%{search_type} search results

26 catalog results

RSS feed for this result

1. Bō-Chō Shidankai zasshi [1909 - 1914]

3. Chiba-ken no rekishi [1971 - ]

4. Chihōshi kenkyū. [1951 - ]

5. Chūō shidan [1920 - ]

6. Edo. [1915 - 1921]

7. Heitai [1939 - ]

8. Hisutoria [1951 - ]

9. Hoppō bunka kenkyū hōkoku [1939 - 1965]

10. Hoppō kenkyū. [1939 - ]

11. Iwate shigaku kenkyū [1948 - ]

12. Iyo shidan [1915 - ]

13. Jōdai bunka [1929 - 1969]

14. Kokushi Gakkai [1929 - 1943]

15. Koten kenkyū. [1936 - 1942]

16. Nagasaki dansō. [1928 - ]

17. Nihon shi kenkyū. [1946 - ]

18. Nisshin kōsenroku [1894 - 1895]

19. Okinawa jijō. [1957 - ]

20. Rekishi [1937 - 1938]