%{search_type} search results

13 catalog results

RSS feed for this result

Online 1. Gong chan guo ji zhi wei di shi er ci chuan hui zong jie [microform] : 10 yue 2 ri Zhen li bao she lun [1933]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 2. Gong chan guo ji zhi xing wei yuan hui di shi er ci quan hui gei Sulian gong chan dang yu Sulian de lao dong zhe de he xin [microform] [1933]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 3. Guo ji xin shi yu gong chan guo ji ge zhi bu de ren wu [microform] [1933]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 4. Yuandong zhan zheng yu gong chan zhu yi zhe zai fan dui di guo zhu yi zhan zheng fan dui wu zhuang gan she Sulian dou zheng zhong de ren wu [microform] [1933]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 5. Cong di yi guo ji dai di san guo ji [microform] [1932]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 6. Guo ji lu xian [microform] [1932]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 7. Guo ji lu xian [microform]. Di 3 ben : Zhongguo wen ti jue yi an [1932]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 8. San ge guo ji [microform] [1932]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 9. Zhi min di yu ban zhi min di ge ming yun dong da gang [microform] [1932]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 10. Gong chan guo ji zhi wei di shi yi ci quan hui jue yi an [microform] [1931]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 11. Gong chan guo ji zhi wei di shi yi ci quan hui jue yi an [microform] [1931]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 12. Suwei'ai zheng quan de jing ji zheng ce [microform] : (cao an) [1931]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 13. Gong chan guo ji zhi xing wei yuan hui gei Zhongguo gong chan dang zhong yang wei yuan hui de xin [microform] [1930]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739