%{search_type} search results

12 catalog results

RSS feed for this result

1. Stanovlenie pravovoĭ sistemy Litovskoĭ Respubliki : 1990-2009 gg. [2014]

  • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ5068 .I95 2014

2. Sudebnai͡a kniga vitebskogo voevody, gospodarskogo marshalka, volkovyskogo i obolet͡skogo derzhavt͡sy M.V. Klochko, 1533-1540 [2008]

  • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ5160 .S84 2008

4. Pirmasis lietuvos statutas ir epocha : straipsnių rinkinys [2005]

  • Green Library : Stacks : KKJ5125 .P57 2005

5. Pervyĭ Litovskiĭ Statut : 1529 g. [2004]

  • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ5138.41529 .L394 2004 F

6. Statuty Velykoho kni͡azivstva Lytovsʹkoho : u 3-kh tomakh [2002 - 2004]

  • Green Library : Stacks : KKJ5136 .L58 2002 T.1

7. Konstitut͡sii͡a Litovskoĭ Respubliki [1993]

  • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : KKJ7064.51992 .A6 1993B

8. Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai [1991 - ]

  • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKJ5144 .L54 1991 T.1

9. Vedomosti Seĭma i Pravitelstva Litovskoĭ Respubliki [1990 - ]

  • SAL1&2 (on-campus shelving) : For use in Green Library : KKJ5012 .L576 1993 NO.1-9

11. I Litovskiĭ Statut--feodalʹnyĭ kodeks Velikogo Kni͡azhestva Litovskogo [1974]

  • Green Library : Stacks : KKJ5138.41529 .L39 1974