%{search_type} search results

98 catalog results

RSS feed for this result

1. Waga Konoe Rentai taikenki [1977]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 A67

2. Gakuto dōin no koro : Gakuto senji kinrō dōin no shuki [1976]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 N375

3. Shiniyuku hatachi no shinjō : Kamikaze Tokubetsu Kōgekitaiin no shuki [1976]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 N15

4. Aa yokaren : ikeru mono, shiseru mono no shōgen [1975]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 O244

5. Kike wadatsumi mō hitotsu no koe [1975]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 F57K

6. Mumei senshitachi no sei to shi no kiroku [1975]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 F85

7. Nakamura Teruo Morotaitō 31-nen no kiroku [1975]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 L61

8. Rabauru no rakujitsu : tōki minami e no chinkon [1975]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 O426

9. Shōgen! Taiheiyo Sensō : nanpō tokuhain dokyumento [1975]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 W128

10. Watakushi no naka no Nihongun [1975]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 Y317 V.1

11. Asu e no michi : zen hōkoku Guamutō kodoku no 28-nen [1974]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 Y76

12. Būgenbiru senki : Ichi kaigun shukei shikan, shitō no kiroku [1974]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 F62

13. Higashi Manshū shi no daikōshin [1974]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 H84

14. Ichi Nihonjin no Hachirogun jūgun monogatari [1974]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 F95

15. Kiroku jiketsu to gyokusai : kōkoku ni junjita hitobito [1974]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 Y62

16. Meiji nijūshichi hachinen senʼeki jūgunki : Nozawa Takesaburō shuki [1974]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 N98

17. Minamijūjisei to tomo ni : Dokuritsu Shichōhei Daigojūgo Chūtaishi [1974]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 D83

18. Okinawa no higeki : Himeyuri no to o meguru hitobito no shuki [1974]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 N42 1974

19. Serebesu senki [1974]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 O55

20. Waga Rubantō no 30-nen sensō [1974]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 915.9 O67