%{search_type} search results

499 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Rikugō zasshi [1880 - 1921]

2. Teikoku dōji kun [1892 - ]

7. Nihon rinri ihen [1901 - 1903]

10. Shinshū genki [1903]

11. Ban Nobutomo zenshū. dai 1-5. [1907 - 1909]

15. Shu Shunsui zenshū [1912]

18. Nakae Tōju bunshū [1915]

19. Kami to jindō [1919]

20. Zenshū [1920]

22. Kōmin jichi hongi [1921]

23. Jinkaku shugi [1922]

40. Dai kokumin tokuhon [1927]

43. Fuji no shinkō [1928]

44. Kirishitan shiwa [1928]

45. Nihon kokutai ron [1928]

47. Kōshitsu shinron [1929]

49. Nanban bunshū [1929]