%{search_type} search results

2 catalog results

RSS feed for this result

1. Majmūʻah-i maqālāt-i Hamāyish-i Ḥuqūq-i Shahrvandī : ṭarḥ-i gurūhi ẓarfīyat-i sāzī-i millī barā-yi irtiqāʼ-i ḥuqūq-i bashar va dastrasī-i bīshtar bih ʻadālat [2009]

  • Green Library : Stacks : KMH2460 .A67 H36 2007X

2. al-Ruʼá al-ḥaḍārīyah li-dustūr al-Jumhūrīyah al-Islāmīyah al-Īrānīyah. [2004]

  • Green Library : Stacks : KMH2064.51979 R82 2000