%{search_type} search results

125 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

101. Sopostavitelʹnai͡a grammatika russkogo i kazakhskogo i͡azykov; morfologii͡a. [1966]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL65 .K41 S6

102. Sopostavitelʹnai͡a grammatika russkogo i kazakhskogo i͡azykov : sintaksis [1966]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL65.K4 D4

103. Kratkiĭ suakhili-russkiĭ i russko-suakhili slovarʹ [1965]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL8703 .K96 1965

104. Russko-Karachaevo-balkarskiĭ slovarʹ : okolo 35 000 slov [1965]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL65 .B24 C5

106. Russko-altaiskii slovar'. [1964]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL45 .O54 G6

107. Russko-i͡aponskiĭ slovarʹ. 42 000 slov [1964]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL681 .R8 R82 1964

108. Sravnitelʹnai͡a grammatika russkogo i turkmenskogo i͡azykov [1964 -]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL332 .A3

109. Rolʹ russkogo i͡azyka v razvitii i obogashchenii chuvashskoĭ leksiki [1963]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL382 .G6

110. "Leksikon" Russko-i͡aponskiĭ. [1962]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL681 .R8 T3

111. Russko-khakasskiĭ slovarʹ. [1961]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL393 .A25 1961

113. Upotreblenie padezheĭ v kazakhskom i russkom i͡azykakh [1961]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL65 .K41 I8

114. Russko-mongolʹskiĭ slovarʹ. [1960]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL406 .R8 1960

115. Untersuchungen zur Grammatik der modernen chinisischen Sprache [1960]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL1121 .C5 D75

116. Russkie predlogi i ikh ekvivalenty v kazakhskom iazyke

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL65 .K42 I8

117. Russko-uĭgurskiĭ slovarʹ. [1956]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL49 .Z5 R85 1956

118. Russko-bashkirskii slovar'.

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL65.B34.K3

119. Russko-tuvinskiĭ slovar'. [1953]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL45.S64 K9

120. Kratkiĭ russko-i͡aponskiĭ slovarʹ [1950]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL681.R9 G64

121. Russko-i͡aponskiĭ slovarʹ : okolo 13,000 slov [1945]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL680 .R8 K65 1947

122. Russko turet͡skiĭ slovar ́ [1943]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL193 .R9 M28 1943

123. Ruscha-tatarcha suzlek = Russko-tatarskii slovar [1941]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL26 .T34 R95 1941

124. Kratkiĭ kitaĭsko-russkiĭ slovar : po graficheskoĭ sisteme : vkli͡uchai͡ushchiĭ vazhneĭshie voennye terminy [1935]

 • SAL3 (off-campus storage) : Harvard-Yenching collection: Request for pickup at East Asia Library : 5198 3286

125. Russko-i͡aponskīĭ slovarʹ grammaticheskikh nazvanīĭ : bukva "i͡e" [1921]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL681 .R8 R45 1921