%{search_type} search results

6 catalog results

RSS feed for this result

1. Ming Qing Shanxi zi ran zai hai ji qi fang zhi ji shu yan jiu [2017]

  • East Asia Library : Chinese Collection : GB5011.7 .Z68 2017

2. Qing dai Dongbei di qu shui zai yu she hui ying dui = Flood and societal response in northeast China during the Qing dynasty [2016]

  • East Asia Library : Chinese Collection : GB1399.5 .C6 Y82 2016

3. Tian ren zhi ji : zai hai, sheng tai yu Ming Qing yi dai [2013]

  • East Asia Library : Chinese Collection : GB5011.7 .L58 2013

4. Zhongguo huang zheng shu ji cheng [2010]

  • East Asia Library : Chinese Collection : GB5011.7 .Z46 2010 V.1

5. Zhongguo zai hai tong shi. Qing dai juan [2009]

  • East Asia Library : Chinese Collection : GB5011.7 .Z48 2009

6. Ming Qing shi qi Jiang Huai di qu de zi ran zai hai yu she hui jing ji [2006]

  • East Asia Library : Chinese Collection : GB5011.7 .Z43 2006