%{search_type} search results

4 catalog results

RSS feed for this result

1. 2008 Si fa zhi du shi zheng yan jiu [2009]

  • Law Library (Crown) : Basement : KNP157 .A67 I58 2009

2. Fa shi xue de chuan cheng, fang fa yu qu xiang : Dai Yanhui xian sheng jiu wu ming dan ji nian lun wen ji [2004]

  • East Asia Library : Chinese Collection : KNP12 .I67 2003

3. Xing zheng jiu ji, xing zheng chu fa, di fang li fa : Taiwan xing zheng fa xue hui xue shu yan tao hui lun wen ji (1999) [2000]

  • East Asia Library : Chinese Collection : KNP272 .X56 2000

4. Quan guo si fa gai ge hui yi shi lu [1999]

  • East Asia Library : Chinese Collection : KNP157.6 .Q92 1999 V.1