%{search_type} search results

7,953 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

151. Krymchakskai͡a leksikografii͡a, grammatika i frazeologii͡a [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL66.95 .K79 A24 2019

152. Leksika gorni͡akov v russkom i͡azyke XX veka (1970-e--1980-e gg.) : monografii͡a [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : TN9 .I83 2019

153. Leksika gorodskoĭ rechi : stratifikat͡sionnoe issledovanie sot͡siolektov [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG2074.8 .E77 2019

154. Leksiko-slovoobrazovatelʹnoe gnezdo : kognitivnoe modelirovanie : monografii͡a [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG2175 .E97 2018

155. Letopisʹ i khronograf : tekstologii͡a domongolʹskogo kievskogo letopisanii͡a [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK72.9 .V55 2019

156. Liberalʹnyĭ leksikon [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG2585 .L48 2019

157. Lingvokulʹturologii͡a teksta : na materiale khudozhestvennogo, publit͡sisticheskogo i massmediĭnogo tekstov : monografii͡a [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P35.5 .R8 S25 2019

158. Lingvomentalʹnai͡a sfera "Chelovek" v russkoĭ, ukrainskoĭ, britanskoĭ i amerikanskoĭ lingvokulʹturakh : monografii͡a [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P165 .S397 2019

159. Metody matematicheskoĭ lingvistiki v stilisticheskikh issledovanii͡akh [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P138 .M35 2019

160. Metonimii͡a v sovremennom russkom i͡azyke : teoriticheskie osnovaniia i modeli realizatsii : monografiia [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG2440 .E74 2019

161. Mir cheloveka srednevekovoĭ Rusi [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG2740 .K65 2019

162. Nikolai domongolʹskoĭ Rusi [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : CS2815 .P47 2019

163. Onomastika v Smolenske i Vitebske : problemy i perspektivy issledovanii͡a : Materialy Mezhdunarodnoĭ nauchno-prakticheskoĭ konferent͡sii, 23 apreli͡a 2019 goda [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK511 .S7 O462 2019

164. Osnovy strukturno-semioticheskogo analiza narodnykh primet [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG2585 .S86 2019

165. Parametricheskai͡a modelʹ PR-diskursa : pragmatika, semantika, aksiologii͡a : monografii͡a [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P302 .S39 2019

166. Paremii͡a v russkikh narodnykh govorakh Prikamʹi͡a : semantika i pragmatika [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PN6505 .S5 P55 2019

167. Polskie i rosyjskie czasowniki jedzenia : studium leksykalno-semantyczne [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG6585 .G36 2019

169. Prostoe predlozhenie v aspekte strukturno-semanticheskogo podkhoda : monografii͡a [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG2375 .K38 2019

170. Ritm i i͡azyk : stilisticheskoe issledovanie : monografii͡a [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P311 .M67 2019

171. Ritm prozy ot Karamzina do Chekhova : monografii͡a [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG3011 .R57 2019

172. Russian nouns of common gender in use [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG2211 .R65 2019

173. Russkai͡a bibleĭskai͡a frazeologii͡a v kontekste kulʹtury [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BS432 .G75 2019

174. Russkie neologizmy-univerby : sposoby obrazovanii͡a, semantika, osobennosti funkt͡sionirovanii͡a [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG2175 .V36 2019

175. Russkiĭ dialektnyĭ ėtimologicheskiĭ slovarʹ : leksika kontaktnykh regionov [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG2735 .M99 2019 F

176. Russkiĭ i͡azyk v poliėtnicheskom Zabaĭkalʹe: dinamicheskiĭ aspekt : kollektivnai͡a monografii͡a [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG2750 .Z33 R88 2019

177. Russkoe srednevekovoe obshchestvo : istoriko-terminologicheskiĭ spravochnik [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK73 .G66 2019

178. Sbornik stateĭ po poėtike i i͡azyku poėzii [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PN1035 .M32 2019

179. Slova i vremi͡a [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG2571 .V67 2019

180. Slovarʹ okkazionalizmov russkogo i͡azyka [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG2691 .K69 2019

181. Slovarʹ pinezhskikh govorov [2019 -]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG2750 .P54 L485 2019

182. Slovarʹ zabytykh i redkikh slov iz romana "Dvori͡anskoe gnezdo" I.S. Turgeneva [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG3420 .D83 B35 2019

183. Slovo, slovarʹ, slovesnostʹ : k stoletii͡u kafedry russkogo i͡azyka i 95-letii͡u professora Sakmary Georgievny Ilʹenko : sbornik nauchnykh stateĭ [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG2026 .C49 S56 2019

184. Slovoobrazovanie : forma, semantika, funkt͡sii͡a, metodika obuchenii͡a : uchebnoe sposobie [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG2175 .K75 2019

185. Sovremennyĭ nauchnyĭ tekst (Skvozʹ prizmu diskursivnykh izmeneniĭ) : Monografii͡a [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG2475 .K68 2019

186. "Svoĭ" / "Chuzhoĭ" v kross-kulʹturnykh kommunikat͡sii͡akh stran Zapada i Rossii [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HM1211 .S86 2019

188. Voĭna i i͡azyk [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG3476 .M3 A6 2019

189. Aspektnoe opisanie russkoĭ orfografii [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG2143 .B47 2018

190. Bessoi͡uznye slozhnye predlozhenii͡a v sovremennoĭ dialektnoĭ rechi [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG2375 .M38 2018

191. Chto ty khocheshʹ ėtim skazatʹ : semanticheskie labirinty i͡azyka [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG2585 .R74 2018

192. Delovai͡a pisʹmennostʹ Zabaĭkalʹi͡a XVII--XVIII vekov [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG2748 .B553 2018

193. Detstvo Khomy : dnevnik nauchnykh nabli͡udeniĭ [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG2074.85 .R95 2018

194. Dialogicheskiĭ tekst : derivat͡sionnai͡a kont͡sept͡sii͡a [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG2434 .S54 2018

195. Ėkologii͡a i͡azyka - 2018 : sbornik stateĭ Regionalʹnoĭ nauchno-prakticheskoĭ konferent͡sii (20 okti͡abri͡a 2018 goda) [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P39.5 .E35 2018

196. Ėkonomii͡a v i͡azyke i kommunikat͡sii : sbornik stateĭ [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG2074.77 .E36 2018

197. Frazovye ėvfemizmy kak obʺekt lingvisticheskogo izuchenii͡a : monografii͡a [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG2440 .S228 2018

198. Glazariĭ i͡azyka : ėnt͡siklopedii͡a russkogo i͡azyka, meni͡ai͡ushchai͡a predstavlenii͡a o spravochnoĭ literature [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG2095 .M67 2018

199. Gosudarstvennyĭ i͡azyk Rossii : normy prava i normy i͡azyka [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KLB92 .G678 2018

200. I͡Azyk sovetskoĭ epokhi : istoki, tradit͡sii, sovremennoe vosprii͡atie : kollektivnai͡a mongrafii͡a [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG2087 .I184 2018