%{search_type} search results

194 catalog results

RSS feed for this result

1. Gu Zhun wen ji [2014]

5. Jing ji chang shi [1937]

6. Jing ji gai lun [1933]

10. Jing ji xue li lun [1936]

12. Jing ji xue ti yao [1946]

13. Jing ji xue yao lan [1914]

14. Jing ji xue yao zhi [1930]

22. Tong su zi ben lun [1949]

27. Yuan fu [1929]

35. Cai zheng xue shi [1930]

37. Da zhong zi ben lun [1947]

40. Fen pei lun [1928]

41. Fen pei lun [1922]

42. Fu zhi yan jiu [1924]

45. Guo jia jing ji xue [1927]

46. Guo min gong ji ce [1919]

47. Guo min jing ji xue [1928]

50. He zuo jing ji xue [1929]

52. Jiao yi lun [1929]

53. Jin bu yu pin kun [1930]

60. Jing ji ben zhi lun [1937]

61. Jing ji gai lun [1929]

62. Jing ji gai yao [1914]

66. Jing ji lun cong [1948]

68. Jing ji shi gai lun [1931]

69. Jing ji shi gai yao [1929]

70. Jing ji shi guan [1920]

72. Jing ji si chao shi [1921]

84. Jing ji tong shi [1936]

87. Jing ji xue [1929]

88. Jing ji xue [1939]

89. Jing ji xue [1930]

90. Jing ji xue [1943]

91. Jing ji xue [1949]

92. Jing ji xue ABC [1928]

93. Jing ji xue da gang [1934]

94. Jing ji xue da yi [1915]

98. Jing ji xue gai lun [1937]

99. Jing ji xue gai lun [1910]