Green Library : Stacks : ML55 .C72 2003

69. Hildegarda z Bingen : teologia muzyki [2003]

 • Music Library : Recordings : MCD 11844
 • Music Library : Stacks : ML410 .H618 M38 2003

71. Musica incrostata : szkice o muzyce Krzystofa Meyera [2003]

 • Green Library : Stacks : MT92 .M49 W4 2003

72. Muzyka to nie tylko dźwięki : rozmowy z Witoldem Lutosławskim [2003]

 • Green Library : Stacks : ML410 .L965 M89 2003

73. Nurt religijny w muzyce różnych epok [2003]

 • Green Library : Stacks : ML160 .H57 2003

76. Środowisko - kompozytor - dzieło w muzyce polskiej XX wieku [2003]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML297.5 .S66 2003

77. Uczeń i nauczyciel w edukacji muzycznej [2003]

 • Green Library : Stacks : MT3 .P7 L39 2003

78. Bliżej muzyki, bliżej człowieka [2002]

 • Music Library : Stacks : MT3 .P64 B54 2002

79. Bogusława Schaeffera filozofia nowego teatru [2002]

 • Green Library : Stacks : ML410 .S2282 K37 2002

80. Echo muzyczne, 1879-1882 [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML128 .P24 R4 E24 2002 V.1

81. Henryk Melcer-Szczawínski życie i twórczość [2002]

 • Green Library : Stacks : ML410 .M494 P53 2002

83. Polskie szkolnictwo muzyczne : geneza i ewolucja systemu [2002]

 • Green Library : Stacks : MT3 .P7 J35 2002

84. Rękopisy muzyczne 2. połowy XIX wieku ze zbiorów Biblioteki Narodowej : katalog [2002]

 • Music Library : Reference : ML136 .W372 B53 1997 V.2

85. Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze [2002]

 • Green Library : Stacks : ML3845 .S89 2002

86. Szkolnictwo muzyczne Torunia w latach 1921-1960 [2002]

 • Green Library : Stacks : MT3 .P6 G39 2002

87. Dzieje ukraińskiej muzyki w Galicji w latach 1829-1873 [2001]

 • Green Library : Stacks : ML308.7 .G3 K83 2001

88. Łódzkie środowiska kompozytorskie 1945-2000 : leksykon [2001]

 • Green Library : Stacks : ML390 .B39 2001

89. Missa pro pace. Credo [2001]

 • Special Collections : Rare Books Collection : M2014 .K48 P1 2001 FF

91. Myśl muzyczna : studia wybrane [2001 - 2011]

 • Music Library : Stacks : ML297 .B75 2001

92. Polska kultura muzyczna w XX wieku [2001]

 • Green Library : Stacks : ML297.5 .P65 2001

93. Polskie pieśni wielkanocne : średniowiecze i wiek XVI [2001]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : M2142 .P5 P65 2001 T.1

94. Przeglad muzykologiczny [2001 - ]

 • Green Library : Stacks : ML297 .P74 V.10 2015

95. Religijna kultura muzyczna Mazowsza Płockiego (1864-1918) [2001]

 • Green Library : Stacks : ML2951 .P6 L45 2001

97. Słowo śpiewane : interpretacja tekstów folklorystycznych [2001]

 • Green Library : Stacks : ML3677 .S985 2001

98. Życie muzyczne dawnego Gdańska, Pomorza i Kujaw [2001]

 • Green Library : Stacks : ML297.8 .G4 P63 2001

99. Chopin gra w duszy japońskiej [2000]

 • Green Library : Stacks : ML410 .C54 N57 2000