%{search_type} search results

77 catalog results

RSS feed for this result

1. "Han shu bu zhu" pi zhu [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS748 .P38 S53 2008 V.1

2. Wu qi you pai lie zhuan [2008 - ]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS778 .A1 S438 2008 V.1

3. Yuan ming yuan si shi jing tu yong [2005]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : Stacks : DS795.6 .Y8 Q253 2005 F

4. Guyuan Shi zhi = Gu yuan shi zhi [2009]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS797.64 .G898 G855 2009 V.1

5. Jiang Hua zhuan [2007]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS778 .J596 J53 2007

6. Yongning xian zhi [1995]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

7. Ba lu jun can kao zi liao [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.53 .B33 2015 V.1

8. Ba lu jun hui yi shi liao [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.53 .B34 2015 V.1

9. Ningxia jiu fang zhi ji cheng [2015]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS793 .N5 N564 2015 V.1

10. Xin si jun can kao zi liao [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.53 .Z533 2015 V.1

11. Zhong gong zhong yang bei fang ju. Tu di ge ming zhan zheng shi qi juan [2000]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.52 .Z47 2000 V.1

12. Zhong gong zhong yang bei fang ju. Kang Ri zhan zheng shi qi juan [1999]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.52 .Z46 1999 V.1

13. Changchun ke che chang zhi, 1954-1990 [1997]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS797.59 .C536 C 43 1997

14. Zhongguo gong nong hong jun di yi fang mian jun ren wu zhi [1995]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.5135 .C49 1995

15. Zhongguo gong nong hong jun di yi fang mian jun shi [1992]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.5135 .C48 1992

16. Zhongguo gong nong hong jun di yi fang mian jun shi (fu ce) [1992]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.5135 .C46 1992

17. Wan Jiang kang Ri gen ju di [1990]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.533.U53 W2 1990

18. Baiquan xian zhi [1988]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS793.P34 P341 1988

19. Huai nan kang Ri gen ju di [1987]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.52 .H82 1987

20. Zhongguo shi lun ji [1985 - ]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS736 .C5553 1985

Articles+

Journal articles, e-books, & other e-resources
Articles+ results include