%{search_type} search results

23 catalog results

RSS feed for this result

Online 1. Zhongguo gong ren jie ji de xian feng zhan shi : tie ren Wang Jinxi [1977]

 • Hoover Library : Vault : 4292.3 1034

Online 2. Mao Zedong sheng ping zi liao jian bian : 1893 nian - 1969 nian [1970]

 • Hoover Library : Vault : 4292.3 2135.235

Online 3. Gong fei hong wei bing dui fei qiu zhi pi pan [1967]

 • Hoover Library : Vault : 4292.31 6709.47

Online 4. Gong fei shi ge yuan shuai jian li diao cha [1961]

 • Hoover Library : Vault : 4292.31 6709

Online 5. Fei dang zhong yang ren shi zi liao [1960]

 • Hoover Library : Stacks : 4292.31 5667
 • Hoover Library : Vault : 4292.31 5667

Online 6. Kang zhan jiang shi zhong lie lu [1958 - ]

 • Hoover Library : Vault : 2991.11 6705.46 DI 1 JI

Online 7. Wang yi ji [1955]

 • Hoover Library : Vault : 2269 7223.22

Online 8. Fu fei fen zi shi lu [1954]

 • Hoover Library : Stacks : 4292.31 6702.1
 • Hoover Library : Vault : 4292.31 6702.1

Online 9. Gong fei gan bu ji yao [1953]

 • Hoover Library : Stacks : 4292.31 6702
 • Hoover Library : Vault : 4292.31 6702

Online 10. Ren wu yu ji nian [1951]

 • Hoover Library : Vault : 4292.31 4211

Online 11. Zhong yang diao cha tong ji ju li nian xun nan lie shi shi lue [1947]

 • Hoover Library : Vault : 4266 5504

Online 12. Ba lu jun de ying xiong yu mo fan. Di 1 ji [1946]

 • Hoover Library : Vault : 4292.31 8482.86

Online 13. Zhang Fakui zi zhuan [1946]

 • Hoover Library : Vault : 2269 1314

Online 14. Bao wei Shandong de ying xiong men [1944]

 • Hoover Library : Vault : 4292.9 8631.22

Online 15. liu shou bing tuan de ying xiong men he mo fan zhe. Di 1 ji [1944]

 • Hoover Library : Vault : 4292.31 8863

Online 16. Bu dui lao dong ying xiong [1943]

 • Hoover Library : Vault : 4292.31 8863.07

Online 17. Xi xing fang wen ji [1939]

 • Hoover Library : Vault : 4292.31 4514 (V)

Online 18. Kang Ri de mo fan jun ren [1938]

 • Hoover Library : Vault : 2991.1 3213

Online 19. Qian xian shang Li Bai liang jiang jun fang wen ji [1938]

 • Hoover Library : Vault : 2991.03 2127

Online 20. Zhao Bosheng tong zhi zhuan lue [microform] [1933]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739