%{search_type} search results

394 catalog results

RSS feed for this result

101. Katolicki Uniwersytet Lubelski : testy z egzaminow wstepnych 2001/2002 [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4207 .L8 A6 2002

102. Marianus Biskup : doctor honoris causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis, 18 XII 1998 [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4207 .P6 S47 V.39

103. Michael Głowiński : doctor honoris causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis, 5 XI 2001 [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4207 .P6 S47 V.37

105. Pressje [2002 - ]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : LF4203 .P747
 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4203 .P747 NO.55 2018

106. Profesorowie UJ w aktach UB i SB [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4203 .T47 2002

107. Silva Rerum Pultusiensis [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4208 .P853 A7 2002

108. Uniwersytet Wrocławski na dawnych widokówkach : = die Universität Breslau auf alten Ansichtskarten [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4207 .W76 A665 2002 F

109. Cudzoziemscy nauczyciele gimnazjum lubelskiego w latach 1815-1915 [2001]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4208 .L82 K37 2001

110. "Dynastia" Kurzelowitʹow w dziejach Uniwersytetu Jagielloʹnskiego w Krakowie [2001]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4203 .W65 2001

111. Joannes Paulus Papa II : doctor honoris causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis [2001]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4207 .P6 S47 V.36

112. Mistrzowie we wspomnieniach swoich uczniów : kartka z dziejów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego [2001]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4207 .L8 K3546 2001

113. Pół wieku w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej [2001]

 • Education Library (Cubberley) : Stacks : LF4207 .L82 U95 2001 CZ.1

114. Toruńskie czasopisma studenckie w latach 1945-1995 [2001]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4207 .T6 G66 2001

115. Viadrina : początek czyli powrót : poglądy, wywiady, wizje [2001]

 • Education Library (Cubberley) : Stacks : LF3194 .F73 V53 2001

117. Dominicus Lasok : doctor honoris causa universitatis studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis, 23 VI 1997 [2000]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4207 .P6 S47 V.32

119. Działalność naukowa kobiet w Uniwersytecie we Lwowie do roku 1939 [2000]

 • Education Library (Cubberley) : Stacks : LF4449.23 .S83 2000

120. Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich w Rydzynie, 1928-1939 : wychowawcy i wychowankowie [2000]

 • Education Library (Cubberley) : Stacks : LF4208 .R95 G58 2005

122. Karol Jaroszyński, 1877-1929, fundator Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego [2000]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4207 .L8 K354 2000

123. Księga promocji wydziału sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z XV wieku [2000]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4203 .K75 2000

124. Pierwsze dni Uniwersytetu Kardyna la Stefana Wyszyńskiego w Warszawie [2000]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4207 .W34 A6 2000 F

125. Podlaskie losy [2000 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4208 .B53 P63 2001

126. Prawo rzymskie w Akademii Zamojskiej w XVIII wieku [2000]

 • Education Library (Cubberley) : Stacks : LF4207 .Z36 D94 2000

127. Uniwersytet Jagiellonśki : 1918-1939 [2000]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4203 .D92 2000

128. Wolfgangus Viereck : doctor honoris causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis, 24 V 1999 [2000]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4207 .P6 S47 V.34

129. Złota księga Wydziału Historycznego [2000]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4203 .Z56 2000

130. Alma Mater Posnaniensis : w 80. rocznicę utworzenia Uniwersytetu w Poznaniu [1999]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4207 .P6 A55 1999

131. Dzieje Szkoły Lubelskiej przy Koʹsciele Parafialnym św. Michała w XV-XVIII w. [1999]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4208 .L82 F76 1999

132. Georgius Łanowski : doctor honoris causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis, 2 II 1998 [1999]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4207 .P6 S47 V.30

133. Georgius Zubrzycki : Doctor Honoris Causa Universitatis studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis [1999]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4207 .P6 S47 V.29

134. Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie : wspomnienia wychowawców i wychowanków [1999]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4446 .V56 G55 1999

135. Gimnazjum Ojców Jezuitów w Wilnie w latach 1922-1940 : (monografia) [1999]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4446 .V56 G56 1999

136. I liceum ogólnokształca̜ce im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie do 1939 roku [1999]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4208 .T37 R88 1999

137. Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1944-1952 : wspomnienia i relacje [1999]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4207 .L8 K364 1999

138. Nauka i wiara : 80 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego [1999]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4207 .L8 N38 1999

139. Papież Urban V i powstanie Uniwersytetu w Krakowie w 1364 r. [1999]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4203 .S93 1999

140. Pomiędzy etyką a polityką : 80 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 1918-1998 [1999]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4207 .L8 P66 1999

141. Prawo, kultura, uniwersytet : 80 lat ośrodka prawniczego KUL [1999]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4207 .L8 P73 1999

142. Prawo w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim : historia i współczesność [1999]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4207 .L8 D42 1999

143. Studenci zielonogórscy u progu XXI wieku [1999]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4207 .Z54 S78 1999

144. Teologia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim : nurty-osoby-osiągnięcia [1999]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4207 .L8 M57 1999

145. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 1996-1999 [1999]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : LF4206 .W93 2001

146. Debiuty naukowe WSHE [1998 - ]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : LF4207 .W66 D43 TOM.8 2009
 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4207 .W66 D43 T.1

147. Filozofia na KUL-u : nurty, osoby, idee [1998]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4207 .L8 J36 1998

148. Fundacja potulicka im. Anieli hr. Potulickiej : 1925-1948 : historia i dokumenty [1998]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : LF4207 .L8 Z56 1998
 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4207 .L8 Z56 1998

150. Szkoła Sióstr Prezentek w Krakowie w latach 1627-1918 [1998]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4209 .K73 G37 1998