%{search_type} search results

22 catalog results

RSS feed for this result

2. V imenu Njegovega Veličanstva Kralja : kazensko sodstvo v jugoslovanski Sloveniji v letih 1930-1941 [2000]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : KKZ6291.2 .M45 2000

3. Statut mesta Ptuja 1513 [1999]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ6256.3 .S73 1999

4. Struktura uprave in sodstva na Slovenskem od srede 18. stoletja do leta 1848 [1998]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ6234.2 .Z66 1998

5. Priročnik za strokovno obdelavo arhivskega gradiva pravosodnih organov od srede 18. stoletja do leta 1991 [1997 - ]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : KKZ6202 .P75 1997 V.1

6. Vloga varnostnih služb v sodobnih parlamentarnih sistemih -- nadzorstvo [1996]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : KKZ6257 .A869 1996

7. Predpisi o državni upravi, vladi in ministrstvih : z uvodnimi pojasnili [1995]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : KKZ6249 .P75 1995

8. Notarjeva javna vera : notarji in vicedomini v Kopru, Izoli in Piranu v obdobju Beneške republike [1994]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ6238.2 .N68 D37 1994

10. Ustavno pravo Republike Slovenije [1993 - 1994]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : KKZ6243.4 .R86 1993 V.2

12. Slowenien, Kroatien, Serbien : die neuen Verfassungen [1991]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : KKZ2070 .S597 1991 1991

14. Register veljavnih predpisov SFRJ in SR Slovenije 1990 [1990]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : KKZ10 1990 .P37

15. Družbene finance s finančnim pravom SFRJ : skripta [1979]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : KKZ3525 .P47 1979 PT.1

16. Pravosodje v SRF Jugoslaviji : oris organizacije in pristojnosti s poudarkom na samoupravnem sodstvu [1979]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : KKZ1572 .J87 1979

17. Predpisi o delovnih razmerjih s stvarnim kazalom [1979]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : KKZ1264 .P74 1979

18. Predpisi o dolgoročnem ekonomskem sodelovanju s tujino s pojasnili [1979]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : KKZ3406 .A28 1979

19. Predpisi o izvršilnem postopku s pojasnili [1979]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : KKZ1580 .A28 1979

20. Predpisi o varstvu pri delu [1978 - ]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : KKZ1430 .A28 1978 V.1

21. Zakon o obligacijskih razmerjih : strokovni seminar [1978]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : KKZ810 .Z35 1978