%{search_type} search results

27 catalog results

RSS feed for this result
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop

Online 4. A dangerous conspirator [1897]

IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop

Online 6. The brotherhood of the coast [1895]

IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop

Online 8. Merely Mary Ann [1893]

IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop

Online 15. The gold of Chickaree [1877]

IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop

Online 18. The Spanish barber : a tale [1869]

IIIF Drag-n-drop
IIIF Drag-n-drop

Online 20. Idols in the heart : a tale [1866]

IIIF Drag-n-drop