%{search_type} search results

8 catalog results

RSS feed for this result

1. Velikiĭ Okti͡abrʹ i stanovlenie sovetskoĭ gosudarstvennosti na Dalʹnem Vostoke, 1917-1922 [1987]

  • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : JQ1199.D352 S66 1987

2. Sovetskie raĭony Kitai͡a : zakonodatelʹstvo Kitaĭskoĭ Sovetskoĭ Respubliki 1931-1934 [1977]

  • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : JQ1515 .S68

3. Aktualʹnye voprosy sovetskogo stroitelʹstva [1974]

  • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : JQ1089 .K2 A31

4. Chinese communism 1931-1934. Experience in civil government

  • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : JQ1508.L63

5. Predstavitelʹnye organy gosudarstvennoĭ vlasti Tadzhikistana v period stroitelʹstva sot͡sializma [1973]

  • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : JQ1089.T2 M375