%{search_type} search results

3,278 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Jūgatsu [1929 - ]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 910.5 J92 V.1:NO.2-3 1929

2. Zei o arasou : zei o toru hito nigeru hito [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 913.6 N95

3. Garakuta bunko [microform]. [1886 - 1889]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 910.5 G21 NO.16 1888:FEB

4. Seikyō chiku [microform] [1944]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 915.9 I74

5. Senʼun Ajia no jōō [microform] : Kawashima Yoshiko no isshō [1957]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 915.9 U71SE

6. Uno Kōji zenshū [1968 - 1969]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 918.6 U77 V.1

7. Wakayama Bokusui zenshū [1958 - 1959]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 918.6 W28 V.1

8. Kōtei chūinbon heike monogatari [2010 - 2011]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 910.24 C671 V.18:PT.1

9. Heiji monogatari [2010]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 910.24 C671 V.17

10. Genji monogatari no kōsei [1939]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 913.36 F67

11. Miyazawa Kenji. II [1983]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 918 N715 V.38:B

12. Bungakukai [1893 - 1898]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 910.5 B888

13. Chūgoku bungaku [1940 - 1948]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 920.5 C622 NO.83-92 1942:MAY-1943:MAR

14. Chūgoku bungaku geppō. [1935 - 1940]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 920.5 C622 NO.48-59 1939:MAR.-1940:FEB

15. Fukkoku Chūgoku bungaku bessatsu [1971]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 920.5 C622 SUPPL

16. Kōchū Nihon bungaku taikei [1937 - 1938]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 918 N71A V.25

17. Nagasaki no shōgen. [1969 - 1978]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 N212 V.10 1978

18. Bungei Taiwan [1940 - 1944]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 910.5 B899 V.6:NO.1-V.7:NO.2 1943-1944

19. Kosugi Tengai, Oguri Fūyō, Okamoto Kidō, Mayama Seika shū. [1957]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 918.6 G342 V.56

20. Bungei [1933 - 1944]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 910.5 B896 V.10-11 1942-1943

21. Getsuan suiseiki [2007 - ]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 910.24 C671 V.16:PT.1

22. Aware waga uta [1950]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 913.6 O817

23. Bungakukai-ha Meiji rōman shugi hyōron [1948]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 910.26 B89

24. Seken munesanʼyō [1928]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 913.52 I25SW

25. Kenʼrei Monʼin Ukyō no Daibu [1975]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 913.6 O27

26. Shin kokin wakashū : Hokuni Bunko-zō [1400]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 911.145 G72S V.1

27. Izumi Shikibu nikki sōsakuin [1959]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.34 A99

28. Etō Jun chosakushū : zoku [1973]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 910.8 E782 V.1

29. Wakai hito [1937]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 913.6 I84 V.1

30. Kagerō nikki kenkyū josetsu [1976]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.33 I89

31. Meiji Taishō shishi [1929]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 911.52 H61 V.1

32. Genji monogatari jiten [1973]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 913.36 Y23G SUPPL

33. Kindaishi kanshō jiten [1969]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 911.503 Y86

34. Haikai hyōshaku [1951]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 911.309 Y53

35. Kanginshū kenkyū taisei [1968]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 911.6 A87K

36. Kuruwa [1969]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 913.6 N81K

37. Anakizumu bungakushi [1975]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 910.26 A38A

38. Buraiha no bungaku : kenkyū to jiten [1974]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 910.2 B91

39. Hōjō Tamio zenshū [1938]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 918.6 H81 V.1

40. Makura no sōshi seikō : kenkyū to hyōshaku [1954]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 914.3 I22

41. Mizuhara Shūōshi [1968]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 911.308 H151 V.9

42. Shikashū taisei [1973 - 1976]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 911.108 W26 V.1

43. Towazugatari zenshaku [1966]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.4 G56K

44. Gendai Nihon gikyoku taikei [1971 - ]

 • East Asia Library : Japanese Collection : PL769.65 .G46 V.9
 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 912.6 G347 V.1

45. Bungaku [1973 - ]

 • East Asia Library : Japanese Collection : PL700 .B842 2014
 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 913.608 B891 1980

46. Abe Kōbō bungaku goi jiten [1976]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 918.6 A12T

47. Horikawain hyakushu, Shoganmonshū, Chikuenshō. [1973]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 911.13 H89

48. Ise monogatari : seiritsu to sono sekai [1974]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 913.32 H31

49. Ō-Bei sakka to Nihon kindai bungaku [1974 - 1976]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 910.26 F745 V.1

50. Ōtagaki Rengetsu [1975]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 911.152 O812S

51. Sanjūhachidosen [1950]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 929.1 Y98

52. Sendai ni okeru Ro Jin no kiroku [1978]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 920.27 C57SR

53. Shokumotsu saijiki [1974]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 911.307 U25

54. Shosetsu ichiran Genji monogatari [1970]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 913.36 A12S

55. Waga Kafū [1975]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 910.28 N14N

56. 1930-nendai Chūgoku bungei zasshi [1971 - ]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 920.5 O67

57. Ā Chōsen [1952]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 913.6 N93

58. Ā kokuminhei : warera Teikoku Kaigun saigo no shōshūhei [1975]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 H564

59. Aa tokubetsu kōgekitai [1960]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 913.6 H36

60. Aa yokaren : ikeru mono, shiseru mono no shōgen [1975]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 O244

61. Abe Jirō, Kurata Hyakuzō shū. [1956]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 918.6 G342 V.74

62. Abe Kōbō [1976]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 910.28 A12W

63. Abe Kōbō gikyoku zenshū. [1971]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 912.6 A12

64. Abe Kōbō, Ōe Kenzaburō [1974]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 918 N715 V.42

65. Abe Kōbō tanpen shū [1973]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 913.6 A124H

66. Abe Kōbō zensakuhin [1972 - 1973]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 918.6 A12 V.1

67. Abe Tomoji, Itō Sei, Nakayama Gishū shū. [1955]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 918.6 G342 V.44

68. Abe Tomoji zenshū. [1974 - 1975]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 918.6 A121 V.1

69. Bunroku ninen Yasokaiban Isopo monogatari [1965]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 991.7 A17

70. Ahen sensō. [1930]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 918.6 E51A

71. Ai no hōtei [1973]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 910.4 N37

72. Ai no kokufu Meiji Tennō [1952]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 913.6 Y34M

73. Ai to nikushimi no naka de : Uemura Tai shishū. [1947]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 911.56 U42

74. Aizu Yaichi; tanka to sono shōgai [1969]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 911.162 A26U

75. Aizu Yaichi to sono geijutsu [1971]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 911.162 A26UG

76. Ajia no koji [1973]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 913.6 W96

77. Aka to kuro [1923 - 1924]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 910.5 A28

78. Akai barikēdo : Shanhai Hatsudensho monogatari [1965]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 923 C65

79. Akai jūtan. [1952 - 1953]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 913.6 N38A V.1-3

80. Akai makutsu to chi no hata [1930]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 913.6 I891

81. Akai mon ; Rōma no yado [1974]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 918.6 I571 V.18

82. Akai oka akai kawa : jūjika o seotte [1972]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 F68A

83. Akiko no sekai [1975]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 911.162 Y85N

84. Akinari [1958]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 918 N713 V.24

85. Akinari [1972]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 918 N715 V.19

86. Akinari zenkashū to sono kenkyū [1969]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 911.158 U32

87. Akutagawa Ryūnosuke [1975]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 910.28 A39C

88. Akutagawa Ryūnosuke [1971]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 910.28 A39MA

89. Akutagawa Ryūnosuke [1954]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 910.28 A39NS

90. Akutagawa Ryūnosuke [1972]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 910.28 A39U

91. Akutagawa Ryūnosuke [1969]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 913.6 A39C

92. Akutagawa Ryūnosuke [1973 - 1981]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 918 N715 V.23:PT.1

93. Akutagawa Ryūnosuke annai [1955]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 910.28 A39N

94. Akutagawa Ryūnosuke bungaku tokuhon [1955]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 910.28 A39Y

95. Akutagawa Ryūnosuke : hihyō to kenkyū [1972]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 910.28 A39B

96. Akutagawa Ryūnosuke kenkyū [1957]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 910.28 A39F

97. Akutagawa Ryūnosuke kenkyū [1942]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 910.28 A39TB

98. Akutagawa Ryūnosuke miteikōshū [1968]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 918.6 A39M

99. Akutagawa Ryūnosuke no chichi [1974]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 910.28 A39MK

100. Akutagawa Ryūnosuke no kaisō : geijutsu to shukumei [1975]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 910.28 A39SK