%{search_type} search results

68 catalog results

RSS feed for this result
Book
435 p. ; 22 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)

2. Ishihara Kanji zenshū [1976 - 1977]

Book
8 v. : ill. ; 19 cm. + Suppl. (1 v.)
 • 1. Sensōshi taikan, Sekai saishūsenron, Kokubōron, hoka
 • 2. Kokubō seijiron, Shōwa ishinron, Shinnihon no dōhyō, hoka
 • 3. Shōwa ishin sengen, Tōa Renmei kensetsu yōkō, Kyōiku kakushinron, hoka
 • 4. Taiei fūsaron, Roshiya senʼekishi, hoka / Ishihara Kanji kanshū
 • 5. Shichinen Sensō shi
 • 6. Waga jidai no rekishi, Naporeon kaisenshi / Ishihara Kanji kanshū
 • 7. Tōa renmei shijō keisai ronbun, Ōdō bunka shijō keisai ronbun, Nichirenkyō nyūmon
 • [8] Bekkan Tōa Renmei undō.
 • 1. 戦争史大観, 世界最終戦論, 国防論, 他
 • 2. 国防政治論, 昭和維新論, 新日本の道標, 他
 • 3. 昭和維新宣言, 東亜聯盟建設要綱, 教育革新論, 他
 • 4. 対英封鎖論, ロシヤ戦役史, 他
 • 5. 七年戦争史
 • 6. わが時代の歴史, ナポレオン海戦史 / 石原莞爾監修
 • 7. 東亜聯盟誌上揭載論文, 王道文化誌上揭載論文, 日蓮教入門
 • [8] 別卷東亜聯盟運動.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
350 p. : port. ; 20 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)

4. Gunsho keizubushū [1973]

Book
7 v. ; 19 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
710 p. ; 22 cm.
 • Kenkyūhen
 • Sakuinhen (p. 153-710).
 • 研究編
 • 索引編 (p. 153-170).
SAL1&2 (on-campus shelving)

6. Hosokawa Karoku chosakushū. [1972 - 1973]

Book
v. ; 21 cm.
 • 1. Teikoku shugi to Nihon
 • 2. Shokuminshi
 • 3. Ajia to Nihon
 • [4] Hokan jiden, shokan.
 • 1. 帝国主義と日本
 • 2. 植民史
 • 3. アジアと日本
 • [4] 補卷自伝・書簡.
SAL1&2 (on-campus shelving)

7. Yoshida Shōin zenshū [1972 - 1974]

Book
11 v. : ill. ; 23 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
1 v. (various pagings) ; 19 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)

9. Ishibashi Tanzan zenshū [1970 - 1972]

Book
15 v. : ill. ; 22 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)

10. Hasegawa Nyozekan senshū [1969 - 1970]

Book
8 v. : ports. ; 22 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)

11. Nitobe Inazō zenshū. [1969 - 2001]

Book
25 v. : ill. ; 20 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)

12. Aizu Yaichi zenshū [1968 - 1969]

Book
10 v. : illus., ports. ; 20 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
3 v. ; ill. : 20 cm.
 • 1. Daitōa sensō ganteiron
 • 2. Nihon yo utsukushiku are hoka
 • 3. Gokuchū nikki, tenkō ni tsuite, kinnō no kokoro
 • 4. Midori no Nihon rettō
 • 5. zuihitsu Ikeda Yūto.
 • 1. 大東亜戦争肯定論
 • 2. 日本よ美くしくあれ他
 • 3. 獄中記・転向について・勤皇の心
 • 4. 緑の日本列島
 • 5. 随筆池田勇人.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
lxxxviii, 271 p. ; 19 cm.
SAL3 (off-campus storage)
Book
75 p. ; 19 cm.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
12 v. : ill. ; 20 cm.
 • 1. Kaiko to tenbō (1)
 • 2. Kaiko to tenbō (2)
 • 3. Nihon no dekigoto
 • 4. Ningen, shakai, rekishi
 • 5. Ningen, shakai, kyōiku
 • 6. Hito to bungaku (1)
 • 7. Hito to bungaku (2)
 • 8. Ningen, shakai, bungaku (1)
 • 9. Ningen, shakai, bungaku (2)
 • 10. Ningen, shakai, bungaku (3)
 • 11. Ningen shakai, dokusho (1)
 • 12. Ningen, shakai, dokusho (2).
 • 1. 回顧と展望 (1)
 • 2. 回顧と展望 (2)
 • 3. 日本の出来事
 • 4. 人間.社会.歴史
 • 5. 人間.社会.教育
 • 6. 人と文学 (1)
 • 7. 人と文学 (2)
 • 8. 人間.社会.文学 (1)
 • 9. 人間.社会.文学 (2)
 • 10. 人間.社会.文学 (3)
 • 11. 人間.社会.読書 (1)
 • 12. 人間.社会.読書 (2).
SAL1&2 (on-campus shelving)

17. Cronicas ligeras [1964]

Book
254 p.
SAL1&2 (on-campus shelving)

18. Edo sōsho [1964]

Book
12 v. : illus., folded col. maps, plans. ; 22 cm.
 • Kan no 1. Karyō kikō / Murao Masayasu cho ; Denʼijō / Ōno Hiroki hensan ; Bokusui yūranshi / Shunjūkaon Kikuo saku
 • kan no 2. Edo meishoki / Asai Ryōi cho ; Aobyōshi / Ōno Hiroki hensan ; Keichō kenmonshū / Miura Jōshin cho
 • kan no 3. Jippōan yūreki zakki dai 1-hen / Shaku Takanori cho ; Zōho Edo sōganoko meisho taizen zenpen / Fujita Ribee saku, Hishikawa Moronobu e
 • kan no 4. Jippōan yūreki zakki dai 2-hen / Shaku Takanori cho ; Zōho Edo sōganoko meisho taizen kōhen / Fujita Ribee saku, Hishikawa Moronobu e
 • kan no 5-6. Jippōan yūreki zakki dai 3-4-hen / Shaku Takanori cho ; Edo suzume / Hishikawa Moronobu e.
 • Kan no 7. Jippōan yūreki zakki dai 5-hen / Shaku Takanori cho ; Suichōki / Jikōbō Tarutsugu cho ; Kōyō tōingo suichōki / Ōta Nanpō cho
 • kan no 8. Edo fūzoku sōmakuri / chosha fushō ; Haru no kōyō / Kawasaki Shigeyasu hen ; Edo jitsujō seisai zakki [1] / Kōyama Gendayū hen
 • kan no 9. Ansei-kanotō bukō-no-chi ugoki no ki / Saitō Gesshin hen ; Sunako no zangetsu / chosha fushō ; Edo jitsujō seisai zakki [2] / Kōyama Gendayū hen
 • kan no 10. Shigure no sode / Hata Ginkei cho ; Edo jitsujō seisai zakki [3] / Kōyama Gendayū hen
 • kan no 11. Ashino myōdan / shodai Taira Jissoku sakucho ; Ihon Bukō hisha / Ōta Nanpō hen ; Edo jitsujō seisai zakki [4] / Kōyama Gendayū hen ; kan no 12. Bukō nenpyō / Saitō Yukinari shū ; Bukō nenpyō hoseiryaku / Kitamura Nobufushi shuroku.
 • 卷の 1. 嘉陵紀行 / 村尾正靖著 ; 殿居囊 / 大野廣城編纂 ; 墨水遊覧誌 / 春秋花庵菊塢
 • 卷の 2. 江戶名所記 / 淺井了著 ; 靑標紙 / 大野廣城編纂 ; 慶長見聞集 / 三浦浄心著
 • 卷の 3. 十方庵遊歴雜記第 1編 / 釋敬順著 ; 增補江戶惣鹿子名所大全前編 / 藤田理兵衛作, 菱川師宣画
 • 卷の 4. 十方庵遊歴雜記第 2編 / 釋敬順著 ; 增補江戶惣鹿子名所大全後編 / 藤田理兵衛作, 菱川師宣画
 • 卷の 5-6. 十方庵遊歴雜記第 3-4編 / 釋敬順著 ; 江戶雀 / 菱川師宣画.
 • 卷の 7. 十方庵遊歴雜記第 5編 / 釋敬順著 ; 水鳥記 / 地黄坊樽次著 ; 高陽鬪飮後水鳥記 / 太田南畝著
 • 卷の 8. 江戶風俗惣まくり / 著者不詳 ; 春の紅葉 / 川崎重泰編 ; 江戶實情誠齋雜記 [1] / 向山源太夫編
 • 卷の 9. 安政乙卯武江地動之記 / 齋藤月岑編 ; 砂子の残月 / 著者不詳 ; 江戶實情誠齋雜記 [2] / 向山源太夫編
 • 卷の 10. 時雨廼袖 / 畑銀鶏著 ; 江戶實情誠齋雜記 [3] / 向山源太夫編
 • 卷の 11. 葦野茗談 / 初代平秩束作著 ; 異本武江披砂 / 太田南畝編 ; 江戶實情誠齋雜記 [4] / 向山源太夫編 ; 卷の 12. 武江年表 / 齋藤幸成輯 ; 武江年表補正略 / 喜多村信節手錄.
SAL1&2 (on-campus shelving)

19. Oyudono no ue no nikki [1964 - 1966]

Book
11 v.
SAL1&2 (on-campus shelving)

20. Yanaihara Tadao zenshū. [1963 - 1965]

Book
29 v. : ports. ; 20 cm.
 • v. 1-5. Shokuminchi seisaku kenkyū I-V.
 • v. 6-13. Seisho kōgi I-III.
 • v. 14-16. Kirisutosha no shinkō I-III.
 • v. 17. Tangen.
 • v. 18-20. Jiron I-III.
 • v. 21. Kyōiku, Daigaku. Gakusei.
 • v. 22. Jinseiron, Augusuchinusu "Kokuhaku" kōgi.
 • v. 23. Manshū, Chōsen, Okinawa.
 • v. 24. Yo no sonkeisuru jinbutsu.
 • v. 25. Kōyū, Tsuioku.
 • v. 26. Watakushi no ayundekita michi.
 • v. 27. Shoki no bunshō.
 • v. 28. Nikki.
 • v. 29. Shokan, hoi, nenpu.
 • v. 1-5. 植民政策研究I-V.
 • v. 6-13. 聖書講義I-VIII.
 • v. 14-16. 基督者の信仰I-III.
 • v. 17. 短言.
 • v. 18-20. 時論I-III.
 • v. 21. 教育.大学.学生.
 • v. 22. 人生論.アウグスチヌス"告白"講義.
 • v. 23. 満洲.朝鮮.沖縄.
 • v. 24. 余の尊敬する人物.
 • v. 25. 交友.追憶.
 • v. 26. 私の步んできた道.
 • v. 27. 初期の文章.
 • v. 28. 日記.
 • v. 29. 書簡.補遺.年譜.
SAL1&2 (on-campus shelving)