%{search_type} search results

10,264 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Kyōto Teikoku Daigaku shashinchō [1897 ... 1947]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 378.52 .K98W

2. A brief account of the system of education for the Korean people [1911]

 • Education Library (Cubberley) : Locked stacks : 379.519 K84b

3. Gaikō Chōsakai kiroku [1960 -]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 319.1 J551 NO.20-29 1962

4. Gakugei [1938 -]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 363.31 G16 NO.66-73 1938

5. Dai Tōa Sensō tokushū kirokuban : dōmei shashin tokuhō. [1943]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 392.1 D85

6. Bunken senshū Nihonkoku Kenpō [1977 - 1978]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 323.4 B89 V.1
 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 323.4 B89 V.2

7. Dainikai Zenkoku Seinen Mondai Kenkyū Shūkai [shiryō]. [1956]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 379.2 N71ZM V.1-2

8. Shina Kyōsantō no saikin no katsudō jōsei [1929]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 363.5 C85S

9. Bōei ni kansuru shomondai : Hoanchōhō kaisei, MSA kyōtei [1954]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 391 J556

10. Chūkyō no gunji kagaku kaihatsu [1967]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 392.2 C64

11. Sen-kyūhyaku-shichijūnen kankei shiryō. [1969]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 363.021 Z3

12. Nihon shōgyō chirigaku [1909]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 380 .T136

13. Kōwa kaigi to Taiwan no kisū [microform] [1950]

 • SAL3 (off-campus storage) : For use in East Asia Library : 317.8 I19

14. Dairen keizai nenshi [microform]. [1920 -]

 • SAL3 (off-campus storage) : For use in East Asia Library : 330.59 D26D 1928-1931

15. Shingapōru o chūshin ni dōhō katsuyaku Nan'yō no gojūnen [microform] [1937]

 • SAL3 (off-campus storage) : For use in East Asia Library : 334.423 N48

16. Futsuryō Indoshina kaheishi [microform] [1932]

 • SAL3 (off-campus storage) : For use in East Asia Library : 337.223 Y75

17. Nichi-Bei kankei zai Beikoku Nihonjin hatten shiyō [microform] [1927]

 • SAL3 (off-campus storage) : For use in East Asia Library : 334.453 F58

18. Taiwan ribanshi yōkō [microform]. [1943]

 • SAL3 (off-campus storage) : For use in East Asia Library : 332.23 N48 NO.354

19. Jūkei keizai chōsa [microform] [1940]

 • SAL3 (off-campus storage) : For use in East Asia Library : 332.22 P66J V.1
 • SAL3 (off-campus storage) : See linked record to request items bound together : (no call number)

20. Tenshin kaishin chōsa [microform]. [1940]

 • SAL3 (off-campus storage) : For use in East Asia Library : 338.222 C65

21. Chūgoku senji keizairon. [microform] [1940]

 • SAL3 (off-campus storage) : For use in East Asia Library : 333.322 C46

22. Han shūkyō tōsō no hata no shita ni [microform] [1931]

 • SAL3 (off-campus storage) : For use in East Asia Library : 315.34 H27

23. Chūgoku Kyōsantō to minzoku tōitsu sensen [microform] [1946]

 • SAL3 (off-campus storage) : For use in East Asia Library : 315.513 N38 C

24. Dajōkan nisshi [microform] [1980 - 1985]

 • SAL3 (off-campus storage) : For use in East Asia Library : 310.9 O29 REEL 1-6

25. Shō Kaiseki to gendai Shina [microform] [1936]

 • SAL3 (off-campus storage) : For use in East Asia Library : 312.22 Y93

26. Taiwan kaihō undō no kaiko [microform] [1946]

 • SAL3 (off-campus storage) : For use in East Asia Library : 316.8224 H97

27. Pekin Shinminkai Seikō Jikkenku [microform]. [1940]

 • SAL3 (off-campus storage) : For use in East Asia Library : 302.221 H82

28. Ura kara mita Chūkyō [microform] [1949]

 • SAL3 (off-campus storage) : For use in East Asia Library : 302.22 W46

29. Zenkoku rōjin jittai chōsa kekka hōkokusho [1969 -]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : (no call number)
 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 369.26 R62 1971/1972

30. Aikoku tsūshin [1932 -]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 305 A251 V.2:NO.6 1933

31. Shinshū Azumi odori [1934]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 385.7 I98

32. Shō Kaiseki to gendai Shina [1936]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 312.22 Y93

33. Wairo tōhyō [1919]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 326.21 W15

34. Sōhyō Dai 17-kai Teiki Taikai 1962-nen kakubu hōkokusho [1961]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 366.6 N715G 1961 V.1

35. Sōhyō no dōkō to Nikkyō no senjutsu : sōhyō no heiwa seiryoku ni izonsuru Nikkyō. [1954]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 366.6 N7165D

36. Sōhyō Dai 17-kai Teiki Taikai 1961-nen kakubu hōkokusho : bessatsu : Orugu hōkokusho : Soshikibu kankei [1961]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 366.6 N715G 1961 V.2

37. "Chūgoku seiji shisō to shakai seisaku" kenkyū bunken mokuroku" [1971 -]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 311.22 H55 V.2

38. Heilongjiang sheng shi zheng da gang san nian ji hua shu. [1933]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 312.225 H27

39. Rekidai fūzoku shashinshū [1916 - 1922]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 383.1 F99

40. Zaiko to zaiko tōshi : 1880-1940-nen [1973]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 330.59 F64

41. Gendai dokusai seijiron [1933]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 313.9 H87

42. Rōjin fuyō no kenkyū : rōjin kazoku no shakaigaku [1970]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 369.26 N56R

43. Shin keiji soshōhō kōyō [1951]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 327.6 D36S

44. Seisan tōsō to rōdō kumiai [1949]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 366.66 N11S

45. Hōritsugaku no yoake to Hōsei Daigaku [1992]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 320.28 H9

46. Nihon no hōgakusha [1974]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 320.28 U94

47. Ishii Ryōsuke Sensei kanreki shukuga hōseishi ronshū [1976]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 326.04 I75

48. Meiji ichi hōgakusha no shuppatsu : Hozumi Nobushige o megutte [1988]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 320.28 H97

49. Gendai shakai no seikatsu to hō [1989]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 320.4 O55

50. Inga kankei : shakai-shugi keihō o chūshin to shite [1967]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 326.9 N45