%{search_type} search results

1,296 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

2. Genkō kiryaku [1853]

4. Mōzokuki [1856]

5. Minsen giin ronkō [1875]

7. Ishin sōgishū [1877]

8. Bunmei tōzenshi [1885]

10. Fukuteki hen [1892]

11. Sakurada shimatsu [1892]

12. Tokugawa jūgodaishi [1892 - 1893]

13. Kyōkōshi [1893]

14. Nihon seijishi [1893]

16. Taishin taiō saku [1894]

18. Mangoku sōdō [1895]

19. Azumakagami [1896]

23. Seiryoku tōzenshi [1898]

24. Ka-I tsūshō-kō [1899]

25. Rekishi chiri [1899 - 1977]

26. Nihon shi

28. Kōchō hennenshi. 87-kan [1900 - 1909]

30. Nihon shin bunkashi [1900 - 1942]

31. Chiyodajō ōoku [1902]

37. Yashi : 291-kan shu 1-5 [1904 - 1906]

39. Zoku Tokugawa jikki [1905 - 1907]

40. Ankoku Nihon-shi [1906]

41. Bakumatsu seijika [1906]

42. Nihon bunmeishi [1906]

43. Dai Nihon jidaishi [1907 - 1908]

45. Yūsoku kojitsu [1907]

46. Bō-Chō Shidankai zasshi [1909 - 1914]

48. Nihon kaibyakushi [1909]

49. Buke jidai shiron [1910]

50. Kamakura jidai-shi [1910 ... 1919]