%{search_type} search results

37 catalog results

RSS feed for this result

1. Kultura jako czasownik : sondowanie nowej humanistyki [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AZ101 .N939 2017

2. Nowa humanistyka : zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : In process : AZ238 .P7 N68 2017

3. Pejzaże humanistyczne : księga jubileuszowa Profesorowi Bolesławowi Faronowi poświęcona [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AZ238 .P7 P45 2017

4. Humanistyka z widokiem na uniwersytet [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AZ101 .H852 2016

5. Zwierciadło nauki : mała encyklopedia polskiej nauki akademickiej [2013]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : AZ714 .H83 2013

6. Humanistyka polska w latach 1945-1990 [2006]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AZ183 .P7 H86 2006

7. Polskie nauki humanistyczne i społeczne w nowym stuleciu, w nowej Europie [2006]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AZ714 .P646 2006

8. Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły : 1384-1434 [2004]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AZ714 .O98 2004

9. Humanistyka w procesie transformacji, 1989-2001 : praca zbiorowa [2003]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AZ714 .H846 2003

10. Drogi Ślązaków do wiedzy : XII w.--1968 r. [1997]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AZ715 .S55 D97 1997

11. Szlakami przeszłości i czasów współczesnych [1996]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AZ714 .S97 1996

14. Popularyzacja nauki w Królestwie Polskim 1864-1905 [1989]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AZ714 .Z37 1989

15. Polacy i Polonia w światowej nauce [1988]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AZ714 .H45 1988

16. Życie naukowe w Polsce w drugiej połowie XIX i XX wieku : organizacje i instytucje [1987]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AZ714 .Z934

17. II Kongres Uczonych Polskiego Pochodzenia : zbiór materiałów [1984]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AZ714 .K57 1979

18. I Kongres Nauki Polskiej jako forma realizacji założeń polityki naukowej państwa ludowego [1983]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AZ714 .H8 1983

19. Dzieje nauki polskiej [1981]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AZ714 .I56 1981

20. Szkoły w nauce : praca zbiorowa [1981]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AZ228 .P7 S94

21. Materiały i dokumenty do dziejów nauki polskiej w czasie II wojny światowej [1980 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AZ714 .M37 1980 V.1

22. Materiały i dokumenty do dziejów nauki polskiej w czasie II wojny światowej [1980 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AZ714 .M37 V.2

23. Polskie osiągnięcia naukowe na obczyźnie : od średniowiecza do II wojny światowej [1980]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AZ714 .K47

25. Wspomnienia i szkice [1977]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AZ228 .P7.N37 1977

26. Polski herold naukowej prawdy [1976]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AZ714 .S8817

29. The Humanities, natural and social sciences, and technology in the Polish People's Republic [1974]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AZ714 .H85

30. Spotkanie uczonych polskiego pochodzenia : przemówienia, referaty, dyskusja [1974]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AZ714 .S66 1973

31. Nagrody panstwowe w latach 1948-1955, 1964-1972 : informator

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AZ714 .N33

32. Historia nauki polskiej [1970 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AZ714 .P765 V.2

34. Z początków teorii nauki w Polsce : Ignacy Włodek i jego dzieło [1963]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AZ714 .S73

35. Raz w życiu : o laureatach Nagrody Leninowskiej w nauce i technice za lata ... [1960 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AZ712 .O247 1965

36. Bydgostiana [1959 - ]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : AZ715 .B9 B9 NR.8-10 1975/76-1980/85

37. Dziesiȩć lat rozwoju nauki w Polsce Ludowej [1956]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AZ714 .P762