%{search_type} search results

22 catalog results

RSS feed for this result

1. Etchū shiryō sōsho. [1973]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 214.2 E76 V.1

2. Okinawa no fudoki Okinawa wa ikiteiru [1973]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 291.99 O524

3. Aa Manshū [1970]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 292.25 H25

4. Dainiji sekai taisen : Taiheiyōsen hen [1970]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 210.73 O551

5. Okinawa no kotō [1969]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 291.99 O525

6. Miyako meisho zue [1918]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 291.62 A36M

7. Nihon no rekishi. Bekkan [1967]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 210.1 C66 V.27

8. Yokohama kaikō kenbunshi biyō [1967]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 213.7 H38 SUPPL

9. Hōdō shashin ni miru Shōwa no shijūnen. [1965]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 210.7 Y81

10. The Illustrated history of the Jews [1963]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 296 .I29

11. Tōkyō = Tokyo [1961]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 291.36 A82

12. Arubamu sengo 15-nenshi [1960]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 210.74 A82

13. Shashin Chūgoku no kao : bungakusha no mita atarashii kuni [1960]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 292.2 N94

14. Sekidō no Afurika : ōdan kiroku shashinshū. [1958]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 294 W41S

15. Gaijin no mita bakumatsu : Meiji shoki Nihon zue [1955]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 210.6 I32 V.1

16. Taiwan no tenbō [1932]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 292.24 Y48

17. Omoide no Nichi-Ro Sen'eki gachō : tsuketari Rikukaigun no saishin heiki [1930]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 210.673 O63

18. Shina meisho shashinchō [1925]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 292.25 D262

19. Owari meisho zue [1919]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 291.55 O38A V.1

20. Nihonbashi kushi sankō gachō [1916]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 213.6 N71 1916 SUPPL. V.1

21. Owari meisho zue : zenpen 7-kan [1844]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 291.55 O38 V.1

22. Izumi meisho zue [1796]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 291.63 A36 V.1