%{search_type} search results

124 catalog results

RSS feed for this result

2. Poczet wielkich mistrzów krzyżackich w Malborku : 1309-1457 [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : CR4765 .L67 2018

3. Wojna bogów [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG7219 .T49 W65 2018

4. Drugi pokój toruński : bibliografia, historia, dokumenty [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : Z2528 .A3 R66 2017

5. Historia wojen gdańskich : Średniowiecze [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4246.6 .B37 2017

6. Proskrypcja i banicja w miastach pruskich późnego średniowiecza [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KJA3620 .P74 J49 2017

8. Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4180 .W763 2016

9. Toruń miastem pokoju : II Pokȯj Toruński [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4272 .T678 2016

11. Związek Pruski : działo się w Kwidzynie w 1440 roku [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4600 .P7765 Z95 2016

13. Parafie w średniowiecznych Prusach w czasach zakonu niemieckiego od XIII do XVI w. [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BR857 .P78 P37 2015

14. Rycerze krzyża i miecza [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : CR4775 .B29 Z54 2015

17. Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim : 1308-1521 [2014]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4600 .P7763 P64 2014

18. Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej : (między Pisą a Biebrzą) [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : CR4775 .P7 K69 2013

19. Lekarze w panśtwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach w XIV-XV wieku [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : R141 .B76 2013

21. Zakon niemiecki jako "corporatio militaris" [2012 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : CR4755 .G32 P78 2012 CZ.1

22. Historia działdowskiego zamku [2011]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4800 .D95 S55 2011 V.1

23. Walki Zakonu Krzyżackiego o Żmudź od połowy XIII wieku do 1411 roku [2011]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK505.9 .S26 R33 2011

25. Krzyżacy w historii i legendzie wieków : w 600 rocznicę grunwaldzkiej wiktorii [2010]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4261 .K67 2010

27. Nagie ostrza ; Przyłbice i kaptury [2010]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG7170 .O67 N34 2010

28. Pod murami Malborka : lato 1410 [2010]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4800 .M358 H34 2010

29. Zamki krzyżackie : Dzierzgoń, Przezmark, Sztum : szkice z dziejów [2010]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4600 .P77 H35 2010

30. Pierwsza wojna polsko-krzyżacka 1308-1343 [2009]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4246.6 .L43 2009

32. Wojny polsko-krzyżackie [2009]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4172 .M55 2009

33. Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach : władza i społeczeństwo [2008]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4600 .P7765 P357 2008

34. Kronika ziemi Pruskiej [2007]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK402 .P65 SER.2 V.13

35. Studia krytyczne o początkach Zakonu Krzyżackiego w Prusach i na Pomorzu : pisma wybrane [2007]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4600 .P6765 L33 2007

37. Krzyżacy, szpitalnicy, kondotierzy [2006]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4600 .G4465 K79 2006

38. Rzeź i zniszczenie Gdańska przez Krzyżaków w 1308 roku : przyczyny, przebieg i skutki [2006]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4600 .G4465 S553 2006

39. Z dziejów stosunków Polski z Zakonem Krzyżackim w Prusach (XIII-XVI wiek) [2006]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4600 .P7765 G73 2006

40. Komturzy, rajcy, żupani [2005]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4600 .G4465 K65 2005

42. Szlakami zamków krzyżackich [2005]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4600 .P772 Z36 2005

43. Układy emporowe w architekturze państwa krzyżackiego [2005]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : NA4950 .S63 2005

44. Zakon Krzyżacki i jego państwo w Prusach : wybór tekstów źródłowych [2005]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : CR4759 .Z35 2005

45. Bracia Zakonu Krzyżackiego w Prusach w latach 1228-1309 : studium prozopograficzne [2004]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : CR4770 .D67 2004

46. Brodnica 1414 : finał wojny głodowej : w 590 rocznicę wydarzeń [2004]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4800 .B76 S73 2004

48. Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą) [2003]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4600 .M3665 K68 2003

49. Kronika Piotra z Dusburga : szkic źródłoznawczy [2003]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4600 .P77 A3338 2003

50. Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie : materiały z konferencji naukowej, Górzno, 1-2 czerwca 2002 r. [2003 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DD350 .P64 2003 V.1