%{search_type} search results

10,258 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Gaikō jihō. Sōmokuji, shippitsusha sakuin. Senzen hen, sen-happyaku-kyūjūhachinen (Meiji 31) nigatsu, daiichigō--sen-kyūhyaku-shijūgonen (Shōwa 20) shigatsu, daikyūhyaku-gojūrokugō [2008]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 319.05 G14 INDEX

2. Rōdō keizai hakusho [2001 -]

 • East Asia Library : Media : 366.059 R591 2002 DISC
 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 366.059 R591 2006
 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HD8721 .R617 2010

3. Nihonkoku Kenpō shiryōshū [2000]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 323.4 N716 2000

4. Daiyō kangoku [1992]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 326.42 D35

5. Hōritsugaku no yoake to Hōsei Daigaku [1992]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 320.28 H9

6. Kekkon to kazoku : atarashii kankei ni mukete [1992]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 324.62 F85

7. Meiji Shōhō no seiritsu to hensen [1992]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 325.02 S24

8. Nenji yūkyū kyūka no kanzen shutoku no tame ni [1992]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 328.6 N46

9. Nihon kindai "ie" seido no kenkyū : Nogi Hakushaku-ke mondai o tsūjite [1992]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 324.6 I36

10. Nihon kodai koseki no kenkyū [1992]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 324.68 N36

11. Peipin shimin no jichi kōsei [1992]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 369 I41

12. Shokuba ni ningensei no kaifuku o : Miyazaki Rōsai soshō no kiroku [1992]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 327.8 U95

13. Atarashii rōshi kankei no tame no rōdō jikan, kyūjitsu, kyūka no hōritsu jitsumu [1991]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 328.6 A588

14. Bengoshi [1991]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 320.28 S65

15. Fukken kakyō no sōkin [1943]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 334.5 C38

16. Hachinohe-han hōsei shiryō [1991]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 322.15 H23

17. Hōshakaigaku nyūmon : tutoriaru 18-kō [1991]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 321.4 R65

18. Jitan to chingin, sono hōritsu jitsumu / Rōdō Hōki Kenkyūkai hen. [1991]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 328.6 J57

19. Kamakura Bakufu to chūsei kokka [1991]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 327.1 F87

20. Kanashii pasupōto : gaikokujin keiji bengo no genba kara [1991]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 329.73 A98

21. Kekkon todoke : dasu riyū to dasanai jiyū [1991]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 324.62 N56

22. Kenshō Saikō Saibansho : hōfuku no mukō de [1991]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 327.122 K46

23. Kihonteki jinken no kangaekata = The fandamental [sic] human rights [1991]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 323.43 N35

24. Minji kainyū bōryoku jiken to tatakau : kin'yū, jiage, seiriya, kumi jimusho [1991]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 327.2 O38

25. Naienkon no genjō to kadai [1991]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 324.625 T35

26. Nihon kigyō no kōzō, kōdō to hō [1991]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 328.1 N54

27. Nihon to Furansu no saibankan [1991]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 327.1 N54

28. Rōdō jikan kanri no tebiki [1991]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 328.6 R63

29. Rōdō jikan tanshuku gaidobukku [1991]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 328.6 R64

30. Rōdō jikan tanshuku : sararīman to hataraku josei no tame no hōkaisetsu to tebiki [1991]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 328.6 F85

31. Shanai kitei shaze shakun jitsureishū [1991]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 366.48 .S53

32. Shin Nihonkoku Kenpō sōan : "kokka" Nihon no shinsei [1991]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 323.4 N33

33. Shōnin [1991]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 322.15 I75E V.6

34. Shōwa seishinshi no ichi danmen : hō-tetsugakusha Kako Yūjirō to sono nikki [1991]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 320.28 K35

35. Watakushi no kenpōron : Nihonkoku Kenpō kaisei shian [1991]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 323.49 N57

36. Zainichi Kankoku Chōsenjin no sengo hoshō [1991]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 329.73 Z35

37. Chūshaku rōdō jikanhō [1990]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 328.6 C48

38. Chūshō kigyō jigyōsha no tame no gaikokujin rōdōsha mondai Q & A [1990]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 329.73 C48

39. Danjo koyō kikai kintōhō no 5-nen : danjo ga ikiiki hatarakeru shakai o mezashite [1990]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 328.6 S28

40. Fūfu betsusei : kore kara no sentaku : "ko to sei no sonchō", onna to otoko no jiyū na kankei [1990]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 324.87 F83

41. Futatsu no sengo shakai to hō no aida : Nihon to Nishi Doitsu [1990]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 320.4 H57

42. Gaikokujin rōdōsha no rōmu kanri : kaisei Nyūkanhō to saiyō shogū kaiko no ryūiten : Eibun taishō "Shūgyō kisoku" sanpuru-tsuki [1990]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 329.73 F87

43. Gikai senkyo tennōsei no Kenpō ron [1990]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 323.4 Y67

44. Jūgyōin mochikabu seido [1990]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 325.24 J83

45. Kenpō [1990]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 323.4 I89K

46. Kichi no onna [1990]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 367.7 N81

47. Kindai Nihon kyōikuhō no seiritsu [1990]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 373.2 I57 1990

48. Meiji Minpō shi no kenkyū [1990 - 1991]

 • East Asia Library : Japanese collection : (no call number)
 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 324.02 T49 V.1

49. Nihon kodai no shinzoku kōzō [1990]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 324.6 A33

50. Rikon to isharyō [1990]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 324.624 H58