%{search_type} search results

53 catalog results

RSS feed for this result

3. Inukai Tsuyoshi [1975]

6. Itō Hirobumi kankei bunsho [1973 - 1981]

14. Ōkuma Shigenobu sōsho [1969 - 1970]

16. Bunmei kaika [1968]

17. Iwakura Tomomi kankei monjo [1968 - 1969]

18. Ueki Emori kenkyū [1967]

19. Inoue Kowashi den. Shiryō hen [1966 - 1977]