%{search_type} search results

27,376 catalog results

RSS feed for this result

1. 0--2-saiji no hoiku techō [1980]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HQ769 .Y58 2015

2. 0̄tsu Shōkō Kaigisho hyakunenshi [1979]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HF331.J3 O87 1979 V.1

3. 100-nen no arigatō : Mōbiru Sekiyu no rekishi : 1893-1993 [1993]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HD9576.J34 M5714 1993

4. 10-dai no kodomo ga sodatsu mahō no kotoba [2004]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HQ755.8 .N625163 2004

5. 10-dai no sei kōdō to Nihon shakai : soshite WYSH kyōiku no shiten [2006]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HQ27 .K54 2006

6. 10-nen no ayumi [1988]

 • East Asia Library : Chinese Collection : (no call number)
 • East Asia Library : Japanese Collection : HD6283.J3 K598 1988

7. 10-nenme o mukaeta kintōhō chōsa hōkoku : 1995-nen 8-gatsu jisshi [1996]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HD6060.5.J3 A12 1996

8. 11'09"01 [videorecording] : September 11 [2002]

 • Media & Microtext Center : Ask at Media Microtext desk : ZDVD 8546

9. 1/4 no kiseki : "kyōsha" o sukuu "jakusha" no hanashi [2015]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HV890 .J3 .Y39 2015

10. 15-nen no ayumi [1989]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HV1484.J32 A14 1989

11. 15-sai made no hisshū kamoku : hikō rinshō to gakkō kyōiku no genba kara [2014]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HV9207 .A5 T35 2014

12. 1800 rōdō jikan shakai no sōzō : jitan ga kaeru, jitan de kaeru, keizai, ishiki, seikatsu [1989]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HD5227 .A15 1989

13. 18-seiki Yōroppa seikatsu ebiki : toshi no kurashi to shimon, hiroba, gairo, mizube, hashi = Pictopedia of every day life in eighteenth-century Europe : city people and their gates, squares, streets, waterfronts, and bridges [2015]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HN373 .J85 2015

14. 19 no shōgen : Man-Mō kaitakudan Fujimi Bunson no shinjitsu [2021]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HD1516 .C6 S63 2021

15. 1920-nendai Chōsen no shakai shugi undōshi [1985]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HX415.5.A6 K35 1985

16. 1920-nendai Nihon no sangyō bunseki [1995]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HC462.8 .K573 1995

17. 1920-nendai no kinʼyū kyōkō : Fukushima-ken sanshigyō o jirei to shite [2000]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HC463.F85 K87 2000

18. 1920-nendai no Nihon shihon shugi [1983]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HC462.8 .S523

19. 1920-nendai shakai undō kankei keisatsu shiryō [microform]. [2003]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : (no call number)
 • East Asia Library : Reference : HD8726 .S46 2003
 • SAL3 (off-campus storage) : For use in East Asia Library : MFILM N.S. 17111 REEL 1-6

20. 1922-2022, buraku kaihō undōshi : Zenkoku Suiheisha sōritsu 100-nen [2022]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

21. 1930-nendai Chōsen ni okeru nōgyō to nōson shakai [1995]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HD2095.5 .P35 1995

22. 1930-nendai ni okeru Nihon no kin'yū seisaku : jikeiretsu bunseki o mochiita teiryōteki bunseki [2017]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HG1274 .N335 2017

23. 1930-nendai no Higashi Ajia keizai : Higashi Ajia shihon shugi keiseishi II [2006]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HC460.5 .N354 2006

24. 1930-nendai no Nihon keizai : sono shiteki bunseki [1982]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HC462.8 .A617 1982

25. 1930-nendai no "Nihon-gata minshu shugi" : Takahashi zaiseika no Fukushima-ken nōson [2001]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HC463.F85 K872 2001

26. 1930-nendai o ikiru [1983]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HX413.8.M34 A35 1983

27. 1940-1955-nen ni okeru kokumin keizai keisan no ginmi / Nominal and real GDP of Japan : 1940-55 / Toshiyuki Mizoguchi and Noriyuki Nojima [1993]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HC465.I5 M59 1993

28. 1940-nen taisei : saraba "senji keizai" [1995]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HC462.9 .N615 1995

29. 1945-nen no Kurisumasu : Nihonkoku kenpō ni "danjo byōdō" o kaita josei no jiden [1995]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HQ1236.5.J3 G675 1995

30. 1960 population census of Japan : final count of population, October 1, 1960 [1961]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HA1831 .A47 1960

31. 1968 [2009]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HQ799.2 .P6 O38 2009 V.1

32. 1969 national survey of family income and expenditures [1971 -]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HD7057 .A58 1969 SUPPL.1

33. 1970 population census of Japan = Shōwa yonjūgonen kokusei chōsa hōkoku [1972 - 1975]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HA1831 .A54 1970 SUPPL

34. 1970-nen no shinpoteki bunkajin [1968]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HX412 .S55

35. 1970-nen sekai nōringyō sensasu kekka gaiyō [1970 -]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HD2092 .S468 1970 V.1, 3-5

36. 1970-nen sekai nōringyō sensasu nōgyō shūraku ruikeibetsu hōkokusho [1972]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HD2092 .A163 1972 V.1

37. 1970-nen sekai nōringyō sensasu nōka chōsa hōkokusho [1971 - 1972]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HD2092 .A164 1971 V.2

38. 1970-nen sekai nōringyō sensasu ringyō chōsa hōkokusho [1972]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HD2092 .A166 1972

39. 1970-nen sekai nōringyō sensasu sen-kengyōbetsu nōka tōkei hōkokusho [1973]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HD2092 .A167 1973

40. 1970-nen taisei no shūen [1998]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HC462.9 .H22715 1998

41. 1970-nendairon [2004]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HN730.Z9 R3242 2004

42. 1973 Chikuhō, saigo no kōfutachi [2015]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HD8039 .M62 J3 2015

43. 1975 population census of Japan, abridged report series = Shōwa gojūnen kokusei chōsa kaisetsu shirizu [1977]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : HA1834 1975 .S67 1977 V.1-2:PT.1-8

45. 1975-nen nōgyō sensasu nōka igai no nōgyo jigyōtai chōsa hōkokusho [1977]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HD2092 .A169 1977

46. 1975-nen SSM chōsa kōdo bukku ; 1975-nen SSM chōsa kiso shūkeihyō [1976]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HN730 .Z9 S46 2007 V.6

47. 1976-nen Chūgoku keizai kankei shuyō ronsetsushū : tsuketari keizai kankei ronsetsu, kiji sakuin [1977]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HC427.92 .S46

48. 1979 national survey of family income and expenditure [1981]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HD7057 .A58 1979 V.1:PT.1-3

49. 1979-nen Chūgoku keizai kankei shuyō ronsetsushū. [1980]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HC427.92 .A15

50. 1980-nen no sekai bōeki [1970]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 678.2 SO28

51. 1980-nendai keizai shakai no tenbō to shishin [1983]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HC462.9 .A165 1983

52. 1980-nendai Nihon gaikō no shinro [1980]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HF1601 .A54

53. 1980-nendai no Chūgoku keizai [1980]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HC427.92 .S45

54. 1980-nendai no Nihon keizai [1977]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HC462.9 .S398

55. 1981-nen no kurofune : JD to shōgaisha undō no shihanseiki [2008]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HV1559 .J3 H3632 2008

56. 1985 population census of Japan. Special volume. Densely inhabited districts [1987]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HA4623 .A4 1987 F

57. 1985-nen no sekai bōeki [1972 - 1975]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HF345 .S43 V.1

58. 1985-nen shikuchōsonbetsu seimeihyō : sōritsu 35-shūnen kinen jigyō = Municipal life tables, 1985 [1989]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HB1481.A3 S46 1989

59. 1985-nen SSM chōsa kōdo bukku ; 1985-nen SSM chōsa kiso shūkeihyō [1987]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HN730 .Z9 S46 2007 V.7

60. 1989, Nihon, onna, 25-sai : sono seikatsu A kara Z made : "onna 25-sai no ikikata o kangaeru" supesharu ripōto [1989]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HQ1762 .S444 1989

61. 1990-nen Nihon no shinario [1981]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HC462.9 .K3463

62. 1990-nendai no kokusai kankei ni okeru Nihon no tachiba to yakuwari : keizairyoku ni fusawashii kōken oyobi Ajia Taiheiyō chiiki no sōgō anzen hoshō taisei no kōchiku ni mukete [1993]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HF1601 .A16 1993

63. 1991 Chōsenjin, Chūgokujin kyōsei renkō kyōsei rōdō shiryōshū [1991]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HD4875.J3 K55 1991

64. 1991-2000 10-nen defure : hi wa mata noboru [1998]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HC462.95 .S25 1998

65. 1992-nen Nihon wa kō naru [1991]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HC462.9 .A598 1991

66. 1992-nen no "seishin hakujaku" yōgo mondai : Itō Ryūji kyōju no kyōiku shisō o megutte [2018]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HV901 .J3 T78 2018

67. 1994 establishment directory maintenance survey of Japan = Heisei 6-nen jigyōsho meibo seibi chōsa hōkoku [1994]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HC462.9 .S529852 1994 PT.1

68. 1995-nen [2013]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HN723.5 .H385 2013

69. 1995-nen : miryō no mondaiken [2008]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HN723.5 .A15 2008

70. 1998-nen gaitame jiyūka to bigguban : kinʼyū shisutemu jiko kaikaku e no chōsen [1997]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HG187 .J3 K74 1997

71. 19-seiki Nihon no jōhō to shakai hendō [1985]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HN726 .A14 1985

72. 19-seiki Nihon no shōhin seisan to ryūtsū : nōgyō, nōsan kakōgyō no hatten to chiiki shijō [2006]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HD9016 .J42 I55 2006

73. 19-seiki no gōnō, meibōka to chiiki shakai [2012]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HN723 .F858 2012

74. 1-jikan de wakaru zukai Kankoku yondai zaibatsu hayawakari = A quick guide to South Korea's top 4 Chaebol [2012]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HD2756.2 .K8 K55 2012

75. 1-tensa de kachinuku shūkatsujutsu [2012]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HD6278 .J3 T35 2012

76. 20% sokuhō shūkei ni yoru shichōsonbetsu shuyō kekka : Shōwa 50-nen kokusei chōsa [1976]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HA1832 .A2 1975

77. 200 kairi taiseika no gyogyō keizai : kenkyū no kiseki to shōten [1999]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HD9466.J32 O55 1999

78. 2000-nen ni mukete no rōshi kankei kadai [1991]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HD8721 .R67 1991

79. 2000-nen ni mukete no waga kuni kikai sangyō no shōrai tenbō [1989]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HD9705.J32 A18 1989

80. 2000-nen no Ajia : jizokusuru kōseichō no himitsu [1984]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HC412 .A125 1984

81. 2000-nen no chiiki keizai to kokudo : chiikikan kyōsō jidai no tōrai [1996]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HC462.95 .A1397 1996

82. "2000-nen no chikyū" hōkoku : shuyō chōsa kekka to ketsuron : kayaku [1980]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HC79.E5 U49163 1980

83. 2000-nen no Nihon (kakuron), 20-nengo no kokumin seikatsu no yosoku chōsa [1982]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HD7057 .A165 1982

84. 2000-nen no Nihon (kakuron), 21-seiki ni mukete no kōteki bumon no arikata : Keizai Shingikai Chōki Tenbō Iinkai hōkoku [1982]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HJ1424 .A18 1982

85. 2000-nen no Nihon (kakuron), chōki tenbō tekunikaru repōto [1982]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HC462.9 .A165 1982

86. 2000-nen no Nihon (kakuron), katsuryokuaru sangyō shakai no keisei : Keizai Shingikai Chōki Tenbō Iinkai hōkoku [1982]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HD3616.J33 A18 1982

87. 2000-nen no Nihon (kakuron), kōrei shūgyō shinario no sentaku : Keizai Shingikai Chōki Tenbō Iinkai, Rōdō Koyō Kentō Gurūpu hōkoku [1982]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HD6283.J3 A168 1982

88. 2000-nen no Nihon (kakuron), kōreika ni taiōshita fukushi shakai no keisei : Keizai Shingikai Chōki Tenbō Iinkai Kokumin Seikatsu Shōiinkai hōkoku [1982]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HD6283.J3 A185 1982

89. 2000-nen no Nihon (kakuron), ryōshitsu na kokudo kyojū kūkan no keisei : Keizai Shingikai Chōki Tenbō Iinkai Chiiki Shakai Shihon Shōiinkai hōkoku [1982]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HC462.9 .A167 1982

90. 2000-nen no Nihon (kakuron), sekai keizai takyoku antei e no dōhyō : Keizai Shingikai Chōki Tenbō Iinkai hōkoku [1982]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HF1411 .A18 1982

91. 2000-nen no Nihon (kakuron), tajūteki na keizai shakai no anzen o motomete : Keizai Shingikai Chōki Tenbō Iinkai hōkoku [1982]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HC462.9 .A169 1982

92. 2000-nen no Nihon, kokusaika kōreika seijukuka ni sonaete : Keizai Shingikai Chōki Tenbō Iinkai hōkoku [1982]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HC462.9 .A1665 1982

93. "2000-nen no rōshi kankei ni kansuru iken chōsa" kekka hōkokusho [1991]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HD8726.5 .A17 1991

94. 2001-nen no Ajia keizai [1989]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HC412 .A126 1989

95. 2002-nen Nihon keizai : 21-seikigata kyōkō no saisho no toshi ni naru! [2001]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HC462.95 .T35 2001

96. 2002-nen Souru sutairu : kenkyū to tenji no hyōka = 2002-yŏn Sŏul sŭt'ail : yŏn'gu wa chŏnsi ŭi p'yŏngka [2003]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HQ2044 .K62 S15 2003

97. 2005-nen Nichi-Bei kokusai sangyō renkanhyō [2013]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HC465 .I57 N57 2005

98. 2010 Kokusei chōsa : raifu sutēji de miru Nihon no jinkō, setai [2012]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HB3651 .A14 2012

99. 2010-nen Nihon no sugata : antei seichō kiban no kakuritsu o mezashite [1994]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HC462.95 .A146 1994

100. 2010-nen sekai nōringyō sensasu [2012]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HD2091 .S44 2012 V.1:PT.2