%{search_type} search results

44 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

10. Obshchestvo i ėkonomika [1992 - ]

12. Alʹmanakh "Dokumenty". [1993 - ]

14. Nauchnye zapiski NGAĖiU [1993 - ]

16. Ėkspert [1995 - ]

28. Uchenye zapiski [1999 - ]

32. Nauchnye trudy [2003 - ]