%{search_type} search results

291 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

2. Materialy XII Mezhdunarodnoĭ nauchno-prakticheskoĭ konferent͡sii "Tatishchevskie chtenii͡a--aktualʹnye problemy nauki i praktiki." Gumanitarnye i sot͡sialʹnye nauki, obrazovanie v dvukh chasti͡akh : g. Tolʹi͡atti, 16-17 apreli͡a 2015 g. [2015 - 2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : L107 .M495 2015 T.4:CH.1

3. Future human image [2014 - ]

4. Materialy XI Mezhdunarodnoĭ nauchno-prakticheskoĭ konferent͡sii "Tatishchevskie chtenii͡a--aktualʹnye problemy nauki i praktiki." Aktualʹnye problemy informatizat͡sii nauki i proizvodstva : g. Tolʹi͡atti, 17-20 apreli͡a 2014 g. [2014]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : L107 .M495 2014

5. Materialy XI Mezhdunarodnoĭ nauchno-prakticheskoĭ konferent͡sii "Tatishchevskie chtenii͡a--aktualʹnye problemy nauki i praktiki." Gumanitarnye i sot͡sialʹnye nauki, obrazovanie : g. Tolʹi͡atti, 17-20 apreli͡a 2014 g. [2014 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : L107 .M4964 2014 CH.1

6. Pedagogicheskiĭ muzeĭ voenno-uchebnykh zavedeniĭ v Peterburge : proshloe i nastoi͡ashchee [2014]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : L854 .P4 V36 2014

7. Materialy X Mezhdunarodnoĭ nauchno-prakticheskoĭ konferent͡sii "Tatishchevskie chtenii͡a--aktualʹnye problemy nauki i praktiki." Gumanitarnye i sot͡sialʹnye nauki, obrazovanie : g. Tolʹi͡atti, 18-21 apreli͡a 2013 g. [2013 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : L107 .M4963 2013 CH.1

9. Materialy IX Mezhdunarodnoĭ nauchno-prakticheskoĭ konferent͡sii "Tatishchevskie chtenii͡a : aktualʹnye problemy nauki i praktiki" : g. Tolʹi͡atti, 19-22 apreli͡a 2012 g. [2012]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : L107 .M495 2012 CH.1

10. Stanovlenie obrazovanii͡a v Rossii : obzornoe izlozhenie [2012]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : L831 .K57 2012

11. Materialy VIII Mezhdunarodnoĭ nauchno-prakticheskoĭ konferent͡sii "Tatishchevskie chtenii͡a--aktualʹnye problemy nauki i praktiki". Gumanitarnye i sot͡sialʹnye nauki, obrazovanie : g. Tolʹi͡atti, 14-17 apreli͡a 2011 g. [2011 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : L107 .M495 2011 CH.1

12. Materialy VII Mezhdunarodnoĭ nauchnoĭ konferent͡sii "Tatishchevskie chtenii͡a--aktualʹnye problemy nauki i praktiki". Informat͡sionnye sistemy i tekhnologii v upravlenii i organizat͡sii proizvodstva. Aktualʹnye problemy sovremennoĭ zhurnalistiki. Aktualʹnye problemy organizat͡sii raboty s molodezhʹi͡u [2010]

 • Education Library (Cubberley) : Stacks : L107 .M497 2010

13. Materialy VII Mezhdunarodnoĭ nauchno-prakticheskoĭ konferent͡sii "Tatishchevskie chtenii͡a--aktualʹnye problemy nauki i praktiki". Aktualʹnye problemy ėkologii i okhrany okruzhai͡ushcheĭ sredy : g. Tolʹi͡ati 15-18 apreli͡a 2010 g. [2010]

 • Education Library (Cubberley) : Stacks : L107 .M496 2010

14. Materialy VII Mezhdunarodnoĭ nauchno-prakticheskoĭ konferent͡sii "Tatishchevskie chtenii͡a--aktualʹnye problemy nauki i praktiki". Aktualʹnye problemy sot͡sialʹno-ėkonomicheskogo razvitii͡a : territorialʹnye i otraslevye aspekty : g. Tolʹi͡atti 15-18 apreli͡a 2010 g. [2010]

 • Education Library (Cubberley) : Stacks : L107 .M4962 2010 CH.1

15. Materialy VII Mezhdunarodnoĭ nauchno-prakticheskoĭ konferent͡sii "Tatishchevskie chtenii͡a--aktualʹnye problemy nauki i praktiki". Gumanitarnye nauki i obrazovanie : g. Tolʹi͡atti, 15-18 apreli͡a 2010 g. [2010 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : L107 .M495 2010 CH.1

16. Materialy VI Mezhdunarodnoĭ nauchnoĭ konferent͡sii "Tatishchevskie chtenii͡a--aktualʹnye problemy nauki i praktiki". Informat͡sionnye tekhnologii v organizat͡sii proizvodstva. Aktualʹnye problemy sovremennoĭ zhurnalistiki. Aktualʹnye problemy organizat͡sii raboty s molodezhʹi͡u [2009]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : L107 .M4954 2009

17. Materialy V i͡ubileĭnoĭ mezhdunarodnoĭ nauchno-prakticheskoĭ konferent͡sii "Tatishchevskie chtenii͡a--aktualʹnye problemy nauki i praktiki". Gumanitarnye nauki i obrazovanie : g. Tolʹi͡atti, 16-19 apreli͡a 2008 g. [2008 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : L107 .M495 2008 CH.2

19. Materialy Mezhdunarodnoĭ nauchnoĭ konferent͡sii "Tatishchevskie chtenii͡a: aktualʹnye problemy nauki i praktiki" : gumanitarnye nauki i obrazovanie, aktualʹnye problemy sovremennykh regionalʹnykh SMI, Tolʹi͡atti, 17-20 mai͡a 2006 g. [2006]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : L107 .M4935 2006

20. Bi͡ulletenʹ Ministerstva obrazovanii͡a i nauki Rossiĭskoĭ Federat͡sii. Vysshee i srednee professionalʹnoe obrazovanie [2004 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : L452 .B58 2015:NO.7-12