%{search_type} search results

73 catalog results

RSS feed for this result

42. Högre utbildning för lågutbildade i industrin [1987]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LC5056.S85 H74 1987

43. Pojkskola, flickskola, samskola : samundervisningens utvecklung i Sverige 1866-1962 [1987]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : LC2215 .N67 1987

45. Appendix till rapporten Gymnasieskolans yrkesinriktade linjer i ett tioårsperspektiv [1986]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LC1047 .S8 A932 1986 SUPPL

46. Arbetsupplevelse och utbildningssyn hos icke facklärda [1986]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LC5369 .A7 1986

48. Gymnasieskolans yrkesinriktade linjer i ett tioårsperspektiv [1986]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LC1047 .S8 A932 1986

49. Hemmet, gatan, fabriken eller skolan : folkundervisning och barnuppfostran i svenska städer, 1600-1850 [1986]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LC5136 .S8 S26 1986

53. Undervisning i Komvux : ideal och verklighet i grundskolekurser [1985]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LC5269 .H63 1985

54. Medansvar i undervisning : metoder för observation och kvalitativ analys [1984]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LC5219 .S94 1984

55. Vuxenlärarens förhållningssätt till deltagarerfarenheter : en studie inom AMU. [1984]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LC5256.S8 T36 1984

56. Specialundervisning och specialpedagogik : rapport från en konferens i Uppsala 14-15 oktober 1981 [1982]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LC3986 .S8 E38 1982

57. Yrkesverksamhet efter avslutad yrkesteknisk högskoleutbildning [1982]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LC1047 .S8 L64 1982

60. Ur nordisk kulturhistoria : XVIII nordiska historikermötet, Jyväskylä, 1981 : mötesrapport [1981]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LC156.S33 U7