%{search_type} search results

489 catalog results

RSS feed for this result

1. Kojiki [1982]

Book
694 p. ; 22 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
753 p. ; 22 cm.
 • Genshiroku ; Genshi kōroku ; Genshi banroku ; Genshi tetsuroku / Satō Issai
 • Senshindō sakki / Ōshio Chūsai
 • Kaisetsu.
 • 言志錄 ; 言志後錄 ; 言志晚錄 ; 言志耋錄 / 佐藤一齋
 • 洗心洞箚記 / 大塩中齋
 • 解說.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
674 p. ; 22 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
546 p. ; 22 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)

5. Motoori Norinaga [1978]

Book
630 p. ; 22 cm.
 • Tamakatsuma
 • Uiyamabumi.
 • 玉勝間
 • うい山ぶみ.
SAL1&2 (on-campus shelving)

6. Yoshida Shōin [1978]

Book
638, vii p. ; 22 cm. + leaflet.
 • Shokan
 • Saiyū nikki
 • Tōhokuyū nikki --Kaikoroku
 • Edo gokuki
 • Kyōfu no gen
 • Shūshitsu zatsuron.
 • 書簡
 • 西遊日記
 • 東北遊日記
 • 回顧錄
 • 江戶獄記
 • 狂夫の言
 • 囚室雑論.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
646 p. : ill. ; 22 cm.
 • Shizen shinʼeidō, kōhon Shizen shinʼeidō (shō) / Andō Shōeki
 • Sankō: Ryakushoku shuki, Sekihimei
 • Tenchūki, Kondō hisaku, Suitō hiroku, Keizai yōryaku / Satō Nobuhiro
 • Kaisetsu.
 • 自然真営道・稿本自然真営道(抄) / 安藤昌益
 • 参考: 掠職手記・石碑銘
 • 天中記・混同秘策・垂統秘錄・経済要略 / 佐藤信淵
 • 解說.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
382 p., [1] leaf of plates : ill., facsims. ; 22 cm.
 • Yamatohime no Mikoto seiki
 • Nakatomi no harai kunkai
 • Yamato katsuragi hōzanki
 • Tenchi reikiki
 • Ruijū jingi hongen (shō)
 • Kuji hongi gengi (shō)
 • Shoshin hongaishū
 • Yuiitsu shintō myōhō yōshū
 • Kaisetsu.
 • 倭姬命世記
 • 中臣祓訓解
 • 大和葛城宝山記
 • 天地麗気記
 • 類聚神祇本源(抄)
 • 旧事本紀玄義(抄)
 • 諸神本懷集
 • 唯一神道名法要集
 • 解說.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
2 v. : port. ; 22 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)

10. Rai Sanʼyō [1977]

Book
668 p. ; 22 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
223 p. ; 18 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)

12. Arai Hakuseki joron [1976]

Book
9, 251 p. ; 22 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
585, 5 p. ; 22 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
400 p., [1] leaf of plates : ill. ; 20 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
xiii, 273, 6 p. ; 22 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)

16. Kinsei seidōron [1976]

Book
465 p. ; 22 cm.
 • Chikokka kongen / Honda Masanobu
 • Honda Heihachirō kikigaki / Honda Tadakatsu
 • Ikeda Mitsumasa nikki shō / Ikeda Mitsumasa
 • Enkyo gūhitsu / Ōtsuki Risai
 • Kishū seijigusa / Tokugawa Yoshimune
 • Onchi seiyō / Tokugawa Muneharu
 • Hitomi Yaemon jōsho / Hitomi Sho
 • Fukoku kengi / Hayashi Shihei
 • Denkoku no ji hoka / Uesugi Harunori
 • Seigo / Matsu daira Sadanobu
 • Ugen / Hirose Tansō
 • Chadō no seidō no tasuke to narubeki o toeru bun / Ii Naosuke
 • Jiji gokajō / Yoshida Tōyō
 • Keii gusetsu / Maki Yasuomi
 • Yo no tehon / Shibui Tashitsu
 • Ryūshi shinron / Yamagata Daini
 • Kaisetsu kinsei seidōron no tenkai, kaidai.
 • 治国家根元 / 本多正信
 • 本多平八郎聞書 / 本多忠勝
 • 池田光政日記抄 / 池田光政
 • 燕居偶筆 / 大月履斎
 • 紀州政事草 / 徳川吉宗
 • 温知政要 / 徳川宗春
 • 人見弥右衛門上書 / 人見[Sho]
 • 富国建議 / 林子平
 • 伝国の詞他 / 上杉治憲
 • 政語 / 松平定信
 • 迂言 / 広瀬淡窓
 • 茶道の政道の助となるベきを論ヘる文 / 井伊直弼
 • 時事五箇条 / 吉田東洋
 • 経緯愚說 / 真木保臣
 • 世の手本 / 渋井太室
 • 柳子新論 / 山県大弐
 • 解說近世政道論の展開解題.
SAL1&2 (on-campus shelving)

17. Kinsei shikidōron [1976]

Book
418 p., [1] leaf of plates : facsim., ill. ; 22 cm.
 • Shinʼyūki
 • Nurebotoke
 • Takitsukegusa, Moegui, Keshizumi
 • Shikidō kokagami
 • Endō tsugan
 • Benwaku masukagami.
 • 心友記
 • ぬれほとけ
 • たきつけ草・もえくゐ・けしすみ
 • 色道小鏡
 • 艷道通鑑
 • 辨惑增鏡.
SAL1&2 (on-campus shelving)

18. Ritsuryō [1976]

Book
851 p. ; 22 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)

19. Arai Hakuseki [1975]

Book
617 p., [1] leaf of plates : facsims. ; 22 cm.
 • Seiyō kibun / Arai Hakuseki ; Matsumura Akira kōchū. Azuma miyabi (shō) / Matsumura Akira kōchū. Kishinron / Tomoeda Ryūtarō kōchū. Tokushi yoron (Kōbu chiran kō) / Masuda Takashi kōchū. Hakuseki Sensei shukan (Shinshitsu shukan) / Matsumura Akira kōchū
 • Arai Hakuseki no sekai / Katō Shūichi
 • Arai Hakuseki no rekishi shisō / Bitō Masahide.
 • 西洋紀聞 / 新井白石 ; 松村明校注. 東雅(抄) / 松村明校注. 鬼神論 / 友枝龍太郎校注. 読史余論(公武治乱考) / 益田宗校注. 白石先生手翰(新室手簡) / 松村明校注
 • 新井白石の世界 / 加藤周一
 • 新井白石の歴史思想 / 尾藤正英.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
3, 224 p. ; 20 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)