%{search_type} search results

241 catalog results

RSS feed for this result
Book
xii, 125 pages ; 24 cm.
 • Foreword by the Editors Abbreviations General Introduction 1. Status of religious communities 2. State Support for Islamic Religious Communities 3. Muslims in integration laws 4. Mosques and prayer houses 5. Burial and cemeteries 6. Education and schools 7. Further and higher (tertiary) education 8. Islamic chaplaincy in public institutions 9. Employment, social laws and discrimination 10. Islamic slaughter and food regulations 11. Islamic goods and services 12. Islamic dress 13. Criminal law 14. Family law Bibliography Index.
 • (source: Nielsen Book Data)9789004347427 20170821
This volume of Annotated Legal Documents on Islam in Europe covers Sweden and consists of an annotated collection of legal documents affecting the status of Islam and Muslims. The legal texts are published in the original Swedish language while the annotations and supporting material are in English. By legal documents are meant the texts of legislation, including relevant secondary legislation, as well as significant court decisions. Each legal text is preceded by an introduction describing the historical, political and legal circumstances of its adoption, plus a short paragraph summarising its content. The focus of the collection is on the religious dimensions of being Muslim in Europe, i.e. on individuals' access to practise their religious obligations and on the ability to organise and manifest their religious life.
(source: Nielsen Book Data)9789004347427 20170821
Green Library
Book
xii, 125 pages ; 24 cm.
 • Status of religious communities
 • State support for Islamic religious communities
 • Muslims in integration laws
 • Mosques and prayer houses
 • Burial and cemeteries
 • Education and schools
 • Further and higher (tertiary) education
 • Islamic chaplaincy in public institutions
 • Employment, social laws and discrimination
 • Islamic slaughter and food regulations
 • Islamic goods and services
 • Islamic dress
 • Criminal law
 • Family law.
This volume of Annotated Legal Documents on Islam in Europe covers Sweden and consists of an annotated collection of legal documents affecting the status of Islam and Muslims. The legal texts are published in the original Swedish language while the annotations and supporting material are in English. By legal documents are meant the texts of legislation, including relevant secondary legislation, as well as significant court decisions. Each legal text is preceded by an introduction describing the historical, political and legal circumstances of its adoption, plus a short paragraph summarising its content. The focus of the collection is on the religious dimensions of being Muslim in Europe, i.e. on individuals' access to practise their religious obligations and on the ability to organise and manifest their religious life.
(source: Nielsen Book Data)9789004347427 20170821
Law Library (Crown)
Book
xxix, 329 pages ; 26 cm
 • Introduction
 • Overview of legal issues associated with public takeovers in Sweden
 • Commentary on the Takeovers Act
 • Commentary on the Takeover Code
 • Takeover rules for certain trading platforms.
The Swedish Takeover Code is the Swedish equivalent of the UK City Code on Takeovers and Mergers. First published in the 1970s, it was largely based on the UK City Code, which served as its model. Since then, Sweden has witnessed a large number of public takeovers, many of them with a cross-border element. Historically, takeover activity on the Swedish stock market has always been more vibrant than in most European countries, and that continues to be the case to this day. Available for the first time in English, this book is the leading commentary on the Swedish Takeover Code. Written by members of the Swedish Takeover Panel, who have been directly involved in the recent overhauls of the code, it is a vital reference for any companies, lawyers, bankers, financial regulators or policy makers participating in mergers and acquisitions involving Swedish stakeholders.
(source: Nielsen Book Data)9781138638419 20161128
SAL3 (off-campus storage)
Book
xxix, 329 pages ; 26 cm
 • Introduction
 • Overview of legal issues associated with public takeovers in Sweden
 • Commentary on the Takeovers Act
 • Commentary on the Takeover Code
 • Takeover rules for certain trading platforms.
The Swedish Takeover Code is the Swedish equivalent of the UK City Code on Takeovers and Mergers. First published in the 1970s, it was largely based on the UK City Code, which served as its model. Since then, Sweden has witnessed a large number of public takeovers, many of them with a cross-border element. Historically, takeover activity on the Swedish stock market has always been more vibrant than in most European countries, and that continues to be the case to this day. Available for the first time in English, this book is the leading commentary on the Swedish Takeover Code. Written by members of the Swedish Takeover Panel, who have been directly involved in the recent overhauls of the code, it is a vital reference for any companies, lawyers, bankers, financial regulators or policy makers participating in mergers and acquisitions involving Swedish stakeholders.
(source: Nielsen Book Data)9781138638419 20161128
Law Library (Crown)
Book
293 pages : illustrations ; 25 cm.
 • Inledning
 • Uppväxtmiljö och skolgång
 • Föräldrar och syskon
 • Hembygden
 • Skolgång
 • Studier och karriär vid Uppsala universitet
 • Student, doktor och docent
 • Stipendier för uppehälle och karriär
 • Mot professorsämbetet
 • Ledamot av Juridiska fakulteten
 • På nyckelposter med långa arbetsdagar
 • Undervisning och tjänstledigheter
 • Donationer och stiftelselagstiftning
 • Juristprofessorn och sjukhusfrågorna
 • Lagstiftningsarbete
 • Uppdrag för Civil- och Justitiedepartementen
 • Den stora reformen : en ny rättegångsbalk
 • Juristkolleger och jämställdhetsfrågor
 • Juridiska föreningen
 • Professorskolleger och andra jurister
 • Kvinnor i akademin
 • I näringslivet och bankvärlden
 • Ett brett intresse för affärsverksamhet
 • Försäkringsbranschen : teori och praktik
 • Privat juridisk verksamhet
 • Ett par Uppsalaföretag
 • Sågverk, gruvor och andra företag
 • Bankaffärer
 • Institutet för rasbiologi
 • Institutet skapas och styrelse tillsätts
 • Stadgeändring, ordförandeskap och chefsbyte
 • Förändring av verksamheten
 • Avgång ur styrelsen och institutets avveckling
 • Politiskt engagemang
 • Försvaret som stridsfråga
 • Varken statsråd eller riksdagsman
 • Ledande landstingsman
 • Inval och arbete i stadsfullmäktige
 • Ordförande i drätselkammare och fullmäktige
 • Några särskilda fullmäktigefrågor
 • Avsked från lokalpolitiken
 • Krigsåren och tryckfrihetsnämnden
 • I ledningen för universitetet
 • Ett år som prorektor
 • Vald till rektor och kvar i fakulteten
 • Vardagsarbete
 • Akademiska traditioner
 • Representativa plikter
 • Flyktingar vid universitetet
 • Fakultetsorganisation och dekanval
 • Ett krångligt tillsättningsärende
 • Filosofistriden
 • Statsvetenskaplig examen
 • Byggnadsfrågor
 • Jubileer och födelsedagar
 • Donationer till universitetet
 • Avgång och avskedsintervjuer
 • Återblickar och rektorsskifte
 • Rektor under krigsåren
 • Undervisningen och studenterna
 • Stöd till Finland och Norge
 • Isolering och resursbrist
 • Försvar mot luftangrepp
 • Slutord om kriget och Engströmer
 • Större utredningsuppdrag
 • Former för professorstillsättning
 • Docentutredningen
 • Från universitetsrektor till utredningsordförande
 • Ett medicinskt forskningsråd
 • Arrendebestämmelser vid universiteten
 • Tandläkarutbildning
 • Professorn och studenterna
 • Undervisning, examination och betyg
 • Med studenter i vardag och fest
 • Norrlands nation
 • För många studenter och för få lärare?
 • Studentbostäder
 • Universitetsrektorns syn på studenterna
 • Frågor om doktorsavhandlingar
 • Studentidrott i freds- och krigstid
 • Internationellt arbete
 • Breda internationella kontakter
 • Nordiskt akademiskt samarbete
 • Nordiska juristmöten
 • Organisationer för lufträtt
 • Europarörelsen
 • Föreningar, sällskap och akademier
 • Föreningen Heimdal
 • Nathan Söderblom-Sällskapet
 • Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala
 • Andra föreningar m. m
 • Kulturfrågor
 • Utställningar och konst
 • Teaterbyggnad
 • Kulturrådet
 • Författare och föreläsare
 • Vetenskapliga arbeten
 • Svensk Juristtidning
 • Uppslagsverk
 • Festskrifter, hyllningsartiklar och minnesord
 • Föreläsningar inom och utom universitetet
 • Kansler för rikets universitet
 • Kanslersämbetet och dess innehavare
 • Arbete som universitetskansler
 • Universitetskanslern och studenterna
 • Prokanslersinstitutionen
 • Utredning om kanslersämbetet
 • Särskilda kanslersuppdrag
 • Val av efterträdare och avsked från ämbetet
 • Det sociala och det privata
 • Bosatt i Uppsala och sommargäst i Falsterbo
 • Livsnjutare med ordnar
 • Kontakter med syskon och släktingar
 • Vänner och bekanta
 • Bortgång och testamente
 • Slutord
 • Litteraturförteckning
 • Bildförteckning
 • Personregister.
Green Library
Book
xxii, 334 pages : maps ; 24 cm.
 • List of Figures Medieval Nordic Laws - A General Introduction by Stefan Brink and Ditlev Tamm Foreword - Christine Peel Acknowledgements List of Abbreviations Maps Guta lag and Guta saga General Introduction Gotland's medieval historical background Guta lag. The Law of the Gotlanders Introduction to the Guta lag - its historical background and codicology Preservation of Guta lag Nature and content The nature of Guta lag Legal system as reflected by Guta lag System of fines and non-monetary punishments Oaths Laws of inheritance Origins Date, place and circumstances of composition Editions and translations of Guta lag Previous editions Translations Criteria applied for the present translation The Guta Lag - Translation Additions Comments to the Guta lag Appendices A Comparison of manuscript contents B Chronology of historical events C Monetary system D Penalties exacted E Oaths and witnesses required Guta Saga. The History of the Gotlanders Introduction to the Guta Saga Historical background Title Preservation Content Oral and written sources Date and place of composition Authorship and circumstances of authorship Value as a source of history Language Editions of Guta saga The Guta Saga - Translation Notes Bibliography Index.
 • (source: Nielsen Book Data)9781138804210 20160618
Guta Lag, the law of the independent island of Gotland, is one of the earliest laws of Scandinavia. The historical appendix to the law, Guta Saga, was written in the thirteenth or fourteenth century. Together, Guta Lag and its accompanying Saga provide an invaluable insight into the lives of the people living on Gotland, the largest of Sweden's Baltic islands, in 1000-1400. Guta Lag and Guta Saga: The Law and History of the Gotlanders is the first time that these two important texts have been translated into English and combined in one edition, accompanied by an extensive commentary and historical contextualisation by Christine Peel. In the Viking Age, the island of Gotland maintained its own law and administrative system. It was distinctive among Swedish provinces, retaining its own laws until 1645 while mainland provincial laws were all superseded by national law in the mid-fourteenth century. Preserved in eight manuscripts, it illustrates the everyday life and administrative system of the people of Gotland. Guta Saga tells the story of the island from its discovery by the legendary Pieluar, who removed the enchantment upon it which led to its inhabitation. Read together, the texts provide a complete picture of an island unique among Scandinavian provinces, offering a rare view of everyday people in medieval Scandinavia. This innovative and timely translation will be fascinating and essential reading for scholars of Scandinavian studies and legal history.
(source: Nielsen Book Data)9781138804210 20160618
Law Library (Crown)
Book
1 online resource (246 pages).
 • Acknowledgments vi Abbreviations and Reference System ...vii Introduction...1 1 The Swedish Medieval Law Codes...5 2 To Have and To Take: Property Crimes 34 3 Assault and Lesser Violence ...76 4 Lethal Violence: Homicide, Murder, Arson and Witchcraft ...108 5 Sexual Crimes: Fornication, Adultery and Bestiality ...151 6 Taking a Woman with Force: Rape and Abduction ...190 7 Conclusions ...209 Sources and Bibliography ...222 Index ...236.
 • (source: Nielsen Book Data)9789004271449 20180530
A Punishment for Each Criminal is the first in-depth analysis of how gender influenced Swedish medieval law. Christine Ekholst demonstrates how the law codes gradually and unevenly introduced women as possible perpetrators for all serious crimes. The laws reveal that legislators not only expected men and women to commit different types of crimes; they also punished men and women in different ways if they were convicted. The laws consistently stipulated different methods of executions for men and women; while men were hanged or broken on the wheel, women were buried alive, stoned, or burned at the stake. A Punishment for Each Criminal explores the background to the important legislative changes that took place when women were made personally responsible for their own crimes.
(source: Nielsen Book Data)9789004271449 20180530
Book
viii, 238 pages ; 25 cm.
 • The Swedish medieval law codes
 • To have and to take : property crimes
 • Assault and lesser violence
 • Lethal violence : homicide, murder, arson and witchcraft
 • Sexual crimes : fornication, adultery and bestiality
 • Taking a woman with force : rape and abduction.
A Punishment for Each Criminal is the first in-depth analysis of how gender influenced Swedish medieval law. Christine Ekholst demonstrates how the law codes gradually and unevenly introduced women as possible perpetrators for all serious crimes. The laws reveal that legislators not only expected men and women to commit different types of crimes; they also punished men and women in different ways if they were convicted. The laws consistently stipulated different methods of executions for men and women; while men were hanged or broken on the wheel, women were buried alive, stoned, or burned at the stake. A Punishment for Each Criminal explores the background to the important legislative changes that took place when women were made personally responsible for their own crimes.
(source: Nielsen Book Data)9789004271449 20180530
Law Library (Crown)
Book
viii, 238 pages ; 25 cm.
 • Acknowledgments vi Abbreviations and Reference System ...vii Introduction...1 1 The Swedish Medieval Law Codes...5 2 To Have and To Take: Property Crimes 34 3 Assault and Lesser Violence ...76 4 Lethal Violence: Homicide, Murder, Arson and Witchcraft ...108 5 Sexual Crimes: Fornication, Adultery and Bestiality ...151 6 Taking a Woman with Force: Rape and Abduction ...190 7 Conclusions ...209 Sources and Bibliography ...222 Index ...236.
 • (source: Nielsen Book Data)9789004271449 20180530
A Punishment for Each Criminal is the first in-depth analysis of how gender influenced Swedish medieval law. Christine Ekholst demonstrates how the law codes gradually and unevenly introduced women as possible perpetrators for all serious crimes. The laws reveal that legislators not only expected men and women to commit different types of crimes; they also punished men and women in different ways if they were convicted. The laws consistently stipulated different methods of executions for men and women; while men were hanged or broken on the wheel, women were buried alive, stoned, or burned at the stake. A Punishment for Each Criminal explores the background to the important legislative changes that took place when women were made personally responsible for their own crimes.
(source: Nielsen Book Data)9789004271449 20180530
Green Library
Book
ix, 233 pages : charts ; 25 cm.
 • Legislative theory and police in early modern Sweden
 • Royal police ordinances between 1523 and 1611 : enforcement of medieval law
 • Royal police ordinances between 1612 and 1718 : making of new law
 • Scientification of police : the end of the broad conception of police.
Royal Police Ordinances in Early Modern Sweden offers a comprehensive account of the legal regulation of 16th- and 17th-century Swedish society. In comparison to present-day usage, during the early modern period the term `police' had a broader meaning. It referred to `good societal order' covering a variety of areas of societal life such as public finances, commerce, professions, infrastructure, public health and poor relief, public morality, public security, and so on. Through an analysis of a large body of ordinances Toomas Kotkas claims that in 17th-century Sweden a new, voluntaristic understanding of law emerged. Royal police ordinances were no longer perceived merely as a means of enforcing older medieval law but instead as an instrument of directing society towards aspired-to goals.
(source: Nielsen Book Data)9789004258945 20180530
Law Library (Crown)
Book
445 pages : illustrations (chiefly color) ; 25 cm.
 • General background : from judicial crisis to judicial revolution through the Svea Court of Appeal? / Mia Korpiola
 • A safe haven in the shadow of war? : the founding and the raison d'être of the new court, based on its early activity / Mia Korpiola
 • The tale of two courts in one town : the relationship between the Stockholm Town Court and the Svea Court of Appeal 1614-1624 / Marko Lamberg
 • Prolonged noble property disputes in the Svea Court of Appeal : case studies from the early years / Anu Lahtinen
 • Stuum cuique tribuere : give to each of his own : court cases involving Swedish nobility in the Svea Court of Appeal 1650-1690
 • Slandering the king and his councillors : the Svea Court of Appeal and judicial practice 1614-1700 / Per Nilsén
 • The Court of Appeal as legal transfer : the Svea and Dorpat Courts compared / Heikki Pihlajamäki
 • Entangled in insolvency : the Svea Court of Appeal and the making of bankruptcy law in late seventeenth-century Sweden / Jussi Sallila
 • From well-travelled "jacks-of-all-trades" to domestic lawyers : the educational and career backgrounds of Svea Court of Appeal judges 1614-1809
 • Insignia of independence or subordination? : the iconography of the seals of the Svea Court of Appeal / Martin Sunnqvist
 • Mixed legal systems in early modern Sweden : judicial traditions and reforms in an expanding European great power : some concluding remarks / Kjell Å. Modéer.
Law Library (Crown)
Book
xxviii, 405 pages ; 25 cm
 • Fundamental principles of international arbitration in Sweden / Bo G.H. Nilsson & Björn Rundblom Andersson
 • Stockholm as a forum for investment arbitration / Nils Eliasson
 • The arbitration agreement / Anders Reldén & Ola Nilsson
 • Jurisdiction of the Arbitral Tribunal / Marie Öhrström
 • Interim measures / Patricia Shaughnessy
 • The arbitrators / Patrik Schöldström
 • Applicable law / Christer Danielsson
 • The proceedings / Stefan Brocker & Kristoffer Löf
 • Recourse to the courts against an arbitral award / Gisela Knuts
 • Application of the New York Convention by Swedish courts / Pontus Ewerlöf.
Law Library (Crown)
Book
1 online resource (247 pages)
 • Acknowledgements ... xi Abbreviations ... xiii I Introduction ... 1 Research on Early Modern Police ... 1 Aims and Objectives of the Study ... 8 Research Material and Method ... 12 II Legislative Theory and Police in Early Modern Sweden ... 21 Development in Germany and France ... 21 Sweden and European Examples ... 26 Konungastyrelsen ... 26 Peder Mansson's Barnabok ... 29 Johan Skytte's Een kort Vnderwijsning ... 31 III Royal Police Ordinances between 1523 and 1611: Enforcement of Medieval Law ... 35 Swedish Society during the Sixteenth Century ... 35 Fields of Regulation ... 40 Societal and Social Order, Religion ... 40 Public Safety and Order ... 48 Poor Relief, Public Health, Education and Schooling, Culture ... 55 Economic System and Professions ... 59 Land Division, Public Construction, Real Estate, and Public Institutions ... 68 Justification of Ordinances ... 71 Political Arguments: `Benefit of the Realm and its Inhabitants' and `Good Order' ... 71 Religious Arguments: `The Wrath of God' ... 75 Logic of Ordinances ... 79 Impetus for Issuing Ordinances ... 79 Addressees ... 82 Recurrence of Ordinances ... 84 Police Ordinances and Medieval Law ... 86 Summary ... 91 IV Royal Police Ordinances between 1612 and 1718: Making of New Law ... 95 Swedish Society during the Seventeenth Century ... 95 Fields of Regulation ... 99 Societal and Social Order, Religion ... 100 Public Safety and Order ... 114 Poor Relief, Public Health, Education and Schooling, Culture ... 124 Economic System and Professions ... 131 Land Division, Public Construction, Real Estate, and Public Institutions ... 150 Justification of Ordinances ... 155 Political Arguments: `Benefit of the Realm and its Inhabitants' and `Good Order' ... 155 Religious Arguments: `God's Blessing' ... 161 Legal Arguments: Other Legal Sources and Foreign Law ... 164 Economic Arguments: `Flux of Commerce' ... 167 Logic of Ordinances ... 174 Impetus for Issuing Ordinances and Addressees ... 174 Police Ordinances and Medieval Law ... 176 New Rhetoric: `Intentions' and `Effects' ... 181 Summary ... 184 V Scientification of Police: The End of the Broad Conception of Police ... 189 Police Science in Germany ... 189 Antecedents of Police Science in Sweden ... 191 Laurentius Petri's OEconomia Christiana ... 192 Per Brahe's Oeconomia ... 194 Schering Rosenhane's Oeconomia ... 196 Anders Bachmanson's Arcana Oeconomiae et Commercii ... 197 Swedish Eighteenth-Century Treatises on Police Science ... 199 Nicolas Delamare's Traite de la Police as a source of inspiration ... 199 Christian Konig's Lagfarenheten i Politie-mal ... 201 Anders Berch's Inledning till Almanna Hushalningen ... 204 Summary ... 206 VI Conclusions ... 209 Sources and Literature ... 221 Index of Names and Subjects ... 231.
 • (source: Nielsen Book Data)9789004258945 20180530
Royal Police Ordinances in Early Modern Sweden offers a comprehensive account of the legal regulation of 16th- and 17th-century Swedish society. In comparison to present-day usage, during the early modern period the term `police' had a broader meaning. It referred to `good societal order' covering a variety of areas of societal life such as public finances, commerce, professions, infrastructure, public health and poor relief, public morality, public security, and so on. Through an analysis of a large body of ordinances Toomas Kotkas claims that in 17th-century Sweden a new, voluntaristic understanding of law emerged. Royal police ordinances were no longer perceived merely as a means of enforcing older medieval law but instead as an instrument of directing society towards aspired-to goals.
(source: Nielsen Book Data)9789004258945 20180530
Book
508 pages : illustrations ; 23 cm
 • The institutions and legal system
 • Individual rights under the Constitution
 • European Union law
 • Procedural law and arbitration
 • Criminal law and procedure
 • Administrative law and procedure
 • Family law
 • Agency
 • Contract law
 • Debtors and creditors
 • Property law
 • Tort and insurance law
 • The law of business organizations
 • Sales
 • Intellectual property rights and unfair trade practices
 • Labor and employment law
 • Land leases
 • Landlord tenant law.
Law Library (Crown)
Book
xxii, 356 p. ; 24 cm.
 • Introduction
 • Marriage as a gift of God
 • Marriage between two equals
 • Toward increased autonomy in marriage : the enactments of the 1970s and the Marriage Code of 1987
 • A "second-class" marriage? : the Cohabitee Acts of 1973, 1987 and 2003
 • Toward gender-neutral marriage : preceding developments
 • Legal recognition of same-sex couples : Spain and the Netherlands
 • The European Union's, Council of Europe's and human rights' perspectives on changing cohabitation models
 • The essence of marriage.
In Reconstructing Marriage - The Legal Status of Relationships in a Changing Society Caroline Sorgjerd explores the essence of the institution of marriage: what is the meaning of marriage today, how has marriage been influenced by the legal recognition of new cohabitation models and what should be the role of the institution of marriage in the future? In order to understand what marriage actually is in the twenty-first century it is necessary to identify and analyze the formalities and function of marriage in society. With a focus on Sweden, the author examines the historical development of marriage - beginning as a 'gift from God' and now being a gender-neutral institution - from a legal and political perspective and taking into account the past and present role of the Church of Sweden. The author then makes comparative assessments concerning the legal and political developments leading toward the adoption of gender-neutral marriage concepts in the Netherlands and Spain despite different societal backgrounds. In addition, the significance of the marital status under European Union law is explored, under the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in the jurisprudence of the European Court of Justice. Also the relevant decisions based on the European Convention of Human Rights, as interpreted by the European Court of Human Rights, are examined. The author discovers that the key role that the institution of marriage has played in the past still influences the essence of marriage today and charges it with a special symbolic value.
(source: Nielsen Book Data)9781780680378 20160608
Law Library (Crown)
Book
xvii, 277 p. ; 24 cm.
 • Introduction
 • Relevant aspects of criminal procedure and criminal law
 • Jurisdiction
 • International legal assistance in criminal matters
 • Extradition for criminal offences
 • Surrender in accordance with a European arrest warrant.
Law Library (Crown)
Book
xxxii, 562 p. ; 23 cm.
 • General features of Swedish law
 • Sources of Swedish law
 • Constitutional law
 • Administrative law
 • Tax law
 • Social and welfare law
 • Criminal law
 • Civil and criminal procedure
 • Family and inheritance law
 • Obligations, contracts and sales
 • Torts and insurance
 • Market and consumer law
 • Labour law
 • Company law
 • Intellectual property law
 • Property rights regarding movables
 • Real property
 • Environmental law
 • Law of transport
 • Private international law
 • Arbitration.
Law Library (Crown)
Book
xv, 285 p.
Book
xv, 285 p. : ill., map ; 25 cm.
 • Domestic secrets
 • The couple between kin, state, & local community
 • Subtle changes
 • Deteriorating rights & compensating practices : the eighteenth-century transformation
 • Bankruptcy & the emergence of a new public sphere
 • Drastic changes
 • The restricted vision of the law.
This book shows that unintended consequences hamper women's power. Between the seventeenth and nineteenth centuries, women's role in the Swedish economy was renegotiated and reconceptualized. Maria Agren chronicles changes in married women's property rights, revealing not just a simple narrative of the erosion of legal rights, but a more complex tale of unintended consequences. A public sphere of influence - including the wife's family and the local community - held sway over spousal property rights throughout most of the seventeenth century, Agren argues. Around 1700, a campaign to codify spousal property rights as an arcanum domesticum, or domestic secret, aimed to increase efficiency in legal decision making. New regulatory changes indeed reduced familial interference, but they also made families less likely to give land to women. The advent of the print medium ushered property issues back into the public sphere, this time on a national scale, Agren explains. Mass politicization increased sympathy for women, and public debate popularized more progressive ideas about the economic contributions of women to marriage, leading to mid-nineteenth-century legal reforms that were more favorable to women. Agren's work enhances our understanding of how societies have conceived of women's contributions to the fundamental institutions of marriage and the family, using as an example a country with far-reaching influence during and after the Enlightenment.
(source: Nielsen Book Data)9780807833209 20160528
Law Library (Crown)
Book
xv, 285 p. : ill., map ; 25 cm.
 • Domestic secrets
 • The couple between kin, state, and local community
 • Subtle changes
 • Deteriorating rights and compensating practices : the eighteenth-century transformation
 • Bankruptcy and the emergence of a new public sphere
 • Drastic changes
 • The restricted vision of the law.
This book shows that unintended consequences hamper women's power. Between the seventeenth and nineteenth centuries, women's role in the Swedish economy was renegotiated and reconceptualized. Maria Agren chronicles changes in married women's property rights, revealing not just a simple narrative of the erosion of legal rights, but a more complex tale of unintended consequences. A public sphere of influence - including the wife's family and the local community - held sway over spousal property rights throughout most of the seventeenth century, Agren argues. Around 1700, a campaign to codify spousal property rights as an arcanum domesticum, or domestic secret, aimed to increase efficiency in legal decision making. New regulatory changes indeed reduced familial interference, but they also made families less likely to give land to women. The advent of the print medium ushered property issues back into the public sphere, this time on a national scale, Agren explains. Mass politicization increased sympathy for women, and public debate popularized more progressive ideas about the economic contributions of women to marriage, leading to mid-nineteenth-century legal reforms that were more favorable to women. Agren's work enhances our understanding of how societies have conceived of women's contributions to the fundamental institutions of marriage and the family, using as an example a country with far-reaching influence during and after the Enlightenment.
(source: Nielsen Book Data)9780807833209 20160528
Green Library