%{search_type} search results

13 catalog results

RSS feed for this result

1. Sąd Honorowy dla Generałów w Wojsku Polskim w latach 1918-1947 [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKP1591 .K85 2017

2. Wojskowe postepowanie karne w II Rzeczypospolitej (1918-1939) [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKP3770 .S93 2017

3. Sprawa brzeska : jedna z najbardziej zawikłanych tajemnic międzywojnia [2014]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKP41 .B79 N69 2014

5. System wyborczy do Sejmu i do Senatu RP po 1989 roku : ciągłość i zmiany [2012]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKP2506 .P798 2012

7. Prawo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej, 1918-1939 : wybór źródeł [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKP120 .P73 2002

8. O konstytucji i polityce Drugiej Rzeczypospolitej [2001]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKP110 .A2 E887 2001

9. Działanie i recepcja Locarna, 1927-1936 [1999]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : KZ6041 .K66 1999

10. Pozycja ustrojowo-prawna prezydenta Rzeczypospolitej i rządu w ustawie konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 roku [1995]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : KKP2500 .G66 1995

11. Rzeczpospolita Polska czasu wojny : Dziennik Ustaw RP i Monitor Polski, 1939-1945 [1995]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : KKP7 R94 1995

12. Stronnictwo pracy, działalność polityczna i koncepcje programowe 1937-1945 [1979]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : K16 .R33 V.88

13. Wyznania religijne w Polsce [1927]

 • Hoover Library : Stacks : KKP280 .P54 1927