%{search_type} search results

49 catalog results

RSS feed for this result

1. Ākhūnd Darvīzah [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS57 .M34 2017

2. Aristote de Bagdad : de la raison grecque à la révélation coranique [1995]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS266 .F376 1995

3. Tārīkh-i shūrish-i Rūsīyah [1909]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK263 .A94166 1909

4. Bāmī istār : nashrīyah-i Havādārān-i Sāzmān-i Chirīkʹhā-yi Fadāʼī-yi Khalq-i Īrān, Sīstān va Balūchistān.

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS252 .B364 NO.25 1983:OCT

5. Bih khān guzīdahʹhā--! : ʻashāyir-i ghayūr-- mustaz̤ʻfīn-i Fārs bih-- nasl-i inqilāb [1980]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS318 .I46

6. Darʹāmadī bar tamaddun-i Islāmi = Overveiw on Islamic civilization [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS36.85 .H35 2019

7. al-Dirāsāt al-adabīyah; Études litteraires [1959 -]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS36.77 .D57 V.9:NO.1/2 SPR/SUMMER 1967

8. Fājiʻah-i haftum-i tīr va impiriyālīsm-i khabarī [1983]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS318.815 F35 1983

9. Furqān [1970 -]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS318.81 .F87 NO.22 1979:NOV

10. Ḥudūd-i ravābiṭ-i khārijī dar ḥukūmat-i Islāmī az dīdgāh-i Qurʼān-i Karīm [1987]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS318.83 T86 1987

11. Ḥukūmat-i Islāmī va taḥlīlī az nihẓat-i ḥāẓir [1979]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS316.6 .N87 1979

12. Istorii͡a Kazakhstana v persidskikh istochnikakh [2005 -]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK908.6 .I78 2005 T.1

13. Jā-yi khālī-i Mārshāl [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS371.33 .F34 J39 2017

14. Khāṭirāt-i ʻAlī Amīnī : nukhust vazīr-i Īrān 1340-41 [1995]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS316.9 .A47 A3 1995

15. Kitāb-i mustaṭāb-i Vaṣṣāf al-ḥaz̤rat [1952 ... 1953]

 • SAL3 (off-campus storage) : For use in Special Collections Reading Room : DS288 .V37 1952

16. Mā va jāmiʻah-ʼi madanī : majmūʻah-i maqālāt-i taḥlīlī, siyāsī [2000]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS371.3 .G49 2000

17. Mārksīsm chihrah-ʼi digar-i istikbār, Mārksīsm hamdast-i Impirīyālīsm : dar ḥāshiyah-ʼi muḥākimāt-i ʻalanī-i tirūrīst'hā-yi Ittiḥādiyah-i Kumūnīst'hā [1983]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS318.825 M37 1983

18. Mārshāl-i Afghānistān, parchamʹdār-i āzādī va hamdgarʹpaz̲īrī : chahārumīn sālrūz-i riḥlat-i Mārshāl Fahīm [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS371.33 .F34 M373 2017

19. al-Muntadá : majallah faṣlīyah, thaqāfīyah, mutakhaṣṣiṣah [1978 -]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS36.8 .M86 V.1:NO.2

20. al-Muz̤āf ilá badāyiʻ al-azmān fī vaqāyiʻ-i Kirmān : shāmil-i ḥavādis̲-i sanavāt-i 602-612 [1952]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS324 .K5 A393 1952 1ST IN VOL

21. Nāmahʹhā : Majlis-i muḥtaram-i Shūrā-yi Islāmī : Jināb-i Duktur Bihishtī [1981]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS318.81 .S34 1981

22. Nāmahʹhā-ʼī bih jabhah [1982]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS318.85 .V34 1982

23. Nāsikh al-tavārīkh : salāṭīn-i Qājārīyah [1974]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS298 .L55 1974 V.1-2

24. Nuqūsh-i Baltistān : ās̲ār-i qadīmah aur taʻmīrātī virs̲ah [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS392 .B286 H37 2019

25. Pushtūnʹhā-yi ʻArabʹtabār az nasl-i Imāmān-i Shīʻiyah = Arab-race Pashtuns, the offsprings of Shiites Imams [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS354.58 .M57 2018

26. Rashḥahʹyī az khāṭirāt-i man [2006]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS371.43 .J38 A3 2006

27. Ravābiṭ-i Chīn va Hind : ikhtilāfāt-i marzī va masāʼil-i tārīkhī, ḥuqūqī, siyāsī va niẓāmī-i ān [1990]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS740.5 .I5 D34 1990

28. Rāviyān-i nūr [1983]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS318.85 .D84 1983

29. Selçuklu tarihi ve tarihçiliğinin temel meseleleri [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS27 .S45 2020

30. Sīmā-yi kārguzārān dar Nahj al-balāghah : tarjumah-ʼi ʻahdnāmah-ʼi Imām Amīr al-Mūʼminīn ʻAlī ʻalayhi al-salām bih Mālik Ashtar [1992]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS38.4.A5 A41675 1992

32. Studia Kurdica [1984 - 1993]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS51 .K7 D57 NO.1 1984:JAN

33. Tārīkh-i Īrān-i bāstān [1947]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS275 .B372163 1947

34. Tārīkh-i Jaʻfarī : namāyī az munāziʻāt-i Bābiyān va Bahāʼiyān va kūshishʹhā-yi pīshāmashrūṭah-i Bābiyān-i mashrūṭahʹkhvāh [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS298 .S537 2019

35. Tārīkh-i sīyāsī-i Islām [1960 ... 1962]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS38 .A36 1960

36. Tārīkh-i ʻulamā-yi Nīshābūr, az qarn-i avval-i Hijrī tā kunūn [2007]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS325 .N57 K36 2007

37. Tārīkh-i Yaʻqūbī [1963]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS17 .Y3719 1963 V.1

40. Ustān-i Āz̲arbāyjān-i sharqī [1998]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS324 .A9 Z56 1998

41. Ustān-i Fārs [1998]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS324 .F3 Z56 1998

42. Ustān-i Gīlān [2000]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS324 .G5 Z56 2000

43. Ustān-i Gulistān [2000]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS324 .G66 Z56 2000

44. Ustān-i Hamadān [1998]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS324 .H36 Z56 1998

45. Ustān-i Khūzistān [2000]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS324 .K49 Z56 2000

46. Ustān-i Luristān [2000]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS324 .L8 Z56 2000

47. Ustān-i Sīstān va Balūchistān [2000]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS324 .S5 Z56 2000

48. Vaḥdat-i dū qishr-i rūḥānī va dānishgāhī [1980]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS318.825 .M844

49. Zaʻāmat. [2000 -]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : (no call number)