%{search_type} search results

15 catalog results

RSS feed for this result

Online 1. Yan Bochuan xian sheng dui ge ming shi jian yan jiu yuan jiang ci ji da wen ji yao [1952]

 • Hoover Library : Vault : 4738.48 7282

Online 2. Chang Fenglan quan fu : da gu ci [1946]

 • Hoover Library : Vault : 5728 4499

Online 3. Jie fang qu duan pian chuang zuo xuan. Di 2 ji [1946]

 • Hoover Library : Vault : 5767 7212

Online 4. Jian zu [1945]

 • Hoover Library : Vault : 5767 3521

Online 5. Shou ku de ri zi suan wan jie le [1945]

 • Hoover Library : Vault : 5767 0450

Online 6. Yi jiu si wu nian bian qu de zhu yao ren wu he zuo feng wen ti : yi jiu si wu nian yi yue jiu ri Gao Gang tong zhi zai xi bei ju gan bu zuo tan hui de jiang hua [1945]

 • Hoover Library : Vault : 4292.24 0222

Online 7. Da zhong hua gong zuo yan jiu [1941]

 • Hoover Library : Vault : 5049 4202

Online 8. Zhan di min zheng ji hua da gang [1940]

 • Hoover Library : Vault : 4742 2217

Online 9. Guo min ping lun. [1932 - 1939]

 • Hoover Library : Vault : 2985 6700 NO.1

Online 10. Yuan zhu Yindu Chaoxian ge ming yun dong [microform] [1930]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 11. Zhongguo ge ming ji ben wen ti. [1930]

 • Hoover Library : Vault : 4355 5648.45

Online 12. Zhongguo guo min dang di san jie zhong yang zhi xing wei yuan hui di si ci quan ti hui yi [1930]

 • Hoover Library : Vault : 4738.373 5667.41

Online 13. Na han [1922]

 • Hoover Library : Vault : 5768 7248.66

Online 14. Zhongguo li guo da fang zhen shang que shu [1912]

 • Hoover Library : Vault : 4739 4210

Online 15. Zhan shi san wen xuan [1911 ... 1949]

 • Hoover Library : Vault : 2991.03 6640