%{search_type} search results

125 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Krymchakskai͡a leksikografii͡a, grammatika i frazeologii͡a [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL66.95 .K79 A24 2019

2. Russko-iakutskii slovar'. Okolo 28 500 slov

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL363.A33

4. Kontrastivnai͡a grammatika : morfologii͡a russkogo i ti͡urkskikh i͡azykov : uchebnoe posobie [1987]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL65 .T31 A344 1987

5. Tipologii͡a glagolʹnykh slovosochetaniĭ : (na materiale azerbaĭdzhanskogo i russkogo i͡azykov) [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL312 .A452 2015

6. Inglizcha-ruscha-ŭzbekcha lughat = English-Russian-Uzbek dictionary [1993]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL56.4 .A498 1993

7. Russko-kazakhskiĭ slovarʹ-razgovornik = Oryssha-qazaqsha sȯĭlesu sȯzdīgī [1986]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL65 .K44 A8 1986

8. Bashkirsko-russkiĭ, russko-bashkirskiĭ shkolʹnyĭ slovarʹ = Bashqortsa-russa, russa-bashqortsa măktăp ḣu̇t͡hlege [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL72.4 .A84 2016

9. Leksicheskie sredstva vyrazitelʹnosti v karachaevo-balkarskom i russkom i͡azykakh [2000]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL67.1 .B38 2000

11. Sopostavitelʹnai͡a grammatika russkogo i kazakhskogo i͡azykov : (fonetika, morfologii͡a) [1994]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL65 .K41 B457 1994

12. Russko-ėvenkiĭskiĭ slovarʹ : okolo 20 000 slov [1994]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL456 .B655 1994

13. Russko-buri͡atskiĭ razgovornik = Orod-buri͡aad khȯȯrėldȯȯn [1990]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL427.4 .B83 1990

15. Russko-chuvashskiĭ frazeologicheskiĭ slovarʹ : okolo 2,000 frazeologicheskikh edinit͡s [2003]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL383 .C464 2003

17. Oeraeŏ pʻyogi yongnyejip: Pʻorŭtʻugarŏ, Nedellandŭŏ, Rŏsiaŏ [2005]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL939 .C464 2005

18. Oros-Mongol tolʹ : 55 000 orchim u̇g [1982]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL406 .D34 1982

19. Sopostavitelʹnai͡a grammatika russkogo i kazakhskogo i͡azykov : sintaksis [1966]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL65.K4 D4

20. Sravnitelʹnai͡a grammatika russkogo i turkmenskogo i͡azykov [1964 -]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL332 .A3

21. Uzy : istoki gagauzskogo i͡azyka [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL316 .D63 2017

22. Untersuchungen zur Grammatik der modernen chinisischen Sprache [1960]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL1121 .C5 D75

23. Russko-telugu slovarʹ : 28,000 slov [1988]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL4776 .D88 1988

25. Tipologii͡a glagola v buri͡atskom i russkom i͡azykakh : na materiale glagolov dvizhenii͡a [1995]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL427.1 .E46 1995

26. Russko-chuvashskii slovar'.

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL383.E35 1972

27. Russko-tatarskiĭ slovarʹ : [F.A. Ganiev, F.F. Gaffarova] ; pod redakt͡sieĭ F.A. Ganieva [2001]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL73.4 .G36 2001

28. Kratkiĭ russko-i͡aponskiĭ slovarʹ [1950]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL681.R9 G64

29. Russko-altaiskii slovar'. [1964]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL45 .O54 G6

30. Rolʹ russkogo i͡azyka v razvitii i obogashchenii chuvashskoĭ leksiki [1963]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL382 .G6

31. Russko-suakhili i suakhili-russkiĭ razgovornik [1982]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL8702 .G68 1982

32. Russko-suakhili uchebnyĭ slovarʹ : 5,0000 slov [1978]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL8703 .G76 1976

35. Russkie predlogi i ikh ekvivalenty v kazakhskom iazyke

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL65 .K42 I8

36. Upotreblenie padezheĭ v kazakhskom i russkom i͡azykakh [1961]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL65 .K41 I8

37. Sopostavitelʹnai͡a grammatika tatarskikh i russkikh sobstvennykh imen [2000]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL73.3 .I75 2000

38. Print͡sipy sostavlenii͡a ti͡urksko-russkikh slovareĭ. [1972]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL29 .I93

39. Vurus-khuėĭzŭ shėkhuėĭ-jynjy mint͡sydi t͡sydi͡an = Russko-dunganskiĭ slovarʹ obshchestvenno-politicheskikh terminov / I. I͡Usupov, A. Khavazov [1972]

 • Green Library : Stacks : PL3801 .D94 I9 1972
 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL3801 .D94 I9 1972

40. Russko-kyrgyzskiĭ slovarʹ = Oruscha-kyrgyzcha sȯzdu̇k [2011]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL44.4 .I93 2011

41. Russko-Karachaevo-balkarskiĭ slovarʹ : okolo 35 000 slov [1965]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL65 .B24 C5

42. Russko-bashkirskii slovar'.

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL65.B34.K3

43. Russko-kyrgyzskiĭ gnezdovoĭ slovarʹ [1993]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL44.4 .K43 1993

45. Kazakhsko-russkoe dvui͡azychie : (sot͡sialʹno-lingvisticheskiĭ aspekt) [1987]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL65 .K4 K43 1987

46. Prostranstvennye i vremennye otnoshenii͡a v raznosistemnykh i͡azykakh [1992]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL75.1 .K48 1992

47. Kratkiĭ kitaĭsko-russkiĭ slovar : po graficheskoĭ sisteme : vkli͡uchai͡ushchiĭ vazhneĭshie voennye terminy [1935]

 • SAL3 (off-campus storage) : Harvard-Yenching collection: Request for pickup at East Asia Library : 5198 3286

48. Kitaĭsko-russkiĭ slovar'-minimum : 2,750 ieroglifov i 6,200 slov [1974]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL1459 .R8 K84 1974

49. Russko-i͡aponskiĭ slovarʹ : okolo 13,000 slov [1945]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL680 .R8 K65 1947

50. Shor-qazaq pazok qazaq-shor ürgedig söstük = Shorsko-russkiĭ i russko-shorskiĭ slovarʹ [1993]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL45 .S55 K87 1993