%{search_type} search results

13 catalog results

RSS feed for this result

Online 1. Zhongguo gong chan dang fa qi ren fen lie shi liao : jie chuan Zhong gong dang shi de xu wei : gen ju Minguo nian er nian zhi nian si nian Shanghai hai tian chu ban she xian dai shi liao yi zhi si ce zhai yao [1968]

 • Hoover Library : Vault : 4292.31 0050

Online 2. Zhonghua Minguo zhan yi da shi ji yao : kang Ri zhan yi [1962]

 • Hoover Library : Vault : 2991.11 6705.1

Online 3. Ren wu yu ji nian [1951]

 • Hoover Library : Vault : 4292.31 4211

Online 4. Zhongguo gong chan dang zhong yang wei yuan hui wei kang zhan si zhou nian ji nian xuan yan [1941]

 • Hoover Library : Vault : 4292.24 5640.564

Online 5. Shi lun xuan ji [1937]

 • Hoover Library : Vault : 2991.2 1418

Online 6. Jiao fei di fang xing zheng zhi du [1936]

 • Hoover Library : Vault : 2987 2141

Online 7. Kou Jiang yu shi Jiang [1936]

 • Hoover Library : Vault : 2990 2472

Online 8. Chi fei fan dong wen jian hui bian. Di 1-6 ce [1935]

 • Hoover Library : Vault : 4292.23 7905 V.1

Online 9. Kang Ri jiu wang gang ling cao an jian li min zu tong yi zhan xian [microform]. [1935]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 10. Guangzhou gong she [1930]

 • Hoover Library : Vault : 4292.22 6254

Online 11. Yu E Wan san sheng jiao fei jun shi jing guo bao gao shu [1930 ... 1939]

 • Hoover Library : Stacks : (no call number)
 • Hoover Library : Vault : 2987 1621 V.1

Online 12. Ge ming yu fan ge ming [1928]

 • Hoover Library : Stacks : 2982 3211
 • Hoover Library : Vault : 2982 3211

Online 13. Wang Jingwei xian sheng zui jin yan shuo [1919]

 • Hoover Library : Vault : 4738.32 3138.15