%{search_type} search results

68 catalog results

RSS feed for this result

1. Wybór pism [1959]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 491.8504 .S998W

2. Zeszyty naukowe. Sekeja je̜zykoznawstwa; prace Katedry Je̜zyka Polskiego [1959 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 491.8506 .K19 V.1

3. Rzecz o polszczyźnie; gawe̜da o je̜zyku polskim [1956]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 491.85 .W527R

4. Forma dźwiękowa prozy] polskiej i wiersza polskiego [1960]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 491.856 .W938F

5. Rym i wiersz [1957]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 491.856 .G454R

6. Atlas jezykowy dawnej Lemkowszczyzny [1956]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 491.857 .S855 V.1

7. A study in Polish morphology; the genitive singular masculine [1956]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 491.85515 .W527

8. Sylabizm : praca zbiorowa [1956]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 491.856 .K83

9. Pochodzenie polskiego jezyka literackiego : w świetle wyników dialektologii historycznej [1953]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 491.85 .K96

10. Rozwój historyczny polskich grup spółgłoskowych *sŕ, *źŕ, *žŕ. [1953]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 491.851 .S639

11. A practical Polish grammar [1938]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 491.855 .P276

12. Fonetyka opisowa języka polskiego [1964]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 491.8515 .B472F ED.2

13. Stylistyka polska; zarys [1964]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 491.856 .K96S ED.2

14. Podstawy gramatyki polskiej [1963 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 491.855 .D715P ED.2 V.1

15. Historia języka polskiego [1961 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 491.85 .K64 V.1

16. Let's learn Polish [1961]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 491.8582 .B325L

17. Polska terminologia gramatyczna [1961]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 491.855 .K84

18. Zarys składni polskiej [1961]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 491.8552 .K64 ED.3

19. Dzieje jȩzyka polskiego. Przejrzał i wstȩpem poprzedził Witold Taszycki [1960]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 491.85 .B889 ED.4

20. Podstawowe wiadomości z gramatyki je̜zyka polskiego [1960]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 491.855 .K64 ED.2

Articles+

Journal articles, e-books, & other e-resources
Articles+ results include