%{search_type} search results

78 catalog results

RSS feed for this result
Book
264 pages : illustrations (chiefly color), facsimiles ; 28 cm.
 • Forord : at værne landets ældre bygninger
 • Foreningens forord
 • Fredning og bevaring før bygningsfredningsloven / Claus M. Smidt
 • Danmarks første bygningsfredning
 • Opdagelse af landets kulturminder
 • Kirkerne kommer under Tilsyn
 • Landets kulturminder besigtiges
 • Ødelæggende tilbageføringer
 • Hårdhændede restaureringer
 • Helsingør kommer i skudlinjen
 • Kulturarven nedrives eller forvanskes
 • De første forsøg på at indføre en fredningslov
 • Bygninger registreres, og Andre Nedrives
 • Det særlige bygningssyn / af Allan Tønnesen
 • Begyndelsen
 • Den første lovrevision
 • Et møde i det særlige bygningssyn 1970
 • Nye tider
 • Et skridt frem og to tilbage
 • Den store nedtur
 • Litteratur
 • De første fredninger / af Claus M. Smidt
 • Klassifikationerne A og B
 • Opstilling af fredningslisten
 • Herregårde på fredningslisten
 • Fredninger i byerne
 • Porte, bomhuse og bizarre fredninger
 • De senere fredninger / af Allan Tønnesen
 • 1920-25
 • 1925-32
 • 1932-38
 • 1938-44
 • 1944-49
 • 1949-54
 • 1954-59
 • 1959-64
 • 1964-72
 • 1972-78
 • 1978-83
 • 1983-90
 • 1990-95
 • 1996-99
 • 1999-2005
 • 2006-17
 • Litteratur
 • De glemte haver / af Kirsten Lund-Andersen
 • De vigtige bygninger : 1918
 • Andre arkitektoniske arbejder : 1966
 • Fredning af omgivelser : 1979
 • Øget inddragelse : 1997
 • Fredning af selvstændige landskabsarkitektoniske værker : 2010
 • De historiske haver kunne ikke fredes
 • Den første lov om naturfredning
 • Bygningsfredning eller naturfredning?
 • Litteratur
 • De kongelige haver / af Jens Hendeliowitz
 • De fredede bygninger i landdistrikterne / af Torben Lindegaard Jensen
 • Håndtering af de fredede bygninger 1918-2018 / af ulla kjær
 • Restaureringstanker gennem tiderne
 • De første fredede bygninger
 • Restaureringen i internationalt og nationalt søgelys
 • Restaureringen på arkitektuddannelserne
 • Engqvist og koch
 • Johannes exner
 • De sidste tredive år
 • Når fredninger hører op
 • Kulturmiljøer?
 • Fredningsgennemgangen
 • Resultater og konsekvenser / af Hanne Christensen
 • Fredningsgennemgangens organisering og skema
 • Skemaets udfyldning
 • Samlet indtryk af registreringerne
 • Affredningerne
 • Aabenraa
 • Dragør
 • Helsingør
 • Hvad siger loven egentlig?
 • Ophævelsen af B-fredningerne : 1979-lovens håndtering
 • Kursaendringen hen mod lovrevisionen i 1997
 • ʹ 7A : en undtagelsesparagraf som erfaringsopsamling
 • Sammenfatning vedrørende affredningerne
 • Fremtidsperspektiver for samarbejdsrelationerne
 • Hvad var det dog, der skete?
 • Bygningsfredning og ejendomsret
 • Ekspropriation og andre ejendomsretlige begrænsninger i bygningsfredningens navn / af Mikael K. Fogde
 • Introduktion
 • Ejendomsrettens betydning for bygningsfredningsloven i 1918
 • Hvordan udviklede brugen af ekspropriation sig efter bygningsfredningslovens vedtagelse?
 • Ekspropriation i forbindelse med et nedrivningsforbud
 • Ekspropriation som følge af forfald
 • De frivillige løsninger
 • Bevaringsdeklarationer
 • Den europæiske menneskerettighedskonvention : en NY tilgang til ejendomsretten og bygningsfredning
 • Sammenfatning
 • Forandring for at bevare
 • Lovgivning om bygningsfredning i 100 år / af Bonnie R. Mürsch
 • Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer
 • Bilag
 • Det særlige bygningssyns medlemmer 1918-2018
 • Personregister
 • Stednavneregister
 • Forfatterbiografier.
Green Library
Book
xiii, 349 pages : maps ; 25 cm.
 • Abbriviations. Foreword. General Introduction Part I 1 Denmark around 1200 2 The Church 3 The laws 4 The medieval laws in Danish legal history 5 The law texts 6 Translating medieval laws 7 The language of the laws 8 The law in the laws Part II. The provinces and the laws 9 Scania 10 The Scanian laws 11 The Church Law of Scania 12 The Law of Scania 13 The royal ordinances 14 Knud VI's Ordinance on Homicide 28 December 1200 15 The Ordinance on Compensation 16 The Ordinance on the ordeal of hot iron 17 The province and laws of Zealand 18 Valdemar's Law of Zealand 19 The Church Law of Zealand 20 The Law of Zealand known as the Law of Valdemar 21 Erik's Law of Zealand 22 The province of Jutland and Funen and the Law of Jutland 23 The Law of Jutland. Terminology. Glossary Old Danish - English.
 • (source: Nielsen Book Data)9781138951358 20160619
The Danish medieval laws: the laws of Scania, Zealand and Jutland contains translations of the four most important medieval Danish laws written in the vernacular. The main texts are those of the Law of Scania, the two laws of Zealand - Valdemar's and Erik's - and the Law of Jutland, all of which date from the early thirteenth century. The Church Law of Scania and three short royal ordinances are also included. These provincial laws were first written down in the first half of the thirteenth century and were in force until 1683, when they were replaced by a national law. The laws, preserved in over 100 separate manuscripts, are the first extended texts in Danish and represent a first attempt to create a Danish legal language. The book starts with a brief but thorough introduction to the history of Denmark in the thirteenth century, covering the country, the political setting and the legal context in which the laws were written. There follows the translated text from each province, preceded by a general introduction to each area and an introduction to the translation offering key contextual information and background on the process of translating the laws. An Old Danish-English glossary is also included, along with an annotated glossary to support the reading of the translations. This book will be essential reading for students and scholars of medieval Scandinavian legal history.
(source: Nielsen Book Data)9781138951358 20160619
SAL3 (off-campus storage)
Book
xiii, 349 pages : maps ; 25 cm.
 • Introduction
 • The provinces and the laws
 • Vocabulary.
The Danish medieval laws: the laws of Scania, Zealand and Jutland contains translations of the four most important medieval Danish laws written in the vernacular. The main texts are those of the Law of Scania, the two laws of Zealand - Valdemar's and Erik's - and the Law of Jutland, all of which date from the early thirteenth century. The Church Law of Scania and three short royal ordinances are also included. These provincial laws were first written down in the first half of the thirteenth century and were in force until 1683, when they were replaced by a national law. The laws, preserved in over 100 separate manuscripts, are the first extended texts in Danish and represent a first attempt to create a Danish legal language. The book starts with a brief but thorough introduction to the history of Denmark in the thirteenth century, covering the country, the political setting and the legal context in which the laws were written. There follows the translated text from each province, preceded by a general introduction to each area and an introduction to the translation offering key contextual information and background on the process of translating the laws. An Old Danish-English glossary is also included, along with an annotated glossary to support the reading of the translations. This book will be essential reading for students and scholars of medieval Scandinavian legal history.
(source: Nielsen Book Data)9781138951358 20160619
Law Library (Crown)
Book
526 pages ; 23 cm
 • Introduction
 • The background to Danish laws on contracts and commerce
 • Selected Danish legal principles
 • Common contract clauses
 • Danish contract law legislation
 • International and European legislation on contracts
 • Agreed documents.
Law Library (Crown)
Book
601 pages ; 23 cm
 • Preface Chapter 1. Introduction Chapter 2. National source of law factors Chapter 3. EU law and other international source of law factors Chapter 4. Survey of the Danish court system Chapter 5. The law of non-contractual damages Chapter 6. Insurance Chapter 7. Formation of contract Chapter 8. Sale of goods Chapter 9. International sales Chapter 10. Credit agreements Chapter 11. Intellectual property rights Chapter 12. Marketing and competition law Chapter 13. Basic elements of financing law Chapter 14. Money claims - contents, termination and enforcement Chapter 15. Transfer of claims Chapter 16. Real property - conveyancing and mortgaging Chapter 17. Security rights over chattels Chapter 18. Guarantee Chapter 19. Business collapse - liquidation or restructuring Chapter 20. The legal relationship between employers and employees Chapter 21. Business organization company law Chapter 22. International choice of law and international procedural law Tables of Cases Index.
 • (source: Nielsen Book Data)9788757432114 20160618
The title aims at enabling foreign readers - whether seeking information on Danish law for practical purposes, in study contexts or for other purposes - to get a broad insight into various parts of Danish law of particular relevance to the business community by means of one single exposition in the field. The account comprises both areas of purely national (Danish) law and areas in which an international influence has affected the Danish legal position. The foreign reader is likely to come across treatments of rules or sets of rules which are identical, in part or in full, with the rules in force in his/her own country. "Business law" is a term denoting the legal rules of particular relevance to the exercise of business enterprise. Thus, the contents of the subject are primarily determined by practical needs of providing a comprehensive account of the rules governing legal relationships of business entities.
(source: Nielsen Book Data)9788757432114 20160618
Law Library (Crown)
Book
291 pages ; 24 cm
 • The collective bargaining system
 • The role of the state in the labour market
 • The political compromise between European rules and national flexibility
 • The unifying role of the Court of Justice of the European Union
 • The adjustment of the Danish collective bargaining
 • The changing role of the courts in relation to labour law
 • Summary
 • Annex A: Searching for case reports on the website of the Court of Justice of the European Union.
In recent years the Danish flexicurity model has attracted attention from the European Union as a successful way of combining a flexible labour law regime with generous social protection of employees and an active labour market policy. However, the Danish model has itself come under pressure from ever increasing EU harmonisation of working conditions.The growing conflict between European uniformity and national flexibility examines the pressure put on the flexible Danish labour law system by EU labour law directives and the case law of the Court of Justice of the European Union (CJEU). The analysis highlights the increasing tension between, on the one hand, the flexibility that the directives aim to allow individual Member States and, on the other hand, the uniform interpretation and application of the principles of which the CJEU is an exponent.
(source: Nielsen Book Data)9788757419733 20160618
Law Library (Crown)
Book
346 pages ; 24 cm
 • National and international perspectives
 • Human rights, empowerment and legal capability
 • Analysis of legal capability in international human rights law
 • Analysis of legal capability in Danish administrative law
 • The Danish Parliamentary Ombudsman and the Equality Board
 • Model of analysis
 • Selection of relevant case-law
 • Analysis of the case-law
 • Analysis of case-law from the LBN
 • Conclusion
 • Further perspectives
 • Dansk resumé
 • English abstract
 • Tables and figures
 • Literature and sources.
Human rights are increasingly debated in the public sphere, yet discussions of human rights law are traditionally all but invisible in the discussions on national administrative law. This is at least the case in Denmark. This book sets out to analyse if, and in what way, the application of human rights law is visible in the case-law of institutions performing reviews of Danish administrative decisions.The book consists of three parts. The first contains the introduction, research question, methodological considerations and delimitations. The second is an in-depth look at the theory of empowerment and legal capability, coupled with an analysis of how this theory is supported by international and national law. The third and final part contains an analysis of cases from both the Danish Parliamentary Ombudsman and the Danish Equality Board (Ligebehandlingsnaevnet), applying a model of analysis developed using the theory of legal capability and communication theories.Discussing new ways of analysing the application of human rights, this book is relevant for scholars and professionals primarily working with human rights law, but also administrative law, both nationally and internationally.
(source: Nielsen Book Data)9788757434248 20160618
Law Library (Crown)
Book
121 pages : color illustrations ; 24 cm
 • The Supreme Court in today's society / by Jens Peters Christensen
 • Designed for justice / by John Erichsen
 • The Supreme Court : a historical perspective / by Ditlev Tamm.
Law Library (Crown)
Book
210 pages ; 23 cm
 • Introduction to conflict resolution in Denmark
 • The relationship between arbitration and the ordinary courts
 • The commencement of arbitration proceedings
 • The appointment and confirmation of arbitrators
 • Provision of security
 • The taking of evidence
 • The arbitral tribunal's handling of cases
 • Oral hearing
 • The arbitral award
 • Costs
 • Setting aside, recognition and enforcement
 • Interim measures.
"Arbitration in Denmark" is based on the Danish Arbitration Act 2005 (which is based on the UNCITRAL model Law) and the Rules of Arbitration Procedure of the Danish Institute of Arbitration, with the main emphasis on the latter. The book gives an easily accessible presentation of arbitration in Denmark and serves as an introduction, especially for non-Danish lawyers and their clients who are or who expect to become involved in arbitration proceedings in Denmark. The book is also helpful for lawyers and companies who are considering entering into an arbitration agreement, requiring that the place of arbitration is in Denmark. Finally, the book is useful to those who are appointed as arbitrators in proceedings in Denmark.
(source: Nielsen Book Data)9788757427790 20160618
Law Library (Crown)
Book
289 p. ; 23 cm.
Green Library
Book
195 pages : illustrations ; 23 cm
 • Preface The Danes and Their Legal Heritage How Nordic are the Old Nordic Laws? The Birth of Danish Legal Science in the 16th and 17th Centuries Crime and Courts in Early Modern Denmark and Norway The Danish Code of 1683: An Early European Code in an International Context The Danish Debate om Montesquieu: Holberg, Kofod Ancher, Stampe, Sneedorf and Schytte Anders Sandoe Oersted and the Influence from the Civil Law upon Danish Private Law at the Beginning of the 19th Century The Danish Constitution of 5 June 1849: Genesis and Impact Professors and Politics in the 19th Century Harmonization of Nordic Law in the 19th and 20th Centuries Alf Roos 1899-1979 - a Biographical Outline Phases of Collaboration, Shades of Guilt: Coping with the Tangled Web of Collaboration in Post-war Denmark By Way of Conclusion: From European to a Global Approach? Danish Legal History: Selected Bibliography of Boooks and Articles in English, German, French, Italian and Spanish Acknowledgements Illustrations.
 • (source: Nielsen Book Data)9788757416794 20160605
Ditlev Tamm has with this book collected a series of articles concerning Danish history of law that has not before been available in English. The subjects concentrate on the main topics of legal history, legislation, courts and legal thinking from the middle ages till our times. This is not quite the complete history of Danish law but a mere introduction to those interested in Danish law and who wishes to seek information on the historical background.
(source: Nielsen Book Data)9788757416794 20160605
Law Library (Crown)
Book
92 pages ; 23 cm
 • Legal method and legal sources
 • A brief historical account of Danish law
 • Legal institutions
 • Statute and statutory law
 • Legal decisions
 • Legal literature and the structure of legal knowledge
 • Other national legal sources
 • Influences on Danish law.
The fact that Denmark is an EU member state also contributes to this interest. These observations constitute the background for this short book. Its purpose is to provide knowledge of the legal sources that are applied in Danish law and at the same time supply an insight into how legal method is used in the Danish legal system. Accordingly, the book may be viewed as a key to the understanding of Danish law.
(source: Nielsen Book Data)9788757424881 20160614
Law Library (Crown)
Book
xiv, 452 p. : ill., maps ; 25 cm.
 • Abbreviations ... ix List of Illustrations and Maps ... xi Kings of Denmark ... xiii Introduction ... 1 Introduction: Medieval Denmark-Part of Europe Chapter One Medieval Denmark ... 11 Denmark's Political History until c.1300 ... 11 Social Structures in the Time of the Provincial Laws ... 18 Developments after 1300 ... 24 The Geographical Coverage of this Study ... 28 The Administrative Division and Judicial Administration ... 29 Chapter Two The Tradition-and the New Paradigm ... 37 The Traditional and the New Paradigm ... 46 Chapter Three Learned Law and Secular Legislation ... 50 The Universities and Legal Education ... 52 The Announcement of a New Era-Papal and Secular Law-giving ... 55 Learned Procedural Law at the Beginning of the Thirteenth Century ... 60 Summary ... 67 Part One: Legal Institutions and Procedures of the Provincial Laws Chapter Four The Danish Provincial Laws ... 71 Chapter Five The Institutions of Legal Administration ... 84 The Sentencing Functions ... 85 New Directions-The Law of Jylland ... 92 Executive Functions-The Ombudsman ... 118 Summary ... 126 Chapter Six Legal Procedure in the Provincial Laws ... 130 The Book on Inheritance and Heinous Crimes ... 130 The Ordinance on Manslaughter 1200 AD ... 137 The Procedure in the Law of Skane ... 142 Valdemar's Law for Sjaelland-Following the Tradition ... 153 Towards a New Law of Procedure-Eric's Law for Sjaelland ... 156 Innovative Procedural Law-The Law of Jylland ... 169 Summary ... 188 Conclusion Part One Procedural Law in the Thirteenth Century ... 193 Part Two: Legal Procedure and Practice in Late Medieval Denmark Chapter Seven Learned Tendencies and Practical Considerations ... 205 Centralisation and the Imposition of a Hierarchy ... 206 The Demand for Efficiency-Procedure in the Later Middle Ages ... 212 A Learned Legal Environment in Late-Medieval Denmark? ... 217 The Danish Legal System in the Later Middle Ages ... 220 Sources for the Period c.1300 to 1558 ... 232 Chapter Eight Practice and Regulation at the herredsting ... 242 The Local Court's Regulation and Organisation ... 242 The Governance of Court-The Official ... 253 Documenting the Activity of the Court-The Court Scribe ... 266 Voting and Decision-The Jurors ... 269 Procedure as Norm and Practice ... 290 Summary ... 310 Chapter Nine Landstinget-between the People and the King ... 314 The Procedure and Running of the Landsting ... 315 The Provincial Court Judge ... 322 The Provincial Court Scribe ... 329 Procedure and Sentencing at the Landsting ... 330 Summary ... 341 Chapter Ten Birkeret, Ting and Local Procedure ... 343 The Patron of the Peculiar, the Foged, the Scribe ... 346 Procedure at the Peculiar Courts ... 349 Summary ... 355 Chapter Eleven The Borough-Continuity and Consequence ... 356 The Law of the Towns-The Town Laws and Practice ... 360 Institutions for the Administration of Justice ... 363 Legal Procedures in the Boroughs-Continuities and Consequences ... 381 Post-Reformation Practice ... 392 Summary ... 396 Chapter Twelve The Royal Court of Law-The Highest Court ... 399 Court and Political Forum ... 400 Procedure and Trial at the Royal Court of Law ... 409 Summary ... 414 Conclusion Part Two Law and Practice in the Late Middle Ages ... 417 Conclusion: Legal Procedure and Practice in Medieval Denmark Conclusion ... 423 Bibliography ... 429 Subject Index ... 445.
 • (source: Nielsen Book Data)9789004204768 20160605
This book offers a comprehensive examination of how the Fourth Lateran Council's prohibition against trial by ordeal was implemented in Danish secular law and how it required both a fundamental restructuring of legal procedure and an entirely different approach to jurisprudence in practice. It offers a broader understanding of how ideology could penetrate and change jurisprudence firstly by changing the norms, secondly by presupposing new kind of legal institutions. Rather than focusing on pure dogmatics, this investigation will focus on uncovering the ideological character of procedure with regard to how those learned in law and those holding political power thought that jurisprudence needed to be constructed in order to ensure that justice was done in medieval Denmark.
(source: Nielsen Book Data)9789004204768 20160605
Law Library (Crown)
Book
224 p. : ill. ; 24 cm.
 • General introduction
 • Freedom of speech
 • Regulation of media
 • Regulation of audiovisual media services
 • Cross ownership, competition and state aid regulation
 • Supervision : media regulator : the Radio and Television Board.
Law Library (Crown)
Book
150 p. ; 24 cm.
Civil procedure in Denmark allows not only for traditional dispute settlement, but also includes special proceedings in such areas of legal practice as property rights, family and estate affairs, real estate, bankruptcy, and the testing of administrative decisions. This very useful book, now in its second edition, gives any legal practitioner the knowledge to proceed confidently and avoid pitfalls in any case that comes under Danish civil procedure, including arbitration in Denmark. The author expertly describes and analyzes the rules applicable to civil procedure, focusing on the recent major reforms in Danish procedural law, also with attention to the human rights dimension. Chapters cover fundamental guarantees, the courts, organization of legal practice, jurisdiction and venue, application of international treaties, admissible actors, appeals, incidents, legal aid and legal costs, burden of proof, administration of evidence, enforcement of judgments, and other key elements of the subject. A special chapter covers arbitration in Denmark, including international matters, after a recent reform of the Danish arbitration act. Also, the international role of the Maritime and Commercial High Court in Copenhagen is covered. With its breadth of practical application, and its avoidance of overdue complexity, however with numerous operative references to case law, this convenient volume will be welcomed by students and practitioners as an incomparable first-stop resource in its field.
(source: Nielsen Book Data)9789041132208 20160527
Law Library (Crown)
Book
232 p. : ill. ; 24 cm.
The second edition of this convenient volume updates its coverage of Danish intellectual property law, with continued emphasis on developments and trends connected with electronic and broadband media and the process of internationalisation in this burgeoning area of business and economic law. It provides a clear overview of the field, and, at the same time, offers practical guidance on which sound preliminary decisions may be based. The author expertly discusses all legally salient facets of the protection of copyrights, patents, trademarks, trade names, trade secrets and confidential information, utility models, industrial designs, chips, and plant varieties. Due attention is paid to the weight given in Denmark to the ownership and transfer of intellectual property rights, registration procedures, limitations and exemptions, and remedies for infringement. For a broad, reliable understanding of Danish intellectual property law, this new edition of Intellectual Property Law in Denmark is the ideal quick reference book for both practitioners and students.
(source: Nielsen Book Data)9789041132215 20160603
Law Library (Crown)
Book
v, 49, 20, 5 p. ; 24 cm.
 • Legal basis for Danish participation in the military action in Iraq
 • The trial of Captain Annemette Hommel
 • Legal analysis of the trial and the judgments
 • Legal perspectives and political consequences.
Law Library (Crown)
Book
201 p. ; 21 cm.
Law Library (Crown)