%{search_type} search results

151 catalog results

RSS feed for this result
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop

Online 5. Coblenz [1918]

IIIF Drag-n-drop

Online 6. Eastern Galicia [1919]

IIIF Drag-n-drop

Online 7. Giessen (Special) [1919]

IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop

Online 15. The battle front in France [1918]

IIIF Drag-n-drop

Online 16. Carta della zona di guerra [1918]

IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop

Online 18. Cologne [1918]

IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop

Online 20. [Langres area] [1918]

IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop

Online 23. [Partition of Austro-Hungarian Empire] [1918 ... 1920]

IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop

Online 29. Stát Československý [1918 ... 1920]

IIIF Drag-n-drop

Online 30. Ukraine und Kaukasien [1918]

IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop

Online 32. Wenn sie siegten! [1918]

IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop

Online 35. Boulder Creek March 26, 1917 [1917]

IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop

Online 40. Jerusalem [1917]

IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop

Online 45. Östlicher Kriegsschauplatz [1917]

IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop

Online 49. White Sea. Sheet VIII [1917]

IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop