%{search_type} search results

152 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Ā kokuminhei : warera Teikoku Kaigun saigo no shōshūhei [1975]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 H564

2. Aa tokubetsu kōgekitai [1960]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 913.6 H36

3. Aa yokaren : ikeru mono, shiseru mono no shōgen [1975]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 O244

4. Akai oka akai kawa : jūjika o seotte [1972]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 F68A

5. Asu e no michi : zen hōkoku Guamutō kodoku no 28-nen [1974]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 Y76

6. Atarashiki furyo to furuki furyo [1951]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 913.6 O69B

7. Biruma senjin fu [1943]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 915.9 O17

8. Biruma senki [1953]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 U94

9. Biruma senseki junreiki : jiyū to heiwa e no michi [1958]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 U32

10. Būgenbiru senki : Ichi kaigun shukei shikan, shitō no kiroku [1974]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 F62

11. Dai Tōa Sensō kashū [1943 - ]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 911.167 Y53 V.1

12. Fujiwara Kikan : Indo dokuritsu no haha [1970]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 F683

13. Fukuoka daikūshū [1974]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 N85

14. Furyoki [1949 - 1950]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.97 O69 V.1

15. Gadarukanaru [1974]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 O15

16. Gakuto dōin no koro : Gakuto senji kinrō dōin no shuki [1976]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 N375

17. Genbaku ni ikite : genbaku higaisha no shuki [1953]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 G33

18. Genshigumo no shita yori : shishū [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 911.56 G34

19. Guamu-tō, jūrokunen no kiroku [1960]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 I892

20. Gunkan Nagato no shōgai [1972]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 913.6 A19 V.1