%{search_type} search results

183 catalog results

RSS feed for this result

1. Doklady Akademii nauk [1992 - ]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 064.7 .A31DAA TOM 404 NO.1 SEP 2005
 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 064.7 .A31DAA V.407:NO.2 2006:MAR

2. Izvestii͡a Akademii nauk. Serii͡a fizicheskai͡a [1992 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 064.7 .A31BF V.61:NO.1 1997

3. [Sravnitelʹnyĭ sintaksis slavi͡anskikh literaturnykh i͡azykov [1990 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 063.72 .B889SP V.289

4. Raĭko Zhinzifov : vozdeĭstvie russkoĭ i ukrainskoĭ literatury na ego tvorchestvo [1988]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 063.72 .B889SP V.275

5. Tvorcheskai͡a ėvoli͡ut͡sii͡a Vasilii͡a Shukshina [1988]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 063.72 .B889SP V.282

6. Adjektiva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině v porovnání s češtinou [1984]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 063.72 .B889SP V.250

7. Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin. Gesellschaftswissenschaftliche Reihe [1983 - 1987]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .B518G V.36:NO.6-10 1987

10. Allomorfichnost' sovremennogo russkogo iazyka = Alomorficznosc wspolszesnego jezyka rosyjskiego

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 064.75 .W957PA NO.177

11. Pobednyi smekh : opyt zhanrovo-sravnitel'nogo analiza dramaturgii V. V. Maiakovskogo

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 063.72 .B889SP V.189

12. Romanskie poseleniia na iuge Rossii; nauchnoe nasledie [1975]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 064.7 .A311T V.26

13. Rukospisnoe nasledie akademika M. N. Tikhomirova v Arkhive Akademii nauk SSSR : nauch. opisanie [1974]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 064.7 .A311T V.25A

16. Paralipomena [1971]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 063.72 .B889SP V.155

17. Polyglotta [1971]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 063.72 .B889SP V.159

18. Rukopisnoe nasledie akademika Aleksei͡a Nikolaevicha Krylova. Nauch. opisanie [1969]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 064.7 .A311T V.23

19. Studia Mycenaea; proceedings of the Mycenaean Symposium, Brno, April, 1966 [1968]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063.72 .B889SP V.127
 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 063.72 .B889SP V.127

20. K nekotorym voprosam teorii zemelʹnoĭ renty pri sot͡sializme [1966]

 • SAL3 (off-campus storage) : See linked record to request items bound together : 063.72 .B889SP V.116