%{search_type} search results

294 catalog results

RSS feed for this result

1. Taiwan and international human rights : a story of transformation [2019]

 • Law Library (Crown) : On order : (no call number)

2. Law and politics of the Taiwan Sunflower and Hong Kong Umbrella movements [2017]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNP205 .L39 2017

3. Qu fa yuan xiang gao [electronic resource] : Ri zhi Taiwan si fa zheng yi guan de zhuan xing = Go to court : the transformation of "Judicial Consciousness" in Taiwan under Japanese rule [2017]

4. Qu fa yuan xiang gao : Ri zhi Taiwan si fa zheng yi guan de zhuan xing = Go to court : the transformation of "Judicial Consciousness" in Taiwan under Japanese rule [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP12 .W36 2017

5. Taiwan di qu yu da lu di qu ren min guan xi tiao li ji shi xing xi ze jie shi hui bian [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP303 .T337 2017

6. The Constitution of Taiwan : a contextual analysis [2016]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNP207 .A311946 Y4 2016

7. Taiwan di qu yu da lu di qu ren min guan xi tiao li ji liang an li ci xie yi (han Xianggang Aomen guan xi tiao li) [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP302.9 .A33 2016

8. Chen Yisong hui yi lu. Zhan hou pian. Fang zhan liang an bo tao lu [2015]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

9. Taiwan fa lü xian dai hua li cheng : cong "nei di yan chang" dao "zi zhu ji shou" = Process of legal modernization in Taiwan : from "the extension of mainland" to "independent reception" [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP12 .W364 2015

10. Da lu shi wu fa gui hui bian [2014]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KNP302.9 .A27 2014

11. Xuan ze mian dui Zhongguo de zhi du : Weng Songran zai Zhong Gang Tai zhi jian de si xue li cheng yu zhu shu yan jiu [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP11 .W4 L552 2014

12. Zhi fa suo si : Chen Ruiren jian cha guan de si gai zha ji [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP46.8 .C465 2014

13. Challenge to China : how Taiwan abolished its version of re-education through labor [2013]

 • Green Library : Stacks : KNP430.5 .C64 2013

14. Challenge to China : how Taiwan abolished its version of re-education through labor [2013]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNP430.5 .C64 2013

15. Da lu shi wu fa gui hui bian [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP302.9 .A28 2013

16. Meng dong, di shan yu tu po : Zhonghua Minguo yu quan fa zhan shi (1912-1982) [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP334 .C44 2013

17. Min fa wu quan [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP63 .M36127 2013

18. Hu zheng bai nian hui gu [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP185.6 .H925 2012

19. Taiwan di qu fa zhi jin cheng de ge an kao cha : yi "Bian jia bi an" de shi ji shen pan wei shi jiao [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP46.8 .L66 2012

20. Guo li Taiwan da xue fa lü xue yuan yuan shi (1928-2000) : Tai da fa xue jiao yu de hui gu = A history of National Taiwan University College of Law [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP5.4 .T35 W36 2011