%{search_type} search results

2,776 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. University of Nigeria - Lindsay correspondence : 12 May, 1964 to 2nd March, 1965 [1965]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LG481.N8 .U53 1965

2. Zhongguo yan jiu zhe de jia yuan : hui yi da xue fu wu zhong xin [2022]

 • East Asia Library : Chinese collection : LG51.H5 Z45 2022

3. Yelu da xue cang Jinling da xue dang an mu lu ti yao [2022]

 • East Asia Library : Chinese collection : LG51.N4 X544 2022

5. Taehak, chayu, chisŏng : taehak sinmun e pich'in Sŏultae 30-yŏn [1978]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LG281.S45 T33 1978

6. Convocation speeches : 19th - 20th April 2023 [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LG481.A35 A55 2023

7. The allure of Aligarh : a poetic journey into the university city [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LG169.A45 K42 2021

8. Shan cheng cang sang [electronic resource] : hui bu qu de Xianggang Zhong wen da xue [2023]

9. Postgraduate studies prospectus 2012-2013 [2012]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LG481.L2 U556 2012

10. Qiṣṣat al-nahḍah : sijill kifāḥ al-ḥarakah al-waṭanīyah al-Maghribīyah min ajl madrasah waṭanīyah ʻArabīyah Islāmīyah [1984]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LG632.S24 Q23 1984

11. Sijill al-khirrījīn 1942-1958 [1965]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LG511.A7 A55 1959

12. Tārīkh al-iṣlāḥ fī al-Azhar wa-ṣafaḥāt min al-jihād fī al-iṣlāḥ [1965]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LG511.C45 S2 1965

13. Xi nan lian da yu Zhongguo xian dai zhi shi fen zi = Xi nan lian da yu Zhong guo xian dai zhi shi fen zi [2009]

 • East Asia Library : Chinese collection : LG51.K85 X54 2009

14. al-Azhar fī 12 ʻāman. [1965 ... 1969]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LG511.C45 A94 1965

15. Jāmiʻat ʻAyn Shams fī ẓill al-thawrah [1963]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LG511.C5 A61 1963

16. Zhong yang da xue xiao you tong xun

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LG55.C48 Z47 no.3-5,11 1994-2001

17. Zhong da xiao you tong xun [1986 -]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LG55.C48 Z46 no.21 1999

18. Guidelines governing postgraduate studies 2021 [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LG481.D36 A58 2021

19. History of Rivers State University (1980-2020) : 40th Anniversary [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LG481.P656 H57 2020

20. Taehak sinmun = The university press [1952 -]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LG281.S45 A38 1986 v.10