%{search_type} search results

4,706 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Jinkokuki [1701]

2. Kawachi saiken zu [1776]

4. Izumi meisho zue [1796]

8. Rogen shūyō [1835 - 1942]

10. Gishi shōzō sanshi [1850 ... 1999]

11. Genkō kiryaku [1853]

13. Mōzokuki [1856]

14. Higashi Ezo yawa [1861]

15. Dai Nihonkoku saizu [1865]

16. Tōkyō shin hanjōki [1874 - ]

17. Minsen giin ronkō [1875]

19. Ishin sōgishū [1877]

21. Mitomo no kazu [1882]

22. Kaigai nichiroku [1884]

23. Bunmei tōzenshi [1885]

24. Hokuetsu meishi den [1885]

26. Nantō kiji [1886]

27. Nantō kiji gaihen [1886]

32. Taikyo nichiroku [1888]

33. Nihon shinshiroku [1889 - ]

36. Keitoku hen [1891]

37. Fukuteki hen [1892]

38. Sakurada shimatsu [1892]

40. Tokugawa jūgodaishi [1892 - 1893]

42. Kyōkōshi [1893]

43. Kyōto meisho zue [1893]

44. Nihon meishō chishi [1893 - ]

45. Nihon seijishi [1893]

48. Ko monjo ruisan [1894]

50. Nisshin kōsenroku [1894 - 1895]

52. Taishin taiō saku [1894]

55. Mangoku sōdō [1895]

57. Azumakagami [1896]

59. Ōkuma Shigenobu [1896]

67. Seiryoku tōzenshi [1898]

69. Taiki [1898]

71. Fukuō jiden [1899]

73. Ka-I tsūshō-kō [1899]

74. Rekishi chiri [1899 - 1977]

78. Nihon shi

84. Kaiten jikki [1900]

85. kinsei Chōsen shi [1900 ... 1909]

86. Kōchō hennenshi. 87-kan [1900 - 1909]

88. Nihon shin bunkashi [1900 - 1942]

89. Ōno chōshi [1900 - 1957]

90. Pekin rōjō nikki [1900]

91. Sendai kakushinron [1900]

92. Edo jidai no bushi [1901]

95. Chiyodajō ōoku [1902]

97. Geikai Suikō [1902]

100. Taiwan shi [1902]