%{search_type} search results

125 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Russko-i͡aponskīĭ slovarʹ grammaticheskikh nazvanīĭ : bukva "i͡e" [1921]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL681 .R8 R45 1921

2. Kratkiĭ kitaĭsko-russkiĭ slovar : po graficheskoĭ sisteme : vkli͡uchai͡ushchiĭ vazhneĭshie voennye terminy [1935]

 • SAL3 (off-campus storage) : Harvard-Yenching collection: Request for pickup at East Asia Library : 5198 3286

3. Ruscha-tatarcha suzlek = Russko-tatarskii slovar [1941]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL26 .T34 R95 1941

4. Russko turet͡skiĭ slovar ́ [1943]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL193 .R9 M28 1943

5. Russko-i͡aponskiĭ slovarʹ : okolo 13,000 slov [1945]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL680 .R8 K65 1947

6. Kratkiĭ russko-i͡aponskiĭ slovarʹ [1950]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL681.R9 G64

7. Russko-tuvinskiĭ slovar'. [1953]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL45.S64 K9

8. Russko-bashkirskii slovar'.

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL65.B34.K3

9. Russko-uĭgurskiĭ slovarʹ. [1956]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL49 .Z5 R85 1956

10. Russkie predlogi i ikh ekvivalenty v kazakhskom iazyke

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL65 .K42 I8

11. Russko-mongolʹskiĭ slovarʹ. [1960]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL406 .R8 1960

12. Untersuchungen zur Grammatik der modernen chinisischen Sprache [1960]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL1121 .C5 D75

13. Russko-khakasskiĭ slovarʹ. [1961]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL393 .A25 1961

15. Upotreblenie padezheĭ v kazakhskom i russkom i͡azykakh [1961]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL65 .K41 I8

16. "Leksikon" Russko-i͡aponskiĭ. [1962]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL681 .R8 T3

17. Rolʹ russkogo i͡azyka v razvitii i obogashchenii chuvashskoĭ leksiki [1963]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL382 .G6

19. Russko-altaiskii slovar'. [1964]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL45 .O54 G6

20. Russko-i͡aponskiĭ slovarʹ. 42 000 slov [1964]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL681 .R8 R82 1964

21. Sravnitelʹnai͡a grammatika russkogo i turkmenskogo i͡azykov [1964 -]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL332 .A3

22. Kratkiĭ suakhili-russkiĭ i russko-suakhili slovarʹ [1965]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL8703 .K96 1965

23. Russko-Karachaevo-balkarskiĭ slovarʹ : okolo 35 000 slov [1965]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL65 .B24 C5

24. Sopostavitelʹnai͡a grammatika russkogo i kazakhskogo i͡azykov; morfologii͡a. [1966]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL65 .K41 S6

25. Sopostavitelʹnai͡a grammatika russkogo i kazakhskogo i͡azykov : sintaksis [1966]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL65.K4 D4

26. Russko-khausa slovar : okolo 22 000 slov [1967]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL8233 .L37 1967

27. Russko-iakutskii slovar'. Okolo 28 500 slov

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL363.A33

28. Kratkiĭ luganda-russkiĭ i russko-luganda slovarʹ. [1969]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL8201.4 .N6 1969

29. Frazeologicheskie edinitsy v karakalpaksko-russkom slovare [1972]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL55 .K254 H3

30. Print͡sipy sostavlenii͡a ti͡urksko-russkikh slovareĭ. [1972]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL29 .I93

31. Russko-chuvashskii slovar'.

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL383.E35 1972

32. Russko-indoneziĭskiĭ slovarʹ. Okolo 27 000 slov [1972]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL5056 .R8 1972

33. Vurus-khuėĭzŭ shėkhuėĭ-jynjy mint͡sydi t͡sydi͡an = Russko-dunganskiĭ slovarʹ obshchestvenno-politicheskikh terminov / I. I͡Usupov, A. Khavazov [1972]

 • Green Library : Stacks : PL3801 .D94 I9 1972
 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL3801 .D94 I9 1972

35. Izvestii͡a. Serii͡a filologicheskai͡a. [1974 - 1991]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL21 .A14 1991

36. Kitaĭsko-russkiĭ slovar'-minimum : 2,750 ieroglifov i 6,200 slov [1974]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL1459 .R8 K84 1974

37. Russkie leksicheskie zaimstvovanii͡a v sovremennom tuvinskom i͡azyke [1974]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL45 .S61 T22

38. Russko-azerbaĭdzhanskiĭ frazeologicheskiĭ slovarʹ [1974]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL313.T3

39. Issledovanii͡a zvukovoĭ i semanticheskoĭ struktury i͡azyka [1975]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL65 .K53 I8 1975

40. Russko-v'etnamskiĭ politekhnicheskiĭ slovar' : okolo 80 000 terminov [1975]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL4376 .R887 1975

41. Issledovanie buri͡atskikh i russkikh govorov [1977]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL427 .I78

42. Karmannyĭ russko-kitaĭskiĭ slovarʹ : okolo 8 500 slov [1977]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL1459 .R8 M8 1977

44. Oryssha-qazaqsha sȯzdīk [1978 - 1981]

 • Green Library : Stacks : (no call number)
 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL65 .K44 O77 1978 T.1

45. Russko-suakhili uchebnyĭ slovarʹ : 5,0000 slov [1978]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL8703 .G76 1976

46. Oros-Mongol tolʹ : 55 000 orchim u̇g [1982]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL406 .D34 1982

47. Russko-suakhili i suakhili-russkiĭ razgovornik [1982]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL8702 .G68 1982

48. Sopostavitelʹnai͡a grammatika russkogo i tatarskogo i͡azykov : slovoobrazovanie i morfologii͡a [1983]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL65 .T34 V24 1983

50. Russko-kazakhskiĭ frazeologicheskiĭ slovarʹ [1985]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL65 .K44 R87 1985