%{search_type} search results

1,337 catalog results

RSS feed for this result
Book
6, 595 p. ; 27 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
xxxii, 339 columns ; 28 cm.
SAL3 (off-campus storage)
Book
7 p. : port. ; 24 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
vii, 433 p. : ill., ports. ; 22 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
9, 155 p., [2] leaves of plates : ill. ; 21 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)

6. Ro Jin zakki [1976]

Book
4, 237 p. ; 19 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
xx, 394 p. : map ; 19 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
viii, 104 p. ; 25 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
220 p. ; 20 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
379 p. ; 18 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
863 p., [2] p. of plates : ill. ; 22 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
[29], 797, [42] p., [2] leaves of plates.: ports. ; 22 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
3 v. ; 27 cm.
  • 1. Rigen kai, Seji tsūkō, doburoku chokugo hoshō, jōgo shū, igōrui hen
  • 2. Shōiroku, tsūzoku jōgen soshō
  • 3. Danchō, Seion satsuyō, Rigo chōjitu, kanwa ikai benran, gungo, shinmeishi kunsan, zokugo kōgen.
  • 1. 俚言解・世事通考・土風錄直語補證・常語捜・ 異號類編
  • 2. 稍謂錄・通俗常言疏證
  • 3. 談徴, 正音撮要・里語徴實・官話彙解便覧・軍語・新 名詞訓纂・俗語考原.
SAL1&2 (on-campus shelving)

14. Ro Jin [1974]

Book
192 p. ; 18 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)

15. Tōshisen kenkyū [1974]

Book
601 p. ; 23 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
252 p. ; 19 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
p. 109-154 ; 22 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
p. 12-32. ; 22 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
438 p. ; 27 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
viii, 150 p. ; 26 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)