%{search_type} search results

295 catalog results

RSS feed for this result

1. Da li fa : yi ge ji zhe yan zhong di Zhongguo li fa jin cheng [1997]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP251.6 .A24 1997

3. Law and local society in late imperial China : northern Taiwan in the nineteenth century [1994]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNP490.T383 A46 1994

4. Xin gong si fa jie shi [1957]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4892.2 1331

5. Land reform in Taiwan [1961]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNP306.5 .C445 1961

6. Taiwan xian zheng yu min zhu fa zhan [1996]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP207 .C348 1996

7. Min quan zhu yi xuan ju ba mian zheng ce zhi yan jiu : Minguo 72 nian "xuan ba fa" xiu zheng zhi ge an fen xi [1991]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP250.6 .C45 1991

8. Meng dong, di shan yu tu po : Zhonghua Minguo yu quan fa zhan shi (1912-1982) [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP334 .C44 2013

9. Hai xia liang an fa lü zhi du bi jiao. Xing fa [1993]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP379.5 .C44 1993

10. Yu fang fa xue xin xiang [1993]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP1.9 .C445 1993

11. Zhi fa suo si : Chen Ruiren jian cha guan de si gai zha ji [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP46.8 .C465 2014

12. Fa lü yu jing ji qi ji de di zao : zhan hou Taiwan jing ji fa zhan yu jing mao fa lü ti xi hu dong zhi kao cha [2000]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP320.7 .C45 2000

13. Chen Yisong hui yi lu. Zhan hou pian. Fang zhan liang an bo tao lu [2015]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

14. Ren jian jiaye : Wang Qingfeng [1996]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP11.W35 C5 1996

15. Taiwan min fa yu Riben zhai quan fa zhi xian dai hua [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP49 .C47 2011

16. Das internationale Privatrecht der natürlichen Person in der Republik China [1981]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KNP48.5 .P47 C49 1981

17. Das internationale Privatrecht der natürlichen Person in der Republik China [1980]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNP48.5 .P47 C54 1980

18. Gai ge wo guo si fa shu lei zhi yan jiu [1968]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4870 2163

19. Study on intellectual property protection and licensing policy of bioinformatics databases in Taiwan [2007]

 • Law Library (Crown) : Archives: Ask at circulation desk : 3781 2007 C
 • Law Library (Crown) : Basement : KNP115 .C44 2007

20. Sequential versus unitary trials with Asymmetric information [1995]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KNP83.5 .C45 1995